Menu

Życzenia Matki Generalnej na Nawiedzenie NMP. Wyróżniony

Życzenia Matki Generalnej na Nawiedzenie NMP.

„Najpiękniejszy przykład cnót pozostawiła nam Najświętsza Maryja Panna, szczególnie w odniesieniu do posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Naśladując Matkę Bożą, w ten sposób będziemy mogły liczyć na Jej opiekę, a za Jej pośrednictwem również na pomoc Bożą” (Matka Franciszka, I Niedziela Wielkiego Postu 1875 r.) Kochane Siostry, W czasie majowych dni spoglądamy na Maryję, która napełniona Duchem Świętym i obdarzona łaskami, jest dla nas przykładem pięknego życia i służby.

W Ewangelii według św. Łukasza czytamy, że Maryja, gdy tylko usłyszała o swojej krewnej Elżbiecie „wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy” (Łk 1,39). Maryja była wewnętrznie przekonana, że w tych dniach Elżbieta potrzebuje Jej obecności i dlatego bez zastanawiania się nad trudnościami jakie przyjdzie Jej pokonać, podjęła odważną decyzję i „z pośpiechem” wyruszyła w drogę. Ona poszła z radością pozostawiając swoje codzienne zajęcia, aby z miłością służyć Elżbiecie, a więc człowiekowi będącemu w potrzebie.

Zatrzymując się nad tajemnicą Nawiedzenia rozważamy cnoty Maryi, aby od Niej uczyć się żyć prawdziwie dla Boga. Jej życiowa droga to nie tylko radosne wydarzenia, ale także chwile cierpienia i wyrzeczenia, na które Ona sama wyraziła zgodę, aby mogło dokonać się nasze uświęcenie. Wszystkie doświadczenia życiowe kształtowały ducha Maryi i pomagały Jej wzrastać w miłości oraz w wierności Bogu. Ona ukazuje nam swoim życiem drogę do doskonałości i pomaga osiągnąć świętość, ale troska o stały wzrost duchowy jest naszym zadaniem. „Wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości” (Lumen gentium, n. 40).

Droga do doskonałości prowadzi poprzez wiele wyrzeczeń. Chcąc osiągnąć świętość musimy zdobyć się na trud, gdyż Chrystus mówi, że do doskonałości prowadzi „ciasna brama i wąska ścieżka” (por. Mt 7, 14). Słowa te zobowiązują nas do stawiania sobie wymagań, przemiany życia, zerwania ze złymi nawykami, rezygnowania z rzeczy zbędnych, a może z jakiś przyjemności, czy kontaktów. To proces ciągłej pracy nad sobą i dlatego nie możemy siedzieć z założonymi rękoma rozkoszując się darem naszego powołania. Jezus chce, abyśmy to powołanie czyniły owocnym przez dar z siebie złożony w służbie drugiemu człowiekowi, bo tylko taka „droga prowadzi do życia wiecznego” (por. Mt 7, 14).

Świat tak często proponuje nam „szeroką bramę”, którą przechodzi się wygodnie, bez żadnych ograniczeń, wymagań, z możliwością realizowania swoich marzeń. Wielu ludzi wybiera też łatwą drogę, nie zastanawiając się nad tym dokąd ona prowadzi. Niestety taka droga może stać się pokusą także dla osób konsekrowanych i dlatego musimy czuwać, aby idąc do przodu nie przestać stawiać sobie wymagań, gdyż wybór takiej „szerokiej drogi” może doprowadzić do zguby.

Nasze życie konsekrowane, zarówno w aspekcie duchowym, wspólnotowym, jak i apostolskim jest podążaniem za Chrystusem. „Ciasna brama i wąska droga” (por. Mt 7, 14), która nie jest łatwa, wcale nie oznacza ograniczeń, które nas zniewalają. „Wąska droga” pobudza nas do czujności, do nieustannej weryfikacji wewnętrznych postaw, zachęca do podejmowania uczciwej pracy nad sobą, do odważnego przyjmowania codziennych obowiązków. Dlatego Chrystus tak mocno zachęca nas: „usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli” (Łk 13,24). Chrystusowe „usiłujcie wejść” inspiruje nas do podjęcia wysiłku, zaparcia się siebie, przezwyciężania lenistwa, rezygnowania z wygodnego życia i przyjemności, gdyż walczymy o wielką stawkę, którą jest życie wieczne. Chrystus zachęca nas, abyśmy pomimo napotykanych trudności, niezrozumienia, samotności, których niekiedy doświadczamy, wytrwale zmierzały do osiągnięcia naszego celu. Pamiętajmy, że na drodze naszego duchowego wzrastania przychodzi nam z pomocą Maryja, która „kroczy przed nami i wciąż nas umacnia we wierze, w powołaniu, w misji. Swym przykładem pokory i uległości woli Bożej pomaga nam przełożyć wiarę na radosne i bezpieczne głoszenie Ewangelii. Tak nasza misja będzie owocna, bo uformowana przez macierzyństwo Maryi” (papież Franciszek, homilia 3.01.2014 r.).

Od początku naszego Zgromadzenia, Maryja w tajemnicy Nawiedzenia była dla każdej Siostry wzorem dążenia do życia doskonałego i zjednoczonego z Bogiem. Ona swoją postawą wciąż nam ukazuje, jak wypełniać Bożą wolę. Maryja „uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45) i pozwoliła się tym słowom poprowadzić na drogi doskonałości. Ona jest dla nas wzorem cnót, szczególnie „w odniesieniu do posłuszeństwa, ubóstwa i czystości” (Matka Franciszka 1875 r.). Podążajmy za Maryją, która pierwsza przeszła tę drogę z Chrystusem, po której my dzisiaj zmierzamy i uczyńmy Ją wzorem dla naszego życia darem konsekracji zakonnej. Jeżeli będziemy wpatrywać się w Maryję i Ją naśladować prowadząc uczciwe życie zakonne, to wtedy już tu na ziemi „będziemy mogły liczyć na Jej opiekę, a za Jej pośrednictwem również na pomoc Bożą” (Matka Franciszka 1875 r.).

Kochane Siostry podążajmy w naszym konsekrowanym życiu za przykładem Maryi wybierając prawdziwe wartości, aby nie zadawalać się płycizną duchową, czy tanią popularnością, ale sięgając wysoko zabiegajmy o to, co ma wartość w oczach Bożych, a nie ludzkich. Odnawiając w dniu dzisiejszym z pobożnością nasze zakonnie śluby, prośmy Maryję o duchowe przewodnictwo w drodze do osiągnięcia doskonałości i prawdziwego szczęścia w Bogu.

Łącząc się duchowo we wspólnym świętowaniu przekazuję siostrzane pozdrowienia, także od Sióstr Radnych i wszystkich Mieszkanek domu generalnego, oddana w Panu

oddana w Panu
S.M. Samuela Werbińska
przełożona generalna

Rzym, w Święto Nawiedzenia NMP, 2014 r. 

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE