Menu

Nowa strona Prowincji Warszawskiej Wyróżniony

Nowa strona Prowincji Warszawskiej

W tym roku Prowincja Warszawska obchodzi 70-lecie powstania Prowincji.

W ramach dziękczynienia za dar jubileuszu Siostry opracowały nową stronę internetową, w której szczególnym przesłaniem jest rys historyczny Prowincji Warszawskiej. Serdecznie zapraszamy na nową stronę: www.elzbietanki.waw.pl

Siostry Prowincji Warszawskiej mają nadzieję, że będzie ona wyrażała ich wdzięczność Panu Bogu za posługę tak wielu Sióstr Poprzedniczek, w których dziedzictwo wchodzą dzisiaj, i które pragną realizować w duchu elżbietańskiej miłości.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE