Menu

U naszych Sióstr w Szwecji Wyróżniony

U naszych Sióstr w Szwecji

W dniach od 22 do 27 maja 2015 r. Matka Generalna M. Samuela odwiedziła nasze Siostry w Szwecji, pracujące tam w dwóch domach, a mi dana była możliwość towarzyszenia jej w tej kolejnej podroży.

Gdy w kwietniu 2009 r. Prowincja Szwedzka została przekształcona w Region, obejmował on jeszcze 3 domy zakonne z 15 Siostrami. Dzisiaj, sześć lat później, po zamknięciu placówki w Malmö, posiadamy 2 placówki, w których posługuje 12 Sióstr.

Najpierw odwiedziłyśmy Dom Regionalny w Stäket, który jest także domem dla naszych starszych Sióstr i służy również jako dom rekolekcyjny oraz wypoczynkowy. Jest on położony na północnym zachodzie od Sztokholmu w pięknej okolicy, w pobliżu jeziora Görvelviken. Siostry mieszkające w Stäket, w przeważającej części są już w podeszłym wieku, ale pomagają sobie nawzajem z miłością i same wykonują wszystkie prace w domu, a także w ogrodzie. Siostry są aktywnie zaangażowane również w kościele parafialnym: Siostra M. Stella pracuje jako zakrystianka, jest lektorką i szafarką Komunii św., Siostra M. Justyna katechizuje, a Siostra Przełożona Regionalna M. Danuta regularnie prowadzi modlitwę różańcową i inne nabożeństwa. Jednak jako swoje główne zadanie Siostry w Stäket uważają podjęte przez siebie apostolstwo modlitwy. Z wielką gorliwością modlą się codziennie w intencji naszego Zgromadzenia, Kościoła i całego świata.

W Bromma nasze trzy Siostry zatrudnione są w domu opieki dla osób starszych „Josephinahemmet“. Siostra Przełożona M. Ludwika i Siostra M. Dominika opiekują się mieszkańcami domu, a Siostra M. Jadwiga odpowiedzialna jest za dom i kaplicę. Prowadzi ona również tamtejszą Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety. Ponadto, wszystkie trzy Siostry zaangażowane są w kościele parafialnym jako lektorki i szafarki Komunii św. Siostra Przełożona M. Ludwika, jak i Siostra M. Dominika również aktywnie włączają się w katechizację dzieci i młodzieży.

Mimo naszego stosunkowo krótkiego pobytu w Bromma, miałyśmy możliwość zobaczyć z bliska, jak wygląda codzienne życie Sióstr, poznać ich radości i smutki. Zwiedziłyśmy piękny dom i wraz z Siostrami oraz mieszkańcami uczestniczyłyśmy w Mszy św. Miałyśmy również okazję, aby spotkać się z niektórymi członkami Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety i przy tej okazji doświadczyłyśmy, jak ważna jest obecność Sióstr i jakim uznaniem cieszy się ich posługa oraz zaangażowanie.

Nasze Siostry żyją i pracują w Szwecji już od 1866 r. Bł. Maria Luiza wykazała się wielką odwagą i niewzruszoną ufność w Bogu, wysyłając pierwsze Siostry Elżbietanki Siostrę M. Andresję i Siostrę M. Valerię do tak odległego jak na tamte czasy kraju skandynawskiego. Z biegiem czasu nasze Zgromadzenie założyło pięć placówek w Sztokholmie, dwie w Malmö i po jednym domu w sześciu innych miastach. W nadchodzącym roku świętować będziemy 150 lat istnienia naszego Zgromadzenia w Szwecji. Jest to wspaniała okazja, aby spojrzeć wstecz i podziękować Bogu za wszystkie Siostry, które w przeciągu 150 lat służyły mieszkańcom tego kraju, a także wyrazić wdzięczność Siostrom, które teraz pełnią tam swoją posługę. Zgodnie z charyzmatem naszych Założycielek, oprócz dzieł miłosierdzia, jednym z głównych zadań do którego czuły się powołane nasze Siostry, zawsze było wspieranie lokalnej diaspory Kościoła szwedzkiego swoją obecnością i modlitwą.

Siostra M. Birgit Häusler
radna generalna

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE