Menu

Odwiedziny naszych Sióstr w Oslo Wyróżniony

Odwiedziny naszych Sióstr w Oslo

Z wdzięcznym sercem spoglądamy na wszelkie dobro, które otrzymałyśmy z Bożej ręki! - ta wypowiedź błogosławionej Marii Luizy była myślą przewodnią wielkiego święta dziękczynienia i spotkania w Oslo na początku września 2016 roku.

W dniach od 1 do 7 września 2016 r. przebywały gościnnie w Oslo Siostry, które przyjechały na poświęcenie odrestaurowanego po pożarze domu prowincjalnego prowincji norweskiej. Na to uroczyste poświęcenie przybyła Matka Generalna M. Samuela Werbińska wraz z Siostrami z Zarządu Generalnego, Siostry Prowincjalne z prowincji polskich, niemieckiej i włoskiej wraz z towarzyszącą Siostrą z danej Prowincji oraz Siostra Regionalna ze Szwecji i Siostra Przełożona z Kopenhagi.

Przed prawie dwoma laty, 6 grudnia 2014 r., pożar domu prowincjalnego i jego gaszenie spowodował całkowite zniszczenie budynku. W wyniku pożaru zmarła 85 – letnia mieszkanka tego domu, a pozostali mieszkańcy i Siostry praktycznie stracili wszystko, co posiadali. Wkrótce po tym wydarzeniu Siostry z domu prowincjalnego w Oslo doświadczyły wielkiej solidarności i pomocy ze strony wielu dobrych ludzi. Do Oslo udała się Matka Generalna M. Samuela wraz z Siostrą Wikarią M. Edith, aby pocieszyć Siostry i dodać im odwagi. Do Norwegii udały się także Siostry z Polski, Niemiec, Szwecji i Kopenhagi, by wesprzeć Siostry finansowo i materialnie zaworząc im potrzebne ubrania, żywność i sprzęt domowy. Z pomocą przybyły także Siostry z Tønsberg, Tromsø i Hammerfest. Wielu sąsiadów, znajomych i przyjaciół wspierało Siostry modlitwą oraz kompetentną pomocą w czasie trudnego etapu odbudowy domu.

Dnia 5 sierpnia, Matka Generalna po zakończeniu Mszy św., w swoim słowie przypomniała o tym strasznym wydarzeniu i jego konsekwencjach oraz podkreśliła odwagę Sióstr i ich całkowite zawierzenie Bogu. W tym dniu Matka Generalna M. Samuela Werbińska i Siostra Prowincjalna M. Katarina Hodyr wyraziły swoją wielką wdzięczność wszystkim odpowiedzialnym z różnych firm i instytucji, a także Księdzu Biskupowi Bernd Eidsvig z Oslo, Księdzu Proboszczowi, Konsulowi polskiemu, Księżom i Siostrom z różnych Zgromadzeń oraz wielu pracownikom państwowych i kościelnych instytucji, którzy przyczynili się do odbudowy domu.

Po Mszy św. Ksiądz Biskup Eidsvig wraz z towarzyszącymi Siostrami i przedstawicielami firm budowlanych poświęcił pomieszczenia wyremontowanego domu. Ze względu na niezbędne jeszcze prace wykończeniowe, konieczność uzyskania pozwoleń ze strony państwa wydłuży się czas ostatecznego zamieszkania domu. Siostra Prowincjalna M. Katarina uważa, że prace te zajmą jeszcze dobrych kilka miesięcy, zanim Siostry i pensjonariusze będą mogli ostatecznie wprowadzić się do domu.

Wielką radość sprawiło nam spotkanie z naszą młodzieżą zakonną w Oslo: z 9 juniorystkami, 5 nowicjuszkami i 5 postulantkami. Wszystkie, poza 2 juniorystkami, pochodzą z Wietnamu. Modlitwa w kaplicy, różna praca w domu, piękne przygotowanie liturgii i rekreacji - wszystko to było wypełnione radością i zaangażowaniem wynikającym z azjatyckiego sposobu wyrażania radości i elegancji. Na to święto dziękczynienia przybyły także Siostry, które po pożarze domu zostały przeniesione na inne placówki.

Przy okazji naszego pobytu w Oslo, mogłyśmy też podziwiać przepiękną przyrodę, nawiedzić piękny kościół Heddal oraz niektóre znane i osobliwe miejsca w Oslo, jak: ratusz, w którym co roku wręczana jest Nagroda Nobla, Muzeum Wikingów oraz wielką skocznię narciarską w Holmenkollen. Mogłyśmy też zobaczyć zmianę warty przed królewskim pałacem. Wielkie wrażenie wywarło na nas zwiedzenie dwóch katolickich kościołów, mianowicie: kościoła parafialnego św. Hallvarda, w którym posługują nasze Siostry oraz katedry św. Olafa. Są to żywe, młode i wielokulturowe kościoły w Norwegii.

Z całego serca dziękujemy Kochanym Siostrom Prowincji Norweskiej za zaproszenie do Oslo, za możliwość poznania ich życia w tym skandynawskim kraju, za ich wspaniałą gościnność, za wielką troskę o nas i za to serdeczne siostrzane spotkanie.

Niech Opatrzność Boża także w przyszłości towarzyszy naszym Siostrom i udziela swego błogosławieństwa również podejmowanym przez nie dziełom.

Siostra M. Birgit Häusler
radna generalna

zobacz zdjęcia

Blicken wir mit dankerfülltem Herzen auf all das Gute zurück, was wir aus Gottes Hand empfangen haben! – Unter diesem Wort unserer seligen Mutter Maria Louise feierten wir Anfang September 2016 in Oslo ein großes Fest des Dankes und der Begegnung!

Anlässlich der Einweihung des vollständig neu restaurierten Provinzhauses der Provinz Norwegen, waren die Schwestern der Generalleitung, die Provinzoberinnen der polnischen, deutschen und italienischen Provinz, jeweils in Begleitung einer weiteren Schwester ihrer Provinzleitung, die Regionaloberin aus Schweden und die Oberin des Konventes in Kopenhagen vom 1. bis 7. September 2016 nach Norwegen gereist. Vor knapp zwei Jahren, am 6. Dezember 2014, hatten ein verheerender Brand und die nachfolgenden Löscharbeiten das damalige Provinzhaus vollständig zerstört. Eine 85 jährige Bewohnerin des Hauses starb, die anderen Hausbewohner und unsere Schwestern verloren praktisch alles, was sie hatten.

Sehr bald erfuhren sie eine große Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft von Seiten vieler guter Menschen. Mutter Samuela und Sr. M. Edith kamen nach Oslo, um die Schwestern zu trösten und zu stärken. Auch aus Polen, Deutschland, Schweden und Kopenhagen machten sich sofort Schwestern auf den Weg nach Oslo, um finanziell, aber auch mit Kleidung, Lebensmitteln und hauswirtschaftlichen Dingen zu helfen. Ebenfalls standen die Mitschwestern aus Tønsberg, Tromsø und Hammerfest, viele Nachbarn, Bekannte und Freunde den Schwestern während der gesamten schwierigen Phase des Wiederaufbaus des Hauses in großer Selbstlosigkeit, mit Gebet, fachlichem Rat und kompetenter Unterstützung zur Seite.

In ihrer Ansprache bei der Einweihungsfeier am 5. September 2016 erinnerte Generaloberin M. Samuela Werbińska an dieses schreckliche Unglück und wie unsere Schwestern in Oslo diese Tragödie mutig und voll Gottvertrauen gemeistert haben. Mutter Samuela und Provinzoberin M. Katarina Hodyr, sprachen den Verantwortlichen der verschiedenen Firmen und Institutionen, dem Bischof von Oslo Bernd Eidsvig, dem polnischen Konsul S. Kowalski, den Priestern, den Schwestern anderer Gemeinschaften und den vielen Helfern von staatlichen und kirchlichen Stellen ihre große Dankbarkeit aus.

Mit einer kleinen Abordnung von Schwestern und den Verantwortlichen der Baufirmen zog Bischof Eidsvig nach der hl. Messe durch das große Haus und segnete die einzelnen Räume und Abteilungen. Bisher kann das neue Provinzhaus aber leider nicht bezogen werden, da erst viele notwendige Arbeiten zu Ende geführt werden müssen und auch die entsprechenden staatlichen Genehmigungen noch ausstehen. Provinzoberin M. Katarina rechnet mit ein paar Monaten bis zur endgültigen Inbesitznahme des Hauses durch Schwestern und Pensionäre.

Eine große Freude für uns alle war die Begegnung mit unserer Ordensjugend in Oslo: 8 Juniorinnen, 5 Novizinnen, 5 Postulantinnen. Bis auf eine norwegische Junioratsschwester stammen alle aus Vietnam. Das Gebet in der Kapelle, die vielfältige Arbeit im Haus, die schöne Gestaltung von Liturgie, und Rekreation – alles geschah mit Freude, Engagement und der den Asiatinnen eigenen Freundlichkeit und Eleganz. Auch alle Schwestern des Hauses, die nach dem Brand in anderen Niederlassungen gelebt haben, waren zum Fest der Begegnung und des Dankes nach Oslo gekommen. Ein großes Dankeschön allen Schwestern der Provinz Norwegen, die diese Tage so gut vorbereitet, perfekt organisiert und uns so liebevoll umsorgt haben.

Auch hatten wir in diesen Tagen Gelegenheit, ein wenig von Norwegen kennenzulernen. Wir staunten über die wunderbare Natur, besuchten die schöne alte Stabkirche Heddal und einige berühmte Sehenswürdigkeiten in Oslo, wie das Rathaus, wo u.a. in jedem Jahr der Nobelpreis verliehen wird, das Wikingermuseum und die große Sprungschanze am Holmenkollen. Vor dem königlichen Schloss konnten wir die Wachablösung erleben.

Beim Besuch zweier katholischer Kirchen in Oslo, der Pfarrkirche St. Hallvard, wo auch unsere Schwestern seit jeher tätig sind, und der Bischofskirche St. Olav, waren wir tief beeindruckt von der lebendigen, jungen und multikulturellen Kirche in Norwegen.

Von ganzem Herzen danken wir den Schwestern der norwegischen Provinz für ihre Einladung nach Oslo, für die Gelegenheit, von ihrem Leben in diesem skandinavischen Land zu hören, für ihre große Gastfreundschaft, für alle Mühe um uns und für das herzliche Miteinander in diesen Tagen.

Möge Gott sie auch in Zukunft in seiner gütigen Vorsehung begleiten und ihrem Wirken seinen Segen schenken.

Sr. M. Birgit Häusler
Generalratschwester

FOTOS

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE