Menu

U naszych Sióstr w Brazylii Wyróżniony

U naszych Sióstr w Brazylii

W dniach od 6 lutego do 4 marca br. towarzyszyłam Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w odwiedzinach naszych Sióstr w Regionie Brazylii.

Dzięki temu, mogłam z bliska zobaczyć, jak wygląda ich posługa, która zgodnie z naszym charyzmatem związana jest głównie z udzielaniem pomocy ludziom potrzebującym oraz chorym. Siostry ze wszystkich naszych Wspólnot odwiedzają chorych i starsze osoby w ich własnych domach i służą im pomocą, a w Blumenau prowadzą Dom Starców, gdzie pracują jako pielęgniarki, w administracji, a także w kuchni.

Jesteśmy otwarte na nowe potrzeby Kościoła lokalnego i dlatego tam, gdzie jest to możliwe, Siostry aktywnie włączają się w duszpasterstwo dzieci i młodzieży oraz w misje ewangelizacyjne. Ponadto jedna z Sióstr Brazylijek – Siostra M. Karol w ubiegłym roku udała się do Boliwii, aby tam głosić Ewangelię i w ten sposób wspierać misje. Papież Franciszek powiedział: „Każda osoba konsekrowana jest darem dla ludu Bożego w drodze. Bardzo potrzeba tej obecności, która wzmacnia i odnawia zaangażowanie w głoszenie Ewangelii, w wychowanie chrześcijańskie, do podejmowania czynów miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących oraz do modlitwy kontemplacyjnej; potrzeba ludzi oddanych formacji ludzkiej i duchowej młodzieży, rodzin; potrzeba zaangażowanych na rzecz sprawiedliwości i pokoju w rodzinie ludzkiej.” (2.02.2014 r.)

Nasze Siostry troszczą się nie tylko o wychowywanie i formację dzieci oraz młodzieży poprzez angażowanie się w katechezę, ale także zajmują się formacją dorosłych. W Cabrobó i Alto Longá Siostry są odpowiedzialne za formację katechetów, a w Maracanaú i Fortalezie pomagają w parafii jako katechetki. Siostry są bardzo czynnie zaangażowane także w duszpasterstwo dzieci (Pastoral da criança) i są odpowiedzialne za formację liturgiczną na parafiach oraz pełnią posługę szafarzy Eucharystii.

Cieszymy się, że nasze Zgromadzenie, które od 24 lat posługuje w Brazylii, ciągle wzrasta personalnie i ufamy, że tak będzie nadal. Ten rozwój jest owocem modlitwy wielu Sióstr i życzliwych nam osób, ale na pewno nie byłoby to możliwe, gdyby zabrakło ich świadectwa życia zgodnego z tym, do czego się zobowiązały oraz aktywnego angażowania się Sióstr w duszpasterstwo powołaniowe. Poprzez tę posługę Siostry starają się dopomagać młodzieży w rozeznaniu ich drogi życia i powołania.

Obecnie do Regionu w Brazylii przynależy 7 Wspólnot: w Maracanaù, w Cabrobó, w Fortalezie, w Blumenau, w Campo Maior, w Alto Longa i w Itapemie. Każdy potrzebujący, który przychodzi do naszych Sióstr i prosi o pomoc, otrzymuje ją w zależności od ich możliwości. Najczęściej chodzi o udzielenie pomocy materialnej, ale coraz częściej przychodzące do Sióstr osoby pragną, aby ktoś ich wysłuchał i udzielił dobrej rady. W Fortalezie, każdego dnia przychodzi do Sióstr około 25 osób, aby spożyć ciepły posiłek, a w Cabrobó Siostry dożywiają ubogie dzieci. W Campo Maior Siostry regularnie odwiedzają schronisko dla narkomanów „Gospodarstwo Rolne Nadziei” (Fazenda da Esperança), a w Cabrobó raz w tygodniu idą do więźniów. Nie jest to łatwa posługa, ale z pewnością bardzo potrzebna. Jak powiedział Papież Franciszek: „przynależność do Pana pozwala tym, którzy nią żyją w sposób autentyczny, dać szczególne świadectwo Ewangelii o Królestwie Bożym. Osoby całkowicie poświęcone Bogu, są całkowicie oddane braciom, aby nieść światło Chrystusa tam, gdzie są największe ciemności, i szerzyć Jego nadzieję w sercach, które ją utraciły. Osoby konsekrowane są znakiem Boga w różnych środowiskach życia, są zaczynem dla rozwoju społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, są proroctwem współdzielenia z najsłabszymi i ubogimi.” (2.02.2014 r.)

Posługę naszych Sióstr w Fortalezie, w Cabrobó i w Blumenau, wspierają w pewien sposób także osoby świeckie - Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. Ich pomoc, to nie tylko modlitwa za Zgromadzenie, chorych i cierpiących, ale także konkretne działanie. Członkowie Wspólnoty Apostolskiej bardzo aktywnie włączają się w organizowanie i udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym. Wraz z Siostrami odwiedzają oni także ludzi chorych oraz osoby starsze w ich własnych domach, w szpitalach oraz więźniów.

Podczas naszego miesięcznego pobytu w Brazylii miały miejsce ważne wydarzenia. Dnia 8 lutego 2014 r. rozpoczął swoją posługę nowy Zarząd Regionu z Przełożoną Regionu Siostrą M. Patrycją Sobinek.

Natomiast dnia 23 marca br., podczas Mszy św. w katedrze w Campo Maior nasze Siostry Juniorystki: Siostra M. Ana i Siostra M. Carla odnowiły śluby zakonne. Kolejnym radosnym dniem był 1 marzec br., kiedy to dziękowałyśmy Panu Bogu i uwielbiałyśmy Go za trzy Postulantki, które w tym dniu zostały przyjęte do Nowicjatu. Otrzymały one habit, biały welon i imię zakonne: Siostra M. Fatima, Siostra M. Paulina i Siostra M. Joana.

Wielokrotnie doświadczamy jak wielki i wielkoduszny jest Pan Bóg w swej dobroci, który wspiera nas na drodze powołania. To nie my, lecz On wybiera i uzdalnia do poświęcenia swego życia w stanie zakonnym. Dzień 2 marca 2014 r. był dla nas okazją do uwielbiania Pana Boga za dar życia i powołania pięciu naszych Sióstr, które w tym dniu złożyły Pierwszą Profesję zakonną. Były to: Siostra M. Teodora, Siostra M. Ines, Siostra M. Emanuela, Siostra M. Rafaela i Siostra M. Matilde. Uroczystość ta odbyła się w kościele parafialnym w Fortalezie podczas Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył Ksiądz Biskup José Luiz Gomes de Vasconcelos. Był to dzień wielkich przeżyć i radości nie tylko dla Sióstr, ale także dla ich rodzin. Podczas Eucharystii modliliśmy się o potrzebne łaski zwłaszcza dla tych Sióstr, aby wiernie naśladowały Chrystusa realizując elżbietański charyzmat i wytrwale kroczyły drogą powołania zakonnego.

Jesteśmy wdzięczne Siostrom posługującym w Regionie Brazylii za ich ofiarną i piękną posługę na rzecz potrzebujących. Naszą wdzięczność wyrażamy modlitwą oraz wyrazami życzliwości: Niech Pan Bóg błogosławi każdej Siostrze i kandydatce, a Maryja – Matka Nadziei, niech im dopomaga, aby zawsze z wielką ufnością i radością wypełniały elżbietańską posługę i niosły Jezusa tam, gdzie ich posyła Bóg.

Siostra M. Anna Barełkowska
Sekretarka Generalna

Zobacz załączone zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE