Menu

150 lat posługi Sióstr Elżbietanek w Szwecji Wyróżniony

150 lat posługi Sióstr Elżbietanek w Szwecji

W tym roku przypada 150 lat kiedy to błogosławiona Maria Luiza Merkert - na zaproszenie królowej Josephiny - wysłała pierwsze Siostry naszego Zgromadzenia do protestanckiej Szwecji. Nasze Siostry od samego początku, za wzorem Patronki św. Elżbiety i Matek Założycielek, posługiwały w domach dla osób starszych, w domach dziecka, troszczyły się o wychowanie religijne dzieci i młodzieży oraz włączały się w pracę duszpasterską. W nowej i niełatwej rzeczywistości, zmagały się one z różnymi trudnościami, ale dzięki głębokiej wierze i całkowitemu zaufaniu Opatrzności Bożej potrafiły stawić czoło niełatwym wyzwaniom. Matka Maria w listach do Królowej Josephiny dziękuje jej za wielką życzliwość i troskę o Siostry: „wiem, że Wasza Królewska Wysokość czuwa nad Siostrami jak widzialny anioł stróż”.

W roku 1902 została utworzona prowincja szwedzka, do której należało 14 placówek. Niestety po wielu latach niestrudzonej posługi Sióstr, w związku z problemami personalymi, prowincja w Szwecji dnia 15 kwietnia 2009 r. została przekształcona w region. Obecnie Siostry posługują w dwóch wspólnotach: Dom Regionalny z siedzibą w Stäketsvägen, który również pełni funkcję domu dla starszych Sióstr i domu rekolekcyjno-wakacyjnego. Dom ten jest też miejscem spotkań różnych grup, poza tym Siostry z tej wspólnoty posługują w kościele parafialnym i katechizują. Druga Wspólnota znajduje się w Bromma, gdzie Siostry pracują w domu katolickim dla osób starszych (obecnie przebywa tam 35 osób) oraz prowadzą katechezę w polskiej misji katolickiej.

Główne uroczystości Jubileuszowe odbyły się dnia 21 maja w Sztokholmie, w mieście gdzie 150 lat temu Siostry rozpoczęły posługę. Naszą wdzięczność Panu Bogu wyraziłyśmy w sposób szczególny podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej przez Księdza Biskupa Andersa Aboreliusza i 10 księży w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Eugenii. Na uroczystość przybyli przedstawiciele innych Zgromadzeń, członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, dobrodzieje, liczni wierni oraz przełożona generalna M. Samuela Werbińska z jej radą, przełożona prowincjalna z Niemiec S.M. Dominika i z Norwegii S.M. Katarina z Siostrą Wikarią M. Natanaelą. Ksiądz Biskup podczas homilii, nawiązując do wydarzeń sprzed 150 lat, wyraził wielkie uznanie i wdzięczność naszym Siostrom za ich ofiarną posługę i wierne trwanie na ziemi skandynawskiej, pomimo napotykanych trudności. Po Mszy św., grupka parafian, w formie pantonimy, przedstawiła życie bł. Marii Luizy, po czym udaliśmy się na wspólny poczęstunek, który przygotowały nasze Siostry przy pomocy dobrodziejów.

Następnego dnia uczestniczyłyśmy we Mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Trójcy w Jacobsberg, do którego należą Siostry ze Stäket. Ksiądz Proboszcz wyraził wdzięczność i podziękowanie Siostrom za ich posługę przy parafii, a wikariusz biskupi ks. Mirosław Dudek w homilii zaznaczył, że Siostry oddały Szwecji serce i swoje siły podkreślając ich niezłomną wiarę. Matka Generalna podziękowała Księdzu Proboszczowi oraz parafianom za dobrą współpracę i wszelką pomoc, a szczególnie pani dyrygent i dzieciom za uświetnienie pięknym śpiewem Eucharystii. Po Mszy św. spotkaliśmy się wszyscy w salce parafialnej na wspólnym obiedzie i kawie.

Kolejny dzień Jubileuszowego dziękczynienia miał miejsce 23 maja w Josephinahemmet w Bromma, gdzie nasze Siostry posługują od 143 lat. Mszy św. dziekczynnej, z udziałem podopiecznych i pracowników przewodniczył kapelan Domu z 3 kapłanami. Trzeba zaznaczyć, że jest to jedyny dom katolicki dla osób starszych w Szwecji ufundowany przez królową Josephinę. W homilii Ksiądz kapelan podziękował Siostrom za ich autentyczne świadectwo życia oraz za niestrudzoną, pełną miłości opiekę nad chorych i najbardziej potrzebującymi. Również Matka Generalna wyraziła wdzięczność Siostrom oraz wszystkim, którzy pracują w tym Domu zaznaczając jak wielkie znaczenie ma ta niełatwa posługa. Po Eucharysti zostaliśmy zaproszeni na obiad i kawę razem z pracownikami i podpopiecznymi.

Dni te były szczególną okazją do wyśpiewania Panu Bogu radosnego Te Deum za 150 lat ofiarnej, pełnej oddania i poświęcenia posługi naszych Sióstr na ziemi skandynawskiej. Patrząc z perspektywy czasu na minione lata, możemy stwierdzić, że Siostry pomimo niełatwej sytuacji uczyły się pokonywać trudności i otwierały się na nowe, nieznane realia, dlatego dziękowałyśmy dobremu Bogu i uwielbiałyśmy Go za to, że zawsze wspierał i wspiera nadal nasze Siostry.

Na zakończenie pragniemy podziękować Siostrze przełożonej regionalnej M. Danucie oraz wszystkim Siostrom z regionu za ich posługę na ziemi skandynawskiej oraz za wszelki trud i starania związane z zorganizowaniem bardzo pięknych, głębokich w przeżycia Uroczystości Jubileuszowych. Niech dobry Bóg obfitością swoich łask oraz nowymi powołaniami wynagrodzi Siostrom wszelkie wysiłki podejmowane dla dobra Zgromadzenia i Kościoła w Szwecji oraz wspiera je w dalszej ofiarnej posłudze najbardziej potrzebującym.

Siostra M. Paula Zaborowska
radna generalna

Zobacz zdjęcia z Uroczystości Jubileuszowych w Sztokholmie

Zobacz zdjęcia z Uroczystości Jubileuszowych w Stäket

Zobacz zdjęcia z Uroczystości Jubileuszowych w Josephinahemmet w Bromma

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE