Menu

Letnie wakacje 2018 w Kazachstanie

Tegoroczne wakacje 2018 roku były bardzo bogate w wyjazdy i wydarzenia. Już z samego początku czerwca tj. od 02 do 11 odbył się pierwszy turnus tzw. łagierów- religijnych kolonii dla dzieci w Uralsku. Tematem naszych spotkań była historia zbawienia począwszy od stworzenia świata poprzez Adama i Ewę, Kaina i Abla, Noego, Abrahama, Mojżesza oraz życie i ofiara Jezusa.

Już od 19 do 25 czerwca odbyło się w Uralsku kolejne spotkanie- łagier dla kolejnej grupy dzieci naszej administratury. Podczas tych spotkań prowadzący przybliżali uczestnikom i zgłębiali tajemnicę Trójcy Świętej. Każdy kolejny dzień przybliżał im postać Boga Ojca, Syna Bożego- Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego- Miłość jednoczącą, te trzy Osoby Boskie, która jest wzorem dla każdej wspólnoty, a szczególnie wspólnoty rodzinnej.

Kolejnym wydarzeniem było spotkanie oazowe naszej młodzieży w Chromtau, w dniach 09 do 25 lipca. Prowadzący przybliżali uczestnikom historię zbawienia w oparciu o Pismo Święte. Duża grupa młodzieży, bo aż 40 osobowa aktywnie i radośnie uczestniczyła w tych spotkaniach. Każdy z uczestników starał się dzielić swoimi talentami, jakimi obdarzył ich Bóg.

Z wielkim zaangażowaniem młodzież przedstawiała scenki by pogłębić i ukazać treści, które w danym dniu były tematem spotkania w grupach. Już od 17 do 24 lipca do Chromtau przybyła kolejna grupa uczestników, tym razem byli to dorośli z różnych parafii naszej administratury. Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny była wspaniałym miejscem, a wzór życia i miłości Św. Rodziny zachęcał uczestników do głębokiej refleksji nad życiem ich rodzin i wychowaniem ich dzieci i wnuków. Prowadzący pogłębiali ten temat ukazując życie Jezusa, Maryi i Józefa metodą lectio divina. 28 lipca brałyśmy udział w święcie zorganizowanym dla dzieci w Kulsarach.

Większość społeczeństwa tam żyjącego to Kazachowie, a więc muzułmanie. Na to radosne święto przybyło wiele dzieci wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami i babciami. Przeprowadzaliśmy tam, wiele wspólnych gier i zabaw, a także malowanie plasteliną, piaskiem, robienie i malowanie figurek z gipsu…Do zabaw i konkursów włączali się także i dorośli. Każdy z uczestników znalazł coś interesującego dla siebie.

Dużą popularnością cieszyło malowanie farbami dziecięcych twarzy, a także wata cukrowa i popcorn. Równolegle w Atyrau  odbywały się dzienne łagiery dla tych wszystkich chętnych dzieci, które przychodzą na nasz przykościelny plac zabaw. W tychże spotkaniach uczestniczyły dzieci różnych wyznań religijnych- prawosławni, katolicy a także i dzieci z rodzin muzułmańskich. Jednoczyła nas wszystkich radość, akceptacja, wzajemna miłość i troska o drugiego człowieka. Każde z tych wspólnych spotkań czy to w Uralsku, czy to w Chromtau, czy w Atyrau przepełnione było radością w wspólnym przeżywaniu spotkań przy stole, na modlitwie, w czasie wspólnych zabaw, oraz w czasie rekreacyjnych wyjść do kina, do zoo, do muzeum, nad rzekę czy na basen, a także śpiewem i radosnymi pogodnymi wieczorami.

Z głębi serca pragniemy podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym mogły się odbyć te wydarzenia. Dziękujemy także wszystkim księżom prowadzącym, wszystkim naszym siostrom elżbietankom, klerykom z Polski, wszystkim wolontariuszom, kucharkom, a także licznym osobom, które wspierały te dzieła swoją modlitwą i ofiarami.

 Zobacz fotoalbumy:

Uralsk

Chromtau

Kulsarach

Atyrau  

Czytaj dalej...

Z ziemi węgierskiej

Nasze Siostry już siedem lat posługują na ziemi węgierskiej w Sarospatak, w mieście, gdzie urodziła się nasza Patronka św. Elżbieta. W dniach od 12 do 15 maja 2018 towarzyszyłam Przewielebnej Matce Generalnej M. Samueli w podróży na Węgry. Odwiedziny u naszych Sióstr przebiegały w atmosferze radosnych spotkań i rozmów. Był to czas duchowego umocnienia, Siostry dzieliły się swoimi doświadczeniami z ich posługi w tym kraju, tym co cieszy i tym co smuci. Można było zauważyć, że ziarno naszego elżbietańskiego charyzmatu zasiane na tej ziemi, wydaje powoli owoce.

Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14). Nasze Siostry z radością i oddaniem wypełniają powierzoną im misję; angażują się w prace przy parafii jako zakrystianki, pomagają w biurze parafialnym, katechizują w szkole i przedszkolu, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym, prowadzą modlitwy z parafianami na wioskach, odwiedzają też osoby chore, starsze i samotne w ich domach, udzielają im Komunii św. Do furty klasztornej każdego dnia pukają osoby głodne, potrzebujące pomocy, z którymi Siostry dzielą się chlebem i tym co mają, pamiętając o słowach Chrystusa: wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Co roku, podczas wakacji przy parafii organizowane są półkolonie dla dzieci, w których uczestniczy ok. 100 dzieci i to nie tylko z rodzin katolickich. Półkolonie dla dzieci są organizowane głównie po to, żeby dzieci mogły odpocząć, wyjechać, być też razem z Siostrami, poznać bliżej ich życie i działalność.

Podczas naszego pobytu spotkałyśmy się z członkami i człokiniami Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety (17 osób) i paniami z Grupy bł. Marii Luizy (25 osób). Osoby te pomagają Siostrom w ich posłudze, przygotowują paczki dla potrzebujących z okazji Świąt, wykonują różne robótki ręczne. Członkowie z tych Grup przychodzą bardzo chętnie na spotkania formacyjne, organizowane pielgrzymki, które ich ubogacają, umacniają duchowo, a św. Elżbieta pokazuje im, że ten kto dzieli się z innymi, może być prawdziwie radosnym i szczęśliwym człowiekiem.

Odwiedziłyśmy też dzieci w Szkole Katolickiej pw. św. Elżbiety, które przygotowały dla nas specjalny taniec, spotkałyśmy się z panią Dyrektor i innymi nauczycielami, którzy są bardzo wdzięczni za to, co Siostry robią i cieszą się, że Siostry są z nimi.

W drugi dzień naszego pobytu w Sarospatak miało miejsce poświęcenie trzymetrowego drewnianego krzyża, który podarował Siostrom Ksiądz Proboszcz. Został on umieszczony w ogrodzie Sióstr. Ksiądz Proboszcz wyraził ogromną wdzięczność i podziękowanie Siostrom za ich ofiarną posługę oraz za wszystko co czynią dla dobra parafii. Na poświęceniu krzyża obecna była liczna grupa parafian, którzy bardzo szanują Siostry i cenią sobie ich ofiarną posługę. Do Sióstr coraz częściej zgłaszają się i przyjeżdżają dziewczyny zainteresowane życiem zakonnym. W czasie naszego pobytu przyjechała kandydatka Cintia, która już od roku ma kontakt z naszymi Siostrami i poprosiła o przyjęcie do postulatu. Żyjemy nadzieją, że również inne dziewczęta odpowiedzą z miłością na Boże wezwanie, aby Siostry mogły kontynuować rozpoczęte dzieło w duchu św. Elżbiety i Matek Założycielek na ziemi węgierskiej.

Jesteśmy bardzo wdzięczne Panu Bogu za wszelkie dobro jakie, pomimo napotykanych trudności, dokonuje się dzięki posłudze naszych Sióstr. Dziękujemy również Księżom oraz parafianom za otwartość, życzliwość i pomoc okazywaną naszym Siostrom. Kochanym Siostrom składamy serdeczne Bóg zapłać za ich autentyczne świadectwo wiary i ofiarną pełną poświęcenia posługę. Przez wstawiennictwo św. Elżbiety, bł. Marii Luizy polecajmy Bogu posługę naszych Sióstr, prosząc dla nich o zdrowie, potrzebne łaski, szczególną pomoc Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Siostra M. Paula Zaborowska
radna generalna

Zobacz zdjęcia

Taniec dzieci w Szkole Katolickiej pw. św. Elżbiety

Czytaj dalej...

Gruzja – kraj kontrastów

W dniach od 16 -21 kwietnia 2018 r. towarzyszyłam Matce Generalnej M. Samueli w podróży do Gruzji. Jest to fascynujący kraj, w większości położony w górach, urzekający swą piękną naturą, a zarazem kraj wielu kontrastów. Najbardziej rzucającym się w oczy jest piękno tego kraju i jednocześnie jego ubóstwo. Bezrobocie sięga tutaj 90 %. W Gruzji nie ma żadnego przemysłu. Obecnie powstaje infrastruktura turystyki, ponieważ ten uroczy kraj przyciąga coraz więcej turystów. Stolica Gruzji - Tibilisi - nazywana perłą Kaukazu, jest fascynującą metropolią. Jej ciekawe zabytki w połączeniu z niezwykle gościnnymi mieszkańcami tworzą razem swoistą atmosferę orientalnego miasta, leżącego na pograniczu Europy i Azji. Jednak i tutaj na każdym kroku widać ubóstwo.

W stolicy Gruzji żyją i posługują nasze Siostry: Siostra M. Bernarda Bałtrukowicz, Siostra M. Monika Machińska, Siostra M. Dawida Olewicz i Siostra Samuela Klasa. Siostry mieszkają w budynku Caritasu, w którym też są zatrudnione. W centrum ich posługi są ludzie ubodzy, chorzy i samotni. Siostry pracują w jadalni dla ubogich, dokąd codziennie przychodzą Gruzini nieposiadający podstawowych środków do życia. Z pomocą grupy wolontariuszy Siostry rozdzielają także ciepłe posiłki dla osób bezdomnych na dworcu miejskim, a w pomieszczeniach Caritasu prowadzą garderobę i wydają odzież. Tutaj także znajdują się pomieszczenia nazywane przez Siostry „Harmonią”, w których ludzie ubodzy spędzają cały dzień. Mają oni tutaj możliwość przebywania w ciepłych pomieszczeniach, nawiązania kontaktów i spędzania czasu z innymi grając w gry lub na pianinie, śpiewając, czytając lub po prostu rozmawiając, zanim wieczorem wrócą do swych miejsc zamieszkania, które trudno nazwać mieszkaniem godnym człowieka. Są to bowiem pomieszczenia często nieposiadające kanalizacji, ogrzewania, przypominające raczej rozpadające się budynki. Siostry udają się codziennie także do osób chorych i samotnych niebędących już w stanie przybyć do Caritasu, pielęgnują ich, zanoszą dobre słowo i modlą się z nimi.

Innym polem angażowania się naszych Sióstr w pomoc potrzebującym jest ich troska o dzieci i młodzież bez rodzin. W czasie naszych odwiedzin miałyśmy okazję spotkać dziewczęta, które związane są z naszymi Siostrami od dzieciństwa i z ogromną wdzięcznością oraz radością, do dziś utrzymują z Siostrami regularny kontakt.

Podczas naszego pobytu u Sióstr, Matka Generalna M. Samuela udzieliła Siostrze M. Bernardzie nominacji na drugą kadencję jako przełożona konwentu.

Dziękując Panu za gorliwe kroczenie śladami Chrystusa oraz za ofiarną i pełną miłości posługę Sióstr w tym kraju, polecamy Siostry Najświętszemu Sercu Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wstawiennictwu św. Elżbiety i naszych Czcigodnych Matek Założycielek, na czele z bł. Matką Marią. Życzymy, aby życie w duchu Ewangelii i poświęcone ubogim, napełniało serca kochanych Sióstr radością i było drogą uświęcenia. Z serca dziękujemy za siostrzane przyjęcie i za gościnność oraz zapewniamy o codziennej modlitwie.

Siostra M. Rafaela Fischbach
Wikaria Generalna

Zobacz zdjęcia z Gruzji

Czytaj dalej...

Spotkanie Sióstr Mistrzyń w Jerozolimie

Z inicjatywy Najukochańszej Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej i Zarządu Generalnego, odbyło się w Jerozolimie, w dniach 5 - 25 marca 2018, spotkanie Sióstr Mistrzyń i Sióstr Odpowiedzialnych za formację Aspirantek oraz Postulantek.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE