Menu

Rzym, Boże Narodzenie 2018 r.

„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.” (J 1,10-11) 

Kochane Siostry, Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety,

Dobiegł do końca adwentowy czas przygotowania na przyjście Jezusa, czas w którym wyrażałyśmy naszą gotowość na przyjęcie Boskiego Zbawiciela. Choć świat od kilku tysięcy lat oczekiwał na ten moment, to jednak wielu nie rozpoznało i nie przyjęło Mesjasza.

Czytaj dalej...

Relacja z Konferencji Plenarnej w Nowosybirsku

Zapowiedziana w styczniu 2017 roku Konferencja Plenarna zaczęła nabierać realnych kształtów. Zarząd Generalny na czele z Przewielebną Matką Generalną M. Samuelą oraz wszystkie Siostry Prowincjalne w dniach 22 i 23 sierpnia 2018 r. przybyły na Ziemię Syberyjską.

Czytaj dalej...

Letnie wakacje 2018 w Kazachstanie

Tegoroczne wakacje 2018 roku były bardzo bogate w wyjazdy i wydarzenia. Już z samego początku czerwca tj. od 02 do 11 odbył się pierwszy turnus tzw. łagierów- religijnych kolonii dla dzieci w Uralsku. Tematem naszych spotkań była historia zbawienia począwszy od stworzenia świata poprzez Adama i Ewę, Kaina i Abla, Noego, Abrahama, Mojżesza oraz życie i ofiara Jezusa.

Już od 19 do 25 czerwca odbyło się w Uralsku kolejne spotkanie- łagier dla kolejnej grupy dzieci naszej administratury. Podczas tych spotkań prowadzący przybliżali uczestnikom i zgłębiali tajemnicę Trójcy Świętej. Każdy kolejny dzień przybliżał im postać Boga Ojca, Syna Bożego- Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego- Miłość jednoczącą, te trzy Osoby Boskie, która jest wzorem dla każdej wspólnoty, a szczególnie wspólnoty rodzinnej.

Kolejnym wydarzeniem było spotkanie oazowe naszej młodzieży w Chromtau, w dniach 09 do 25 lipca. Prowadzący przybliżali uczestnikom historię zbawienia w oparciu o Pismo Święte. Duża grupa młodzieży, bo aż 40 osobowa aktywnie i radośnie uczestniczyła w tych spotkaniach. Każdy z uczestników starał się dzielić swoimi talentami, jakimi obdarzył ich Bóg.

Z wielkim zaangażowaniem młodzież przedstawiała scenki by pogłębić i ukazać treści, które w danym dniu były tematem spotkania w grupach. Już od 17 do 24 lipca do Chromtau przybyła kolejna grupa uczestników, tym razem byli to dorośli z różnych parafii naszej administratury. Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny była wspaniałym miejscem, a wzór życia i miłości Św. Rodziny zachęcał uczestników do głębokiej refleksji nad życiem ich rodzin i wychowaniem ich dzieci i wnuków. Prowadzący pogłębiali ten temat ukazując życie Jezusa, Maryi i Józefa metodą lectio divina. 28 lipca brałyśmy udział w święcie zorganizowanym dla dzieci w Kulsarach.

Większość społeczeństwa tam żyjącego to Kazachowie, a więc muzułmanie. Na to radosne święto przybyło wiele dzieci wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami i babciami. Przeprowadzaliśmy tam, wiele wspólnych gier i zabaw, a także malowanie plasteliną, piaskiem, robienie i malowanie figurek z gipsu…Do zabaw i konkursów włączali się także i dorośli. Każdy z uczestników znalazł coś interesującego dla siebie.

Dużą popularnością cieszyło malowanie farbami dziecięcych twarzy, a także wata cukrowa i popcorn. Równolegle w Atyrau  odbywały się dzienne łagiery dla tych wszystkich chętnych dzieci, które przychodzą na nasz przykościelny plac zabaw. W tychże spotkaniach uczestniczyły dzieci różnych wyznań religijnych- prawosławni, katolicy a także i dzieci z rodzin muzułmańskich. Jednoczyła nas wszystkich radość, akceptacja, wzajemna miłość i troska o drugiego człowieka. Każde z tych wspólnych spotkań czy to w Uralsku, czy to w Chromtau, czy w Atyrau przepełnione było radością w wspólnym przeżywaniu spotkań przy stole, na modlitwie, w czasie wspólnych zabaw, oraz w czasie rekreacyjnych wyjść do kina, do zoo, do muzeum, nad rzekę czy na basen, a także śpiewem i radosnymi pogodnymi wieczorami.

Z głębi serca pragniemy podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym mogły się odbyć te wydarzenia. Dziękujemy także wszystkim księżom prowadzącym, wszystkim naszym siostrom elżbietankom, klerykom z Polski, wszystkim wolontariuszom, kucharkom, a także licznym osobom, które wspierały te dzieła swoją modlitwą i ofiarami.

 Zobacz fotoalbumy:

Uralsk

Chromtau

Kulsarach

Atyrau  

Czytaj dalej...

Z ziemi węgierskiej

Nasze Siostry już siedem lat posługują na ziemi węgierskiej w Sarospatak, w mieście, gdzie urodziła się nasza Patronka św. Elżbieta. W dniach od 12 do 15 maja 2018 towarzyszyłam Przewielebnej Matce Generalnej M. Samueli w podróży na Węgry. Odwiedziny u naszych Sióstr przebiegały w atmosferze radosnych spotkań i rozmów. Był to czas duchowego umocnienia, Siostry dzieliły się swoimi doświadczeniami z ich posługi w tym kraju, tym co cieszy i tym co smuci. Można było zauważyć, że ziarno naszego elżbietańskiego charyzmatu zasiane na tej ziemi, wydaje powoli owoce.

Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14). Nasze Siostry z radością i oddaniem wypełniają powierzoną im misję; angażują się w prace przy parafii jako zakrystianki, pomagają w biurze parafialnym, katechizują w szkole i przedszkolu, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym, prowadzą modlitwy z parafianami na wioskach, odwiedzają też osoby chore, starsze i samotne w ich domach, udzielają im Komunii św. Do furty klasztornej każdego dnia pukają osoby głodne, potrzebujące pomocy, z którymi Siostry dzielą się chlebem i tym co mają, pamiętając o słowach Chrystusa: wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Co roku, podczas wakacji przy parafii organizowane są półkolonie dla dzieci, w których uczestniczy ok. 100 dzieci i to nie tylko z rodzin katolickich. Półkolonie dla dzieci są organizowane głównie po to, żeby dzieci mogły odpocząć, wyjechać, być też razem z Siostrami, poznać bliżej ich życie i działalność.

Podczas naszego pobytu spotkałyśmy się z członkami i człokiniami Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety (17 osób) i paniami z Grupy bł. Marii Luizy (25 osób). Osoby te pomagają Siostrom w ich posłudze, przygotowują paczki dla potrzebujących z okazji Świąt, wykonują różne robótki ręczne. Członkowie z tych Grup przychodzą bardzo chętnie na spotkania formacyjne, organizowane pielgrzymki, które ich ubogacają, umacniają duchowo, a św. Elżbieta pokazuje im, że ten kto dzieli się z innymi, może być prawdziwie radosnym i szczęśliwym człowiekiem.

Odwiedziłyśmy też dzieci w Szkole Katolickiej pw. św. Elżbiety, które przygotowały dla nas specjalny taniec, spotkałyśmy się z panią Dyrektor i innymi nauczycielami, którzy są bardzo wdzięczni za to, co Siostry robią i cieszą się, że Siostry są z nimi.

W drugi dzień naszego pobytu w Sarospatak miało miejsce poświęcenie trzymetrowego drewnianego krzyża, który podarował Siostrom Ksiądz Proboszcz. Został on umieszczony w ogrodzie Sióstr. Ksiądz Proboszcz wyraził ogromną wdzięczność i podziękowanie Siostrom za ich ofiarną posługę oraz za wszystko co czynią dla dobra parafii. Na poświęceniu krzyża obecna była liczna grupa parafian, którzy bardzo szanują Siostry i cenią sobie ich ofiarną posługę. Do Sióstr coraz częściej zgłaszają się i przyjeżdżają dziewczyny zainteresowane życiem zakonnym. W czasie naszego pobytu przyjechała kandydatka Cintia, która już od roku ma kontakt z naszymi Siostrami i poprosiła o przyjęcie do postulatu. Żyjemy nadzieją, że również inne dziewczęta odpowiedzą z miłością na Boże wezwanie, aby Siostry mogły kontynuować rozpoczęte dzieło w duchu św. Elżbiety i Matek Założycielek na ziemi węgierskiej.

Jesteśmy bardzo wdzięczne Panu Bogu za wszelkie dobro jakie, pomimo napotykanych trudności, dokonuje się dzięki posłudze naszych Sióstr. Dziękujemy również Księżom oraz parafianom za otwartość, życzliwość i pomoc okazywaną naszym Siostrom. Kochanym Siostrom składamy serdeczne Bóg zapłać za ich autentyczne świadectwo wiary i ofiarną pełną poświęcenia posługę. Przez wstawiennictwo św. Elżbiety, bł. Marii Luizy polecajmy Bogu posługę naszych Sióstr, prosząc dla nich o zdrowie, potrzebne łaski, szczególną pomoc Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Siostra M. Paula Zaborowska
radna generalna

Zobacz zdjęcia

Taniec dzieci w Szkole Katolickiej pw. św. Elżbiety

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE