Menu

Odwiedziny naszych Sióstr Misjonarek w Paragwaju i w Boliwii Wyróżniony

Odwiedziny naszych Sióstr Misjonarek w Paragwaju i w Boliwii

W dniach od 20 listopada do 6 grudnia 2016 r., czyli krótko po zakończeniu Kapituły Generalnej wraz z Matką Generalną M. Samuelą Werbińską udałyśmy się do naszych Sióstr misjonarek, które posługują w Boliwii i w Paragwaju.

Była to więc pierwsza wizyta Matki Generalnej w trzeciej kadencji. Nasza, stosunkowo długa podróż wiodła z Rzymu przez Buenos Aires do Santa Cruz de la Sierra. Pierwszym etapem naszej podróży była Boliwia, gdzie w Santa Cruz i w Sucre posługują nasze Siostry misjonarki. Do Wspólnoty w Santa Cruz należą 4 Siostry: Siostra Przełożona M. Anna, Siostra M. Paulina, Siostra M. Violeta i Siostra M. Karol. Misja naszych Sióstr w Boliwii trwa już 10 lat, posługują one raczej w dzielnicach biednych, gdzie ludzie mieszkają w bardzo trudnych warunkach.

Nasze Siostry misjonarki prowadząc działalność charytatywno-apostolską w parafii wnoszą wielki wkład w rozwój życia parafialnego, troszczą się o kościół, o kaplice przynależące do parafii, prowadzą różne grupy liturgiczne, katechizują, przygotowują dzieci do I Komunii św, prowadzą spotkania z ministrantami i innymi grupami. W świetlicy parafialnej codziennie gromadzą się dzieci, gdzie Siostry pomagają im odrabiać zadania domowe, spędzają z nimi wolny czas po szkole, przygotowują przedstawienia, jasełka, dekoracje na różne uroczystości itp. Siostry pracują też w ambulatorium przy parafii, odwiedzają chorych w ich domach, zanoszą im Komunię św., modlą się z nimi.

Do Wspólnoty w Sucre należą 3 Siostry: Siostra Przełożona M. Patrycja, Siostra M. Lucia, która pracuje w szpitalu Ojców Bonifratrów w charakterze oddziałowej oraz Siostra M. Agnieszka. Siostry prowadzą świetlicę dla dzieci, która czynna jest od poniedziałku do piątku. Dzieci odrabiają tam zadania domowe, ponadto otrzymują ciepły, pożywny posiłek. Codziennie przychodzi od 50 do 60 dzieci, które dzięki temu nie błąkają się po ulicach w wolnym czasie. Siostry pracują jako zakrystianki, dbają o wystrój kościoła, prowadzą katechezy przygotowujące dzieci i młodzież do Komunii św., do sakramentu bierzmowania, prowadzą spotkania formacyjne dla ministrantów, różnych grup działających przy parafii. Poza tym Siostry, na wzór naszych Matek Założycielek odwiedzają ludzi samotnych, biednych, chorych w ich domach, których na terenie paraffii nie brakuje. Siostry jako szafarki Eucharystii zanoszą chorym Komunię św., obiady, dobre słowo, uśmiech na co każdy z nich bardzo czeka.

W czasie pobytu w Sucre miałyśmy szczęście uczestniczyć w odpuście parafii pw. św. Klemensa. Dnia 27 listopada w niedzielę rano uczestniczyłyśmy we Mszy św. odpustowej z udziałem licznej grupy wiernych oraz ministrantów. Po Mszy św. miała miejsce procesja ulicami miasta z obrazem św. Klemensa, modlitwą i błogosławieństwem przy ołtarzach przygotowanych przez parafian. Było to dla nas nowe doświadczenie, które było świadectwem wiary parafian.

Zarówno na placówce w Santa Cruz jak i w Sucre Siostry wraz z księżmi organizują spotkania z młodzieżą, rekolekcje, dni skupienia. Modlimy się i ufamy, że Pan Bóg wzbudzi również z ziemi boliwijskiej powołania do naszego Zgromadzenia.

Drugim etapem naszej wizyty w Ameryce Południowej był Paragwaj, gdzie nasze Siostry posługują od 8 lat w miejscowości Guarambare, oddalonej ok. 30 km. od stolicy kraju. Do Wspólnoty przynależą 4 Siostry: Siostra Przełożona M. Elżbieta, Siostra Mistrzyni M. Ewa, Siostra M. Anna i Siostra Maria Luiza - paragwajka, która podczas naszego pobytu złożyła pierwsze śluby.

Obok domu Sióstr znajduje się Centrum pod wezwaniem św. Elżbiety, w którym Siostry prowadzą warsztaty przedszkolne dla grupki dzieci, które przychodzą dwa razy w tygodniu. Nasze misjonarki troszczą się o liczną grupę dzieci, które przychodzą do świetlicy gdzie otrzymują posiłek, a także mają możliwość uczestniczenia w różnych zabawach, grach. Siostry pomagają też dzieciom przy odrabianiu zadań domowych, prowadzą katechezy. Podczas naszego pobytu uczestniczyłyśmy też we Mszy św. na zakończenie roku szkolnego dla grupki dzieci, które po wakacjach rozpoczną obowiązkowe przygotowanie do szkoły. Dzieci wraz z rodzicami i krewnymi uczestniczyły we Mszy św., następnie miała miejsce część artystyczna i podziękowanie Siostrom za ich troskę i opiekę. Można było zauważyć jak wdzięczni są rodzice za to, że dzieci mogły ten rok spędzić w Centrum św. Elżbiety. Ponadto Siostry katechizują w szkole katolickiej, prowadzą spotkania formacyjne dla ministrantów, kółka misyjne oraz inne grupy, pomagają biednym i wielodzietnym rodzinom, przygotowują parafian do świąt kościelnych poprzez nowenny, organizują spotkania młodzieżowe.

W czasie pobytu w Guarambare, nasza pierwsza Siostra paragwajka – Siostra Maria Luisa złożyła pierwsze śluby. Uroczystej Mszy św. w kaplicy Sióstr przewodniczył Ksiądz Proboszcz Marek Wilk OFMConv. z udziałem 6 księży. Na uroczystość przybyła również rodzina Siostry Marii Luizy, przyjaciele, znajomi, Siostry i sąsiedzi Sióstr. Otoczmy modlitwą naszą Siostrę Neoprofeskę, aby Pan Bóg jej błogosławił w formacji juniorackiej i aby wytrwała w powołaniu. Nasze spotkanie i wspólnotowe przeżycie uroczystości pierwszej profesji zakonnej naszej Siostry pochodzącej z Paragwaju było dla wszystkich wielką radością i zachętą do patrzenia z nadzieją w przyszłość. Jesteśmy wdzięczne dobremu Bogu za dar Siostry Neoprofeski, ale także za niestrudzone zaangażowanie apostolskie naszych Sióstr Misjonarek.

Posługa naszych Sióstr zarówno w Boliwii jak i Paragwaju nie jest łatwa, ale przynosi Siostrom wiele radości i zadowolenia. Jest też doceniana przez miejscowych biskupów, kapłanów i parafian. Siostry realizują na co dzień charyzmat naszych Założycielek i w duchu miłości miłosiernej posługują wszystkim tym, których Pan Bóg stawia na ich drodze. Wdzięczne dobremu Bogu jak również wszystkim Siostrom misjonarkom z Boliwii i z Paragwaju za wszelkie dobro, które dzięki Bożej łasce dokonuje się za ich pośrednictwem, zawierzajmy każdą Siostrę Bożej Opatrzności i prosimy o zdrowie dla nich, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na dalszy rozwój naszej elżbietańskiej misji w Ameryce Południowej.

Siostra M. Paula Zaborowska
radna generalna

Zobacz zdjęcia z Santa Cruz

Zobacz zdjęcia z Sucre

Zobacz zdjęcia z Guarambare

Zobacz zdjęcia z I Profesji w Paragwaju

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE