Menu

Ciebie Boże wysławiamy Wyróżniony

Ciebie Boże wysławiamy

OBCHODY JUBILEUSZU 25-LECIA MISJI ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY W BRAZYLII 1990-2015

FORTALEZA- Stan Ceará

W dniach od 4 do 6 czerwca 2015 roku przybyły do naszego Domu Regionalnego w Brazylii: Przewielebna Matka Generalna Samuela wraz z Zarządem Generalnym, Siostry Prowincjalne z wszystkich prowincji naszego Zgromadzenia, Siostra Regionalna Karolina z Rosji, Siostry Przełożone z Boliwii i Paragwaju oraz nasza Siostra misjonarka Karol, pracująca w Boliwii.

Siostra Regionalna Patrycja wraz z Siostrami Przełożonymi, z niektórymi Siostrami naszego regionu i postulantkami, zgromadzonymi w domu Regionalnym, z wielką radością powitała naszych zacnych gości. To dla nas wydarzenie historyczne, ponieważ pierwszy raz - poza Zarządem Generalnym, przyjechało tak wiele Sióstr z poza naszego kontynentu. Całe powitanie ubogacił żywiołowy śpiew naszej brazylijskiej młodzieży zakonnej, któremu na gitarze akompaniowała S. Teodora.

W niedzielę 7 czerwca, przy śniadaniu, Matka Generalna Samuela wraz z wszystkimi Siostrami, przedstawicielkami prowincji i placówek z wszystkich krajów, gdzie pełnimy naszą elżbietańską posługę, w pięknym przemówieniu w języku portugalskim, złożyła serdeczne gratulacje i podziękowanie wszystkim Siostrom posługującym w Brazylii. W szczególny sposób dziękowała pierwszej szóstce Sióstr: M.Isabel Altmeppen, pochodzącej z byłej Prowincji Reinbek w Niemczech, S.M.Teresie Bosiackiej i S.M.Patrycji Sobinek z Prowincji Katowice oraz S.M.Katarzynie Podstawskiej, S.Marii Balcerzak i S.M.Magdalenie Glinka z Prowincji Poznań z Polski, które przed 25 laty powiedziały Panu Bogu swoje „tak”, przybywając jako pionierki do Brazylii. Do życzeń dołączyły się też Siostry Prowincjalne wraz z S. Regionalną z Rosji, po czym na ręce Siostry Regionalnej Patrycji zostały złożone obfite prezenty: naczynia liturgiczne i bielizna kielichowa, obrusy ołtarzowe, obrusy na stoły, serwetki, materiał na habity, słodycze, itd. W tym dniu także wspólnota z Fortalezy złożyła swoje życzenia sześciu Siostrom Jubilatkom i podarowała wszystkim gościom drobne, typowe brazylijskie upominki. Tym uroczystym momentem oficjalnie rozpoczęło się świętowanie jubileuszowe.

Z okazji Srebrnego Jubileuszu została przygotowana w Domu Regionalnym bardzo interesująca wystawa kulturowo – historyczna naszej posługi elżbietańskiej w Barazylii, której główną autorką była uzdolniona artystycznie S.Faustyna Panic. Nasi goście w różnych momentach mogli ją zwiedzać i podziwiać.

MARACANAU- Stan Ceará

W niedzielę 07 czerwca 2015 r przed południem wszystkie Siostry udały się specjalnie zamówionym autobusem do Maracanau - pierwszej placówki w Brazylii, gdzie wszystko się zaczęło. Po krótkim przywitaniu S.Przeł. Katarzyny Podstawskiej Siostry przeszły do domowej kaplicy Serca Jezusowego, gdzie Matka Generalna poleciła Panu Bogu wszystkie nasze intencje, szczególnie wyrażając wdzięczność za łaskę Jubileuszu posługi misyjnej. Po zwiedzeniu domu i małego ogrodu był podany smaczny obiad na świeżym powietrzu, tzn. na tarasie przed domem.

O godz. 15-tej pomodliłyśmy się wspólnie koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencjach dziękczynnych za 25 lat misji elżbietańskiej w Brazylii, o powołania do naszego Zgromadzenia a szczególnie za Siostry i postulantki posługujące obecnie na tej pierwszej, historycznej placówce w Brazylii.

Następnym punktem uroczystości była oczywiście pachnąca brazylijska kawa, piękne torty i różne typowe dla tutejszej ludności słodkości. Po kawie dzieci z dziecięstwa misyjnego i młodzież przedstawiły inscenizację o misjach, o różańcu i kontynentach, a nasze 4 postulantki też uświetniły program tańcami brazylijskimi.

Po koniecznych przygotowaniach udałyśmy się do położonego blisko naszego domu, kościoła Św. Elżbiety, gdzie uroczystej Mszy Św. dziękczynnej za 25 lat posługi misyjnej naszego Zgromadzenia w Brazylii przewodniczył Ks. Bp Pomocniczy Archidiecezji Fortaleza – Jose Luis de Vasconcelos. Współcelebrowali z nim: Biskup emeryt Geraldo Nascimento, który towarzyszył Siostrom w Maracanau od początku, proboszcz Parafii św. Józefa w Maracanau, Ks. Oliveira Braga Rodrigues, Ks. Ribamar, Frei Roberto, który pochodzi z Maracanau i 4 jego współbraci - ojców kapucynów.

Przed czytaniami biblijnymi dzieci w różnokolorowych tunikach, a wsród nich jedno przebrane za Matkę Bożą tańcząc wniosły lekcjonarz.

Ks. Biskup podczas homilii nawiązującej do czytań liturgicznych tego dnia bardzo ciekawie rozwinął refleksję nad nimi i w serdecznych słowach wyraził wielką wdzięczność naszym Siostrom i Zgromadzeniu za tak ofiarną posługę na ziemi brazylijskiej, szczególnie w Maracanau. Także młodzież skierowała słowa uznania i podziękowań za to że Siostry umiały we wszystkim pomóc i być blisko tych, którzy opieki najbardziej potrzebowali. Po skierowanych słowach podarowano wszystkim Siostrom piękne róże, które przyniesiono w wielkim, udekorowanym koszu, jak św. Elżbieta.

Wszyscy zgromadzeni wierni zostali zaproszeni na przygotowaną przez wspólnotę świeckich kolację, serwowaną przed kościołem przy muzyce, tańcach i prezentacji slajdów z historii pracy Sióstr w Maracanau.

Na koniec S.Maria podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania tak pięknej uroczystości, szczególnie tutejszej Wspólnocie zakonnej za tak gościnne nas przyjęcie. Następnie udałyśmy się autobusem do Fortalezy, gdyż w Maracanau nie ma możliwości na nocleg tak wielkiej liczby osób. W drodze powrotnej dziękowałyśmy w modlitwie różańcowej za tyle łask i tak piękny dzień.

W poniedziałek - 8 czerwca – miałyśmy czas do dyspozycji. Wieczorem, zaproszone przez ks.Prałata Oskara, który przyjął pierwszą szóstkę Sióstr w Maracanau, a obecnie jako emeryt rezyduje przy kaplicy św. Judy Tadeusza w Fortalezie uczestniczyłyśmy we Mszy św. Sprawowanej przez tegoż księdza, jak również wspomnianego już ks.Bp Geraldo i ks. Jose Filho, który częst odprawia Siostrom Mszę św. w kaplicy w Fortalezie. Ks.Prałat Oskar dużo nawiązywał do wydarzeń sprzed 25 lat, wspominając przygotowania do przyjęcia Sióśtr i główne osoby z tym związane: ks.Kardynała Alosio Lorscheidera i byłą Matkę Generalną, Margaritę Wiśniewską, dziękując przy tym za wielką odwagę i otwarcie na potrzeby tutejszego Kościoła.

Po Mszy św. spożyłyśmy smaczną kolację przygotowaną przez Ks. Prałata i jego przyjaciół.

09 czerwca - we wtorek - dzień zaczęłyśmy Mszą Św., którą o godz. 6:00 sprawował w domowej kaplicy w Fortalezie ks. Jose Filho. Po śniadaniu ok. godz. 7:30 wyjechałyśmy do Campo Maior, miasta położonego w stanie Piaui, gdzie znajduje się nasz piąty dom. Podróż nie była zbyt uciążliwa, gdyż autobus był klimatyzowany i przestronny. Po drodze podziwiałyśmy piękne krajobrazy z egzotyczną roślinnością, bardzo bujną ze względu na obfite opady w porze deszczowej Do Campo Maior dotarłyśmy ok. godz. 17-tej.

CAMPO MAIOR – Stan Piaui

Po bardzo serdecznym powitaniu z Siostrami zwiedziłyśmy dom. S.Przełożoną tutejszej Wspólnoty jest S.M. Lourdes, która jednocześnie jest Mistrzynią junioratu. Bardzo serdecznie przywitał nas również Ks Bp Eduardo Zielski, który w swoim domu przyjął gościnnie kilkanaście Sióstr. W sali Centrum Diecezjalnego spożyłyśmy kolację. Zostały nam ofiarowane osiołki, ciekawie wykonane z drzewa palmowego, zwanego karnauba. Każda Siostra dostała też małą figurkę Św. Antoniego.

W Campo Maior trwało 13 dniowe przygotowanie do dnia św. Antoniego, który jest patronem parafii katedralnej , miasta i diecezji Campo Maior.

Codziennie o godz. 19:30 w katedrze było odprawiane uroczyste nabożeństwo, z niezwykle bogatą, żywiołową oprawą muzyczną. Nabożeństwo kończyło się krótką Adoracją Najśw. Sakramentu i uroczystym błogosławieństwem, po którym Ks. Bp przekazywał figurkę Św. Antoniego, a ludzie odnosili ją w procesji do przygotowanego miejsca.

10 czerwca - w środę o godz. 7:00 Ks. Bp Eduardo odprawił dla nas Mszę Św. w Centrum Diecezjalnym. W tym dniu udałyśmy się do nas.

ALTO LONGA - Stan Paui

Po wjezdzie do Alto Longa nawiedziłyśmy kościół parafialny, poświęcony Matce Bożej Pokornej. Po krótkiej modlitwie udałyśmy się do naszego domu, gdzie ks. Prałat Evandro, proboszcz, S.Przełożona Kornelia wraz Siostrami, przywitali nas bardzo serdecznie. Następnie Siostry oprowadziły nas po całym domu, opowiadając historię jego powstania, po czym został podany uroczysty obiad. Siostry domowe wręczyły nam kasztany z owocu każu i cukierki.

Po obiedzie był czas na krótki odpoczynek, po którym ponownie zebrałyśmy się razem na modlitwie Koronki do Miłosierdzi Bożego w kościele M.B.Fatimskiej, znajdującym się obok domu Sióstr. Następnie przy kawie i smaczym torcie młodzież zatańczyła nam typowe tańce. Ich stroje pozwoliły nam wczuć się rzeczywiście w bogactwo ich kultury i doświadczyć jej choć trochę. Młodzi byli bardzo zadowoleni z możliwości tak bliskiego obcowania z Siostrami zakonnymi w habitach i zapraszali je do tańca, z czego oczywiście skorzystałyśmy. Tego samego dnia, wieczorem porwóciłysmy do Campo Maior.

11 czerwca wszystkie Siostry spotkały się o godz. 7:00 na śniadaniu. W tym dniu swoje imieniny obchodziła Siostra Radna Generalna Paula Zaborowska, której złożyłyśmy życzenia.

O godz. 9:00, w katedrze w Campo Maior była sprawowana uroczysta Msza Św., której przewodniczył ks. Bp Edward Zielski, a współcelebrowało 13 kapłanów, m.in. ks. Prałat Paulo Mateusz, proboszcz Katedry Św. Antoniego. Liturgię ubogacił pięknym śpiewem miejscowy chór. Po uroczystości liturgicznej wszyscy uczestnicy spotkali się w Centrum Diecezjalnym, gdzie spożyliśmy wspólnie obiad.

Po krótkim odpoczynku, wszystkie Siostry ponownie zebrały się w Sali Centrum Diecezjalnego, gdzie było spotkanie z grupą młodzieżową. Najpierw wspólnie odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie S. Przeł. Lourdes podziękowała za przybycie, za wspólne świętowanie na tej placówce, a szczególnie za modlitwę. Siostry Juniorystki zatańczyły piękny taniec uwielbienia oraz pokazały krótki, komiczny film nagrany przez Nie same, przedstawiający codzienne posługiwanie Sióstr.

Na zakończenie Siostry Juniorystki razem z młodzieżą w medytacyjnym tańcu wyraziły uwielbienie M. Bożej Aparecida, głównej Patronce Brazylii. Po kolacji, wróciłyśmy do domu, by przygotować się do jutrzejszej podróży do Cabrobó.

12 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 5:00 ks. Bp Edward odprawił Mszę Św. Przed śniadaniem złożyłyśmy życzenia S. M. Alicji, która obchodziła swoje urodziny. Po serdecznym podziękowaniu Matki Generalnej Samueli pożegnałyśmy się z Ks. Biskupem i Siostrami z Campo Maior oraz z osobami, które pomagały.

O godz. 7:00 zaczęła się nasza podróż w kierunku Cabrobó, która trwała cały dzień bo to prawie 800 km.

• CABROBO – Stan Pernambuco

Cabrobo S. Przeł. Magdalena z Siostrami, Wspólnota Apostolska św. Elżbiety i młodzież przywitali nas bardzo serdecznie śpiewem i kwiatami. Na powitanie przybył ks. Proboszcz Klebe. Po spożyciu kolacji Siostry zostały zakwaterowanie w domu Sióstr i w różnych rodzinach oraz w domu parafialnym. Podziwiałyśmy niezwykłą gościnność tutejszych ludzi.

13 czerwca w sobotę o 8:00 rano spotkałyśmy się wszystkie w domu Sióstr na śniadaniu. Msza Św. w dniu wspomnienia Niepokalanego Serca Maryji była zaplanowana na godz. 12:00. W czasie przedpołudniowym mogłyśmy zobaczyć obydwa domy naszych Sióstr, jeden z nich podarowany przez panią Łucję z Niemiec, która go tam wybudowała do pracy z dziećmi. Mogłyśmy też zwiedzić miasto, gdzie przeszłyśmy też przez całe targowisko, z bliska przypatrując się wszelkiego typu owocom i warzywom, tam sprzedawanym.

Po Mszy Św. spożyłyśmy wspólnie obiad, który przygotowały panie ze Wspólnoty Apostolskiej przy pomocy naszych Sióstr. Popłudnie było przeznaczone na wypoczynek i na “zajęcia własne”.

Niedziela 14 czerwca była bogata w różne intensywne przeżycia. Po wspólnym śniadaniu w domu Sióstr, podzieliłyśmy się na małe grupy dla lepszego wykorzystania czasu na zwiedzanie Cabrobo i odwiedziny rodzin naszych Sióstr, które stąd pochodzą. Po obiedzie czas został zagospodarowany indywidualnie. O godz. 17:30 była wspólna kolacja i po niej udałyśmy się do kościoła Św. Rodziny, gdzie o godz. 19:30 była sprawowana uroczysta Msza Św. dziękczynna za 25 lat posługiwania Sióstr i rozwoju Zgromadzenia na ziemi brazylijskiej. Przewodniczył delegat biskupa, ks. Józef Nilton, kanclerz kurii a koncelebrował miejscowy proboszcz, ks. Klebe. Uroczystą liturgię ubogacała piękna oprawa muzyczna pod kierownictwem S. Faustyny oraz procesja dzieci, które przyniosły do ołtarza najpierw księgę Pisma Św. a potem dary ofiarne. Dzieci były ubrane w oryginalne stroje indiańskie. Po wyjściu z kościoła, wszyscy wierni zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek na placu przed kościołem, przygotowany i ofiarowany przez parafian, Wspólnotę Apostolską Św. Elżbiety i tutejsze nasze Siostry. Miejscowa różne grupy zaprezentowały piękne, żywiołowe tańce; ta swoista uczta duchowa trwała do godz. 23:00.

W poniedziałek 15 czerwca o godz. 7:30 w domu Sióstr ks. proboszcz Klebe, odprawił Mszę Św. Po śniadaniu udałyśmy się do Oroko. Miasto to oddalone o 40 km od naszych Sióstr, należało kiedyś do parafii w Cabrobo. Tutaj nasze Siostry pracowały w różnych duszpasterstwach aż do 2011 roku, kiedy utworzono nową diecezję w Salgueiro, która objęła Cabrobo. Oroko zostało przydzielone do diecezji w Petrolinie. W Oroko nawiedziłyśmy kościół parafialny św. Sebastiana i zwiedziłyśmy miasto, położone na brzegu rzeki św. Franciszka.

W tym dniu odbywał się targ, więc ruch był bardzo duży. Na obiad wróciłyśmy do Cabrobo. Po południu udałyśmy się na wyspę Matki Bożej Wniebowziętej, gdzie żyją miejscowi Indianie. Ludność ta uprawia palmy kokosowe, banany, ryż, fasolę, winogrono, itd. W miejscowej szkole spotkałyśmy się z dziećmi, które zaprezentowały aktualne tańce indiańskie – oczywiście w rytualnych strojach. Obecność samego wodza tego plemienia robiła na nas ogromne wrażenie. Pani Dyrektor tej szkoły zapoznała nas krótką z historią Indian, którzy tu żyją i o ich dzisiejszej codzienności. Był czas na wolne pytania dla wodza, który odpowiadał na to co nas ciekawiło z ich sposobu życia.

Po powrocie do domu Sióstr i wspólnej kolacji przygotowałyśmy się do jutrzejszej podróży powrotnej do Fortalezy.

Wtorek - 16 czerwca – przed wyjazdem dziękowałyśmy S. Przeł. Magdalenie, S. Faustynie i S. Clarice, i wszystkim, którzy przyczynili się do tak troskliwego, pełnego serca, ugoszczenia nas. Siostra Przeł. Magdalena też dziękowała wszystkim i za wszystko z wielką wdzięcznością i radością. Wdzięczne za tak wiele przeżyć i łask udałyśmy się w drogę powrotną z Cabrobo do Fortalezy(675 km). Całodzienna podróż umożliwiła nam podziwianie tak bogatej roślinności, widoków oraz okazję do przypatrzenia się z bliska wielu tutejszym ludziom i ich sposobie bycia. Do Domu Regionalnego dotarłyśmy szczęśliwie ok. 18:00.

FORTALEZA – Stan Ceará

17 czerwca - środa – tego dnia po Mszy Św. po śniadaniu pojechałyśmy do Icarai (19 km), gdzie jest dom wypoczynkowy, zakupiony niegdyś ze względu na dzieci z sierocińca, który funkcjonował w Fortalezie 8 lat. Dzień spędziłyśmy w gronie Sióstr, mogłyśmy też pospacerować na plaży nad Atlantykiem. Obecnie domem opiekują się S. Isabel i S. Teresa, które należą do wspólnoty w Fortalezie.

W czwartek – 18 czerwca, w kilku osobowych grupach pod „opieką” jednej z Sióstr „Jubilatek”, która we własnym zakresie zorganizowała zwiedzanie Fortalezy – ze „wskazaniami” na zrobienie koniecznych zakupów – wyszłyśmy do miasta. To był jeden z najbardziej wyczerpujących dni.

W piątek - 19 czerwca – odbyły się główne uroczystości w Fortalezie. Przed obiadem w radosnej atmosferze S.Przeł.Franciszka dziękowała Matce Generalnej za istnienie Regionu Brazylia a S. Rita w imieniu Sióstr Brazylijek dziękowała Siostrom Jubilatkom za ich przybycie, obecność i wytrwanie. O godz. 17:00 rozpoczęła się Msza Św. w kościele Św. Gerarda Magelii; do tej parafii należy nasz dom. Liturgii przewodniczył Ks. Arcbp Józef Antoni Aparecido, współcelebrował Ks. Proboszcz Everton i inni księża, których razem było 10-ciu. Ks. Arcybiskup wygłosił homilię o głębokiej treści i życiu konsekrowanym i bardzo dziękował Siostrom za posługę w archidiecezji Fortaleza i za świadectwo życia. Cieszył się razem z nami tyloma powołaniami rodzimymi. Po Mszy Św. wszyscy jej uczestnicy byli zaproszeni na kolację, którą podano na placu przed kościołem. Po kolacji była część artystyczna – zwłaszcza żywiołowe tańce w wykonaniu Sióstr juniorystek i postulantek, oraz życzenia od Wspólnoty Apostolskiej Św. Elżbiety z Fortalezy.

Sobota - 20 czerwca po śniadaniu pojechałyśmy do Redencao, gdzie zwiedziłyśmy muzeum niewolnictwa. W tym miejscu niewolnicy z Afryki pracowali w wytwórni alkoholu, który był produkowany z trzciny cukrowej. Ta miejscowość jest szczególna w historii Brazylii, gdyż tu w 1885 roku zostało zniesione niewolnictwo, było to 3 lata wcześniej, niż oficjalne zniesienie niewolnictwa w całej Brazylii.

Po zwiedzeniu tego szczególnego miejsca, udałyśmy się do Baturite, gdzie nawiedziłyśmy kościół parafialny p.w. M.B. Palm. Następnie w Centrum Duszpasterskim tej parafii im. Papieża Benedykta XVI, była Msza Św., po której wszystkie Siostry zostały zaproszone na obiad, przygotowany przez miejscową wspólnotę.

Po obiedzie pojechałyśmy jeszcze do pięknie położonej w górach miejscowości Guaramiranga, gdzie nawiedziłyśmy kościół parafialny. Ciekawostką dla nas była zupełna zmiana klimatu, było trochę chłodniej i przyjemniej, ponieważ w samej Fortalezie jest bardzo wilgotno i duszno. Po wspólnej modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego udałyśmy się w drogę powrotną do Fortalezy. Do domu dotarłyśmy ok. godz. 17:30. W tym dniu towarzyszył nam swoją obecnością ks. Evaristo.

Po kolacji o godz. 19:30 rozpoczęła się wspólna rekreacja, w czasie której Siostry Prowincjalne, S. Przeł. Regionalna z Rosji i Siostry Przełożone z Boliwii i z Paragwaju, dziękowały Matce Generalnej i Jej Radzie oraz S. Regionalnej Patrycji i Jej Radzie za zaproszenie do Brazylii. Szczególne podziękowania zostały też wyrażone wobec S. Przeł. Franciszki i całej Wspólnoty z Domu Regionalnego w Fortalezie, wszystkich Sióstr Przełożonych i Wspólnot z domów, które mogłyśmy odwiedzić w czasie tych 2 tygodni. Do słów podziękowań zostały dołączone prezenty, a następnie Siostry Prowincjalne wykonały 2 tańce medytacyjne, wyrażając w ten sposób dziękczynienie i uwielbienie Bożej Opatrzności za dar Jubileuszu i za wszystkie Siostry w Brazylii. W dalszej części rekreację uświetniły raz jeszcze tańce Sióstr Juniorystek i Postulantek. Występy artystyczne były przeplatane prezentacjami Wspólnot z Itapemy i Blumenau, gdyż ze względu na odległość – te wspólnoty były reprezentowane tylko przez Siostry Przełożone Marię i Alicję. Na zakończenie S. Daiene – Dyrektorka Domu Św. Anny z Blumenau przedstawiła jeszcze prezentację na temat projektów, które tam były zrealizowane w ramach remontów po tragicznej powodzi w 2008 roku. Siostra opowiedziała też o tym, co obecnie jest w trakcie realizacji i o planach na przyszłość. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą ok. godz. 22:30.

W niedzielę - 21 czerwca - Mszę Św. w kaplicy domowej Sióstr, sprawował Ks. Evaristo bardzo związany ze Zgromadzeniem. W tej uroczystej liturgii raz jeszcze dziękowałyśmy Dobremu Bogu za Dar Jubileuszu, powierzając wszystkie Siostry Regionu Brazylii Bożej Opatrzności i opiece Matce Boskiej z Aparecidy – głównej Patronce Brazylii.

Po koronce do Miłosierdzia Bożego i wspólnej popołudniowej kawie, nadszedł czas wielkich podziękowań i rekreacji. Najpierw dziękowała Matka Generalna Samuela, w imieniu całego Zgromadzenia i wszystkich przybyłych Sióstr z poza Brazylii. W dowód wdzięczności ofiarowała na ręce S. Regionalnej Patrycji relikwiarz z włosami i kawałeczkiem koszuli św. Jana Pawła II, do kaplicy Domu Regionalnego.

Następnie S. Regionalna Patrycja dziękując wszystkim, porównując naszą misję z łodzią, w imieniu naszego Regionu w Brazylii, ofiarowała Matce Generalnej Samueli piękną żaglówkę z symbolem naszego Zgromadzenia. Potem każda Siostra „Jubilatka” dziękowała osobiście i dzieliła się swymi przeżyciami z tych pięknych chwil nie tylko jubileuszowych, ale też swoimi początkami w Brazylii sprzed 25 laty.

Następnie S. Przeł. Lourdes w imieniu wszystkich Sióstr naszego Regionu w podziękowaniu S. Regionalnej wręczyła piękną lampę nocną z napisem „25 lat misji w Brazylii” a z drugiej strony św. Elżbieta różą. Na koniec Siostry Brazylijki przeprowadziły specjalną dynamikę, dziękując pierwszej szóstce Sióstr Elżbietanek w Brazylii za ich przybycie, wierność i wytrwałość, bo dzięki temu one dziś są w Zgromadzeniu. Był to moment bardzo wzruszający, gdyż w pewnym momencie wszystkie klęcząc, położyły swoje ręce na ręce „Jubilatek” jako symbol kontynuacji dzieła.

Na zakończenie Matka Generalna ze swym Zarządem podziękowały Zarządowi Regionalnemu, sekretarce i ekonomce Regionu, za całe przygotowanie, wręczając prezenty. Po kolacji ponownie dziękując Matka Generalna pamiętała o wszystkich Siostrach i postulantkach, które w różnych zespołach wykonywały swoje funkcje, a szczególnie o tych, które pracowały w ukryciu: w kuchni, pralni, prasowalni, przy sprzątaniu, itd. Następnie pożegnałyśmy Matkę Generalną. S. Wikarię Edith, Siostry Przełożone Patrycję i Annę i S.Karol-misjonarkę z Brazylii, pracującą w Boliwii, które przed północą udały się na lotnisko, jadąc do wspomnianego kraju.

22 czerwca - w poniedziałek - po Mszy św. i wspólnym śniadaniu, przyjezdne Siostry miały czas do swojej dyspozycji; jedne wykorzystały na wyjście do miasta, a inne na przygotowanie do podróży powrotnej, do Paragwaju i do Rzymu.

23 czerwca – we wtorek – ostatnia grupa Sióstr przyjezdnych - Siostry Prowincjalne z Polski i z Norwegii oraz S. Regionalna z Rosji po ostatnich przygotowaniach do podróży, w godzinach wieczornych pożegnały się z nami i wyjechały na lotnisko.

S. Maria Balcerzak, przełożona domu Itapema,
S.M.Hieronima Zymela, przełożona prowincji katowickiej,
S.M.Catarina Podstawska, przełożona domu w Maracanau.

Zobacz załączone zdjęcia.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE