Menu

Odwiedziny u Sióstr w Tanzanii Wyróżniony

Odwiedziny u Sióstr w Tanzanii

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11,9) - to słowa, które usłyszałyśmy podczas Mszy św. przed wyjazdem wraz z Matką Generalną M. Samuelą Werbińską w październiku br. do Tanzanii.

Prosiłyśmy Pana Boga nie tylko o potrzebne łaski na czas podróży i odwiedzin naszych Sióstr, ale także abyśmy potrafiły znajdować w każdym spotkanym człowieku Jezusa i aby otwierały się na Jego działanie ludzkie serca, do których On puka.

Było to moje pierwsze, bezpośrednie spotkanie z Afryką, a konkretnie z Tanzanią, jej mieszkańcami, pięknem, kulturą, zwyczajami i rzeczywistością codziennego życia. Nasze Siostry posługują w Tanzanii od czterech lat. Zgodnie z charyzmatem, Siostry naszego Zgromadzenia w Tanzanii niosą pomoc chorym i cierpiącym, zwłaszcza w ramach prowadzonego Centrum Medycznego pod wezwaniem św. Ojca Pio. Ze względu na konieczność dokonania pewnych zmian remontowych, odpowiednie wyposażenie wszystkich sal, a także zapewnienie właściwie przygotowanego personelu medycznego Centrum działa jako przychodnia zdrowia z możliwością hospitalizowania kilku pacjentów. Biorąc pod uwagę potrzeby tamtejszego społeczeństwa, a zwłaszcza wiele zgonów podczas porodów i z powodu różnych chorób, wielkim pragnieniem Sióstr – i nie tylko - jest otwarcie w jak najbliższym czasie oddziału położniczego, a w przyszłości także oddziału chorób tropikalnych. Ufamy, że dzięki Bożej Opatrzności i dobrej woli wielu osób, uda się to zamierzenie zrealizować i Centrum Medyczne będzie mogło całkowicie spełniać zadanie do jakiego zostało przeznaczone.

Siostry naszego Zgromadzenia w Tanzanii obecnie tworzą dwie Wspólnoty: w Ushirombo- Maganzo (w suchej części kraju, gdzie brakuje wody) i w Arusha (w pobliżu Góry Meru, gdzie ziemia jest bardzo urodzajna i nie brakuje tam wody). Siostry oprócz posługi w Centrum Medycznym zajmują się także duszpasterstwem dzieci oraz młodzieży, prowadzą dla nich katechezy i wraz z nimi, a także z Postulantkami przygotowują niedzielną liturgię m.in. procesję na wejście, tańce towarzyszące uroczystemu wniesieniu Ewangelii itp. Ponieważ do każdej z tamtejszych parafii należy wiele kaplic, aby wspomóc pracę Kapłanów, nasze Siostry wyjeżdżają z posługą duszpasterską także do innych wiosek. Ponadto, Siostry organizują dla dzieci i młodzieży zajęcia sportowe, plastyczne i teatralne, w których bardzo chętnie uczestniczą. Dom w Arusha jest domem formacyjnym dla naszej Młodzieży zakonnej, ale także służy jako dom rekolekcyjny, z którego korzystają również inne osoby spoza naszego Zgromadzenia.

Tak jak czyniła to św. Elżbieta, Siostry nie tylko chodzą do chorych i cierpiących, aby przynieść im ulgę w cierpieniu, ale również dzielą się z ubogimi tym, co posiadają, obdarzając ich m.in. żywnością (mąką, olejem itp.) i odzieżą. Dzięki temu, że Siostry podjęły się prowadzenia akcji „Adopcja serca”, przyczyniają się one także do tego, że również uboga młodzież może kontynuować naukę w szkole średniej.

Wielką radość daje nam fakt, że od samego początku obecności naszych Sióstr w tym kraju zgłaszają się do naszego Zgromadzenia nowe powołania pochodzące z Tanzanii. Podczas naszego tegorocznego pobytu we Wspólnocie w Arusha, dnia 10 października 2015 r. podczas Eucharystii - Siostra M. Magdalena Kyuma Kaoma odnowiła śluby zakonne, a 11 października br. - Siostra M. Victoria Chrisant złożyła I Profesję zakonną. Było to bardzo ważne wydarzenie dla całej parafii, ponieważ uroczystość odbywała się w kościele parafialnym.

Ważnych wydarzeń nie brakowało także w drugiej Wspólnocie, w Ushirombo-Maganzo dnia 14 października Postulanta Mary John rozpoczęła nowicjat i otrzymała nowe imię Siostra M. Lucia, a 4 nasze Aspirantki: Sara, Irene, Fausta i Gloria, rozpoczęły Postulat.

Cieszę się z tego wyjazdu, dzięki któremu mogłam z bliska zobaczyć, na czym polega posługa naszych Sióstr w Tanzanii i jak wygląda rzeczywistość społeczeństwa z którym dzielą codzienne życie, jakie są ich radości, ale także problemy, które czekają na rozwiązanie.

To prawda, że nie wszyscy mogą wyjechać na misje i to z różnych powodów, ale wszyscy mogą włączyć się w dzieło misyjne, bo jak napisał Jan Paweł II w pierwszym orędziu na Światowy Dzień Misji: „Ci, którzy otrzymali dar wiary, cieszą się nauką Chrystusa i uczestniczą w sakramentach Jego Kościoła, właśnie mocą przykazania miłości i przez solidarność miłości nie mogą nie interesować się milionami braci, którym Dobra Nowina nie została jeszcze przekazana. Powinni oni uczestniczyć w pracy misyjnej przede wszystkim przez modlitwę i ofiarę własnych cierpień. Jest to najbardziej skuteczny sposób współpracy od chwili, gdy na Kalwarii Chrystus na krzyżu dokonał swego dzieła Odkupienia”.

Przyjmując słowa św. Jana Pawła II, jako skierowane także do nas, włączajmy się w dzieło misyjne przede wszystkim poprzez modlitwę i ofiarowanie swoich cierpień oraz trudności za misjonarzy, aby nie zabrakło im wytrwałości i gorliwości w misyjnym posłannictwie, bo tylko umocnieni Bożą łaską mogą z radością i poświęceniem głosić Ewangelię w tym miejscu, gdzie stawia ich Bóg.

Siostra M. Anna Barełkowska
sekretarka generalna

Zobacz zdjęcia z Ushirombo- Maganzo

Zobacz zdjęcia z Arusha

 

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE