Menu

Nowa Prowincja Brazylijska Wyróżniony

Nowa Prowincja Brazylijska

Tegoroczna Uroczystość Świętej Elżbiety, dla naszych brazylijskich wspólnot ma wymiar bardzo szczególny. Już od wczesnych godzin porannych, dziękujemy dobremu Panu za dar nowej prowincji - Prowincji Brazylijskiej.

Do tego tak ważnego a nawet historycznego momentu przygotowywałyśmy się poprzez publiczne odprawienie nowenny do Świętej Elżbiety.

Już w dniu 14 listopada a więc w liturgiczne wspomnienie Bł. Mari Merkert, wszystkie siostry przełożone zjechały się do Fortalezy, aby wspólnie przeżyć ten tak ważny moment dla naszego Zgromadzenia. Nowenna odprawiana w domowej kaplicy pw. Św Elżbiety zebrała wielu wiernych. Oprócz członków Wspólnoty Apostolskiej Św Elżbiety uczestniczyli w niej liczni parafianie. Dzisiaj w samą uroczystość Św Elżbiety, rano o godzinie 7:30 Ks Evaristo w koncelebrze z Ks Prałatem Oscarem odprawili uroczystą Mszę Św. W homilii Ks Evaristo nie tylko dziękował za posługę sióstr na brazylijskiej ziemi, ale mówił też o wierności i o miłości która towarzyszyła każdej z nas na początku drogi życia zakonnego. Prosił byśmy nigdy o niej nie zapomniały i zawsze do niej wracały zwłaszcza w trudnych momentach. Ziarno zostało wysiane i wydało plon obfity w postaci miejscowych powołań. Zgromadzenie się na tyle się rozwinęło , że dzisiaj można już było utworzyć prowincję. Nasza radość była jeszcze pełniejsza, ponieważ swoją obecnością zaszczycił nas Ks Prałat Oscar Pexoto. Pomimo podeszłego już wieku i zaawansowanej choroby podjął wysiłek by w dniu dzisiejszym być razem z nami. Ks Prałat był pierwszym proboszczem naszych sióstr, to on z wielką miłością i troską przed 26 laty przyjął pierwszą 6 sióstr misjonarek w swojej parafii. To on pomagał w organizacji naszego pierwszego domu, zawsze otwarty na potrzeby sióstr, chętny do pomocy. Ks. Prałat Oscar przez te wszystkie lata towarzyszył naszemu Zgromadzeniu. Jego wielkie serce otwarte jest nie tylko dla pierwszych sióstr misjonarek, ale dla każdej siostry elżbietanki, każda z nas zaznała tej dobroci i miłości i stąd też i z naszych serc wypływa ogromny szacunek i wdzięczność dla niego. Ks Prałat ze względu na chorobę nie wiele mówił, ale podkreślił, że wszystko w naszym życiu jest Łaską Bożą. Wspomniał też zacnego już śp. Kardynała Loixaider, który to zaprosił nasze Zgromadzenie do Brazylii. Spotkanie z Ks Prałatem było bardzo wzruszające dla każdej z nas. Po uroczystej Mszy Św Siostra Radna Generalna M. Patrycja odczytała Dekret Erygujący Prowincję Brazylijską. Oczywiście nie zabrakło słynnego brazylijskiego parabens. Po śniadaniu ks. Prałat i Ks. Evaristo wrócili do swoich obowiązków a my kontynuowałyśmy nasze dziękczynienie do obiadu w Fortalezie i po południu wszystkie udałyśmy się do Maracanau, gdzie wieczorną uroczystą Mszą Świętą Dziękczynną zakończyły się nasze uroczystości. Nowa Prowincja Brazylijska została tymczasowo powierzona S Radnej Generalnej M. Patrycji. Niebawem czeka nas pierwsza Kapituła Wyborcza. Zostanie wybrana pierwsza Siostra Prowincjalna. Prosimy o modlitwę w intencji naszej prowincji i nowej siostry prowincjalnej.

Z serdecznymi pozdrowieniami - S.M. Kornelia.

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE