Menu

Nowy Zarząd Prowincjalny w Prowincji Niemieckiej Wyróżniony

Nowy Zarząd Prowincjalny w Prowincji Niemieckiej

Wybory nowego Zarządu Prowincjalnego w Prowincji Niemieckiej podczas Kapituły Prowincjalnej w dniach od 2. – 7. marca 2015 roku.

W dniu 4. Marca 2015 roku pod przewodnictwem Matki Generalnej S. M. Samueli Werbińskiej oraz w obecności Radnej Generalnej S. M. Birgit Häusler odbyły się wybory nowego zarządu Prowincjalnego.

Wybrane zostały: Przełożona Prowincji: S. M. Dominika Kinder 
Wikaria Prowincji: S. M. Rafaela Fischbach 
2. Radna Provincjalna: S. M. Antonia Scholz 
3. Radna Provincjalna: S. M. Bernadetta Broda 
4. Radna Prowincjalna: S. M. Bernadette Ferentschik

Siostry Prowincji Niemieckiej życzą nowo wybranemu Zarządowi Bożego błogosławieństwa oraz Światła Ducha Świętego.

Ergebnis des 3. ordentlichen Provinzkapitels der Provinz Deutschland vom 2. – 7. März 2015

Am 4. März fanden unter Vorsitz von Generaloberin Mutter M. Samuela Werbińska und in Anwesenheit von Generalratsschwester M. Birgit Häusler die Wahlen für eine neue Provinzleitung statt.

Gewählt wurden Provinzoberin: Sr. M. Dominika Kinder 
Provinzvikarin: Sr. M. Rafaela Fischbach 
2. Ratsschwester: Sr. M. Antonia Scholz 
3. Ratsschwester: Sr. M. Bernadetta Broda 
4. Ratsschwester: Sr. M. Bernadette Ferentschik

Die Schwestern der deutschen Provinz wünschen der neugewählten Provinzleitung Gottes Segen und den Beistand des Heiligen Geistes.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE