Menu

Uroczyste otwarcie Domu św. Elżbiety Wyróżniony

Uroczyste otwarcie Domu św. Elżbiety Uroczyste otwarcie Domu św. Elżbiety

W dniu 4 lutego 2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Domu św. Elżbiety, którego dokonał J.E. Ks. Bp Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński. Nasze mieszkanki bardzo przygotowywały się do tej  uroczystości.  Spotkanie z Księdzem Biskupem oraz zaproszonymi gośćmi było dla nich ogromnym przeżyciem.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem na holu. Wszystkich gości powitała S.M. Anna Kołodziejczyk słowami: „Przez minione trzy lata jako Zgromadzenie zmagałyśmy się z wieloma problemami,  zarówno technicznymi, organizacyjnymi, jak i finansowymi w realizacji kompleksowego remontu tego domu. Przez wiele miesięcy pracowaliśmy nad doskonaleniem naszego projektu i dzięki pomocy Bożej i uprzejmości wielu osób zdołaliśmy doprowadzić jego realizację do końca. Dzisiejsza uroczystość stała się powodem świętowania nie tylko dla nas sióstr. Z ogromnym wzruszeniem pragnę powitać w Domu Św. Elżbiety naszych honorowych gości. Czynie to zarówno w imieniu własnym i tutejszej wspólnoty, ale również w imieniu całej naszej Prowincji, reprezentowanej tu dzisiaj przez Przełożoną Prowincjalną S. Katarzynę Pawlak i przez Zarząd Prowincjalny. Serdecznie witam przedstawicieli władz kościelnych i świeckich, regionalnych i państwowych: Jego Ekscelencje Księdza Biskupa Ryszarda Kasynę Księdza Rektora ks. Antoniego Bączkowskiego, Pana Starostę Leszka Burczyka, Pana Prezydenta Edmunda Stachowicza, Panią Poseł Iwonę Kozłowską.

Wśród naszych gości pozdrawiam serdecznie przedstawicieli kleru, zarówno diecezji pelplińskiej - kapłanów dekanatu starogardzkiego na czele z Księdzem Dziekanem Stanisława Człapą jak i toruńskiej - ks. Prałata Marka Rumińskieg. Szczególne serdecznie pragnę powitać wszystkich naszych przyjaciół i osoby nam życzliwe - dziękuję za przyjęcie zaproszenia by wspólnie z nami dzielić radość otwarcia dzieła które ma służyć osobom chorym i w podeszłym wieku.

Pragnę skierować także słowa podziękowania Przełożonej Generalnej, która jest tu z nami sercem i pamięta w modlitwie o naszym dziele. Dzięki inicjatywie Matki Generalnej oraz dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Generalnego jak również Siostrom z Prowincji Niemieckiej udało nam się doprowadzić ten remont do szczęśliwego końca. Dziękuję za życzliwość i otwartość, za wspieranie tego dzieła ukazania światu Świętej Elżbiety jako świadectwa miłości miłosiernej, wszystkim osobom którym spotkaliśmy, którzy wspierali nam radą, pomocą i życzliwością. Dziękuję wszystkim za wsparcie modlitewne tego dzieła.

Wytrwałością i determinacją udało nam się zdobyć potrzebne fundusze i zrealizować marzenie stworzenia domu w którym osoby starsze i chore będą mogły znaleźć godne warunki życia. Jesteśmy pełni nadziei, że w najbliższym roku uda się zostanie zrealizować także pozostałą część: czyli remont podwórka, i na pierwszym miejscu uda nam się wyposażyć salę rehabilitacji i fizykoterapii. A w przyszłości także odnowić elewację.
Życzę wszystkim gościom miłego pobytu w Domu św. Elżbiety.”

Głos powitania skierowała także Przełożona Prowincji S.M. Katarzyna Pawlak, która w krótkim słowie przedstawiła historię tego domu oraz cel jego działania.
„Szanowni zebrani – Goście dzisiejszej Uroczystości!
Współczesny świat, a tym samym człowiek który w nim żyje, staje się coraz bardziej zabiegany, skupiony na sobie, swoich problemach i sprawach. Z jednej strony mamy ogromny rozwój wiedzy i techniki, postęp w medycynie, a z drugiej coraz mniej czasu, coraz mniejsze poczucie więzi, zubożenie relacji, poczucie zagubienia, pustki i samotności. Niezmienna pozostaje potrzeba drugiego człowieka. Nie na próżno powiedział Josef Rattner: Człowiek potrzebuje drugiego człowieka bardziej niż chleba i wody.

Tę potrzebę wyjścia do drugiego człowieka – wyjścia z otwartym sercem, sercem napełnionym miłością Boga, doskonale rozumiały nasze Matki Założycielki. Dlatego zapoczątkowały taką różnorodność dzieł – od opieki nad chorymi w ich własnych domach, poprzez ochronki, żłobki, szpitale, aż do takich dzieł jak to, w którym się znajdujemy – Dom św. Elżbiety.

Pierwsze siostry przybyły do Starogardu Gdańskiego 7 listopada 1891 r. na prośbę ks. dziekana Blocka. Zamieszkały w małym, wynajętym mieszkaniu i zajęły się opieką nad chorymi, bez względu na wyznani i narodowość. Prowadziły również ochronkę dla dzieci i przytułek dla osób, które były niezdolne do pracy. W 1900 r. rozpoczęto budowę szpitala, do którego siostry wprowadziły się po czterech latach. Pracowały w nim do 1944 r., czyli do momentu gdy zostały wyrzucone przez Niemców. Po wojnie ponownie podjęły posługę w szpitalu. Niestety radość trwała krótko. W 1949 r. nowe władze państwowe upaństwowiły szpital i zaczęły stopniowo zwalniać siostry, by je ostatecznie eksmitować i rozwiązać placówkę.

Jednak zmiany polityczne jakie zaistniały w Polsce po 1989 r. umożliwiły nam ubieganie się o zwrot bezprawnie zagarniętego przez władze komunistyczne mienia. Na mocy wprowadzonych w 1989 r. ustaw Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety odzyskała dom w Starogardzie Gdańskim, do którego siostry wróciły, nie podejmując jednak własnej działalności. Podjęły pracę w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Państwo. W 2009 r. zarząd prowincji w trosce o zapewnienie opieki osobom starszym, chorym i samotnym w duchu elżbietańskim podjął decyzję o remoncie i prowadzeniu domu przez Zgromadzenie.

Dom św. Elżbiety to dom, w którym my – jej duchowe córki będziemy się starały ją naśladować w czynieniu miłosierdzia i posługiwaniu Wam – Kochani Mieszkańcy – w duchu miłości miłosiernej. Różnie można świadczyć miłosierdzie, mamy tego liczne przykłady, można pomagać tylko na sposób ludzki, naturalny, nic nie ryzykując, nie oddając z siebie. A nasza Patronka pokazała inny typ doświadczenia miłosierdzia – całkowitego oddania siebie człowiekowi cierpiącemu i potrzebującemu, pokorę i uniżenie, wczucie się w sytuację osoby potrzebującej.

I właśnie w taki sposób chcemy Wam Kochani służyć – tworząc Wam dom, w którym będziecie się czuli dobrze, bezpiecznie, w którym będziemy otaczały Was opieką, starały się rozumieć Wasze potrzeby i odpowiadać na nie. Św. Elżbieta mówiła: Musimy innych uszczęśliwiać, dlatego pragniemy, by chwile spędzone w domu, który nosi jej imię były rzeczywiście chwilami wypełnionym dobrem i szczęściem.

Nabożeństwo godziny liturgicznej w kaplicy poprowadził ks. Marek Rumiński, po modlitwie brewiarzowej Ksiądz Biskup skierował do zebranych słowo pasterskie, w którym podkreślił wymiar "domu" jako miejsca życia i codzienności. ksiądz Biskup pokreślił, że dom to nie tylko mieszkanie gdyż każdy człowiek myśli o "domu" z perspektywy sytuacji w której sie znajduje. Dlatego poczucie "domu" tworzą ludzie, bo "dom" to poczucie bezpieczeństwa, to życzliwość, "dom" to miłość. Dom porostu się kocha. "Dom" tworzą wszyscy jego mieszkańcy. refleksja Księdza Biskupa prowadziło prosto do aktu poświęcenia bo stal się on pełen miłości, bezpieczeństwa dla wszystkich którzy z powodu wieku, choroby lub samotności potrzebuję całodobowej opieki.

Ksiądz Biskup odwiedził wszystkich mieszkańców i udzielił każdemu pasterskiego, Ojcowskiego błogosławieństwa. Mieszkańcy byli ogromnie poruszeni osobistym spotkaniem z Księdzem Biskupem i Jego bezpośredniością i emanującym ciepłem Ojcowskiej troski o każdego. W tym samym czasie goście mogli zwiedzić pomieszczenia domu opieki jak i mieszkanie sióstr. Ostatnim punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy informacyjnej o statusie Domu św. Elżbiety. Odsłonięcia dokonali Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, Prezydent Miasta Edmund Stachowicz oraz Przełożona Prowincji S.M. Katarzyna Pawlak. Spotkanie zakończył wspólny posiłek podczas, którego było padło wiele ciepłych słów pod adresem działalności Zgromadzenia w Starogardzie Gdańskim. Pan Starosta wręczył na ręce s. Anny obraz - akwarelę a Prezydent Miasta bukiet kwiatów jako symboliczne podziękowanie za zrealizowanie obietnicy, iż dom św. Elżbiety zostanie reaktywowany w nowej rzeczywistości. Wszyscy przybyli wypowiadali sie w ciepłych słowach o nowych realiach domu św. Elżbiety oraz gratulowali tak pięknie wyremontowanego i przygotowanego na przyjęcie mieszkańców domu. Przed nami kolejny etap – budowanie „domu” w którym WSZYSCY będą się czuć potrzebni, kochani i bezpieczni. Jako wspólnota elżbietańska z całego serca pragniemy to czynić przy wsparciu naszych św. Patronów.

S.M. Anna Kołodziejczyk

Zobacz więcej zdjęć w galerii: Uroczyste otwarcie Domu Św. Elżbiety

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE