Menu

Pobyt w miejscu urodzenia św. Elżbiety Wyróżniony

Pobyt w miejscu urodzenia św. Elżbiety

W dniach od 26-31 maja 2014 r. wraz z Siostrą Przełożoną M. Darią Kurzeją towarzyszyłyśmy Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej w podróży na Węgry.

Z wielką radością odwiedziłyśmy nasze Siostry, które od trzech lat posługują w Sárospatak – gdzie urodziła się św. Elżbieta.

W dzień przyjazdu, po wieczornej Mszy św. w Bazylice, modliłyśmy się przy relikwiach naszej Patronki. Następnego dnia udałyśmy się do muzeum poświęconego jej pamięci i na miejsce tak bardzo ważne i cenne dla każdej Elżbietanki, gdzie została ochrzczona św. Elżbieta. W Sárospatak kult św. Elżbiety jest bardzo żywy, a posługa Sióstr jeszcze bardziej przybliża mieszkańcom jej duchowość. Siostry starają się w miarę możliwości odwiedzać w domach ludzi chorych i samotnych, dzielą się „chlebem” z potrzebującymi, którzy każdego dnia pukają do ich drzwi. Angażują się one w prace przy parafii jako zakrystianki, pomagają w biurze parafialnym, prowadzą chór i nabożeństwa liturgiczne, katechizują przy kaplicach. W okresie letnim Siostry organizują półkolonie dla dzieci. Podczas naszego pobytu byłyśmy w Szkole Katolickiej św. Elżbiety, aby spotkać się z dziećmi, z którymi pracuje jedna z naszych Sióstr. Przy tej okazji odbyło się krótkie spotkanie z panią Dyrektor.

W dniu 28 maja 2014 r. z wielką radością uczestniczyłyśmy w uroczystej Mszy św. w kaplicy domu zakonnego, podczas której pierwsze Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety na Węgrzech: Anikó Plosz, Ágnes Klinga i Anna Vadkeriné Kőrössy, złożyły swoje przyrzeczenia na ręce Matki Generalnej M. Samueli. Jako znak przynależności do Wspólnoty Apostolskiej otrzymały medaliki św. Elżbiety. Z ogromnym wzruszeniem przeżywałyśmy to wydarzenie mając świadomość, że wszystko dokonuje się w miejscu urodzenia św. Elżbiety. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych Matka Generalna M. Samuela wręczyła Siostrze Przełożonej M. Kanizji Zaborowskiej dekret przedłużenia kadencji przełożeńskiej na kolejne trzy lata. Siostry ze wspólnoty podziękowały Siostrze Przełożonej za dotychczasową współpracę i życzyły wielu łask na kolejne lata.

Czas spotkania z Siostrami w Sárospatak minął szybko i nadszedł czas naszego wyjazdu. Dziękujemy Kochanym Siostrom za dni spędzone razem, za miłą atmosferę, a przede wszystkim za posługę spełnianą z wielkim oddaniem i za świadectwo życia duchem św. Elżbiety. Niech dobry Bóg obdarza Siostry swym błogosławieństwem.

Siostra M. Weronika Tomczyk
radna generalna

Zobacz załączone zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE