Menu

Pozdrowienia z kolejnych placówek w Brazylii. Wyróżniony

Pozdrowienia z kolejnych placówek w Brazylii.

Dnia 25 lutego 2017 r. wyruszyłyśmy do Cabrobó, placówki oddalonej od Fortalezy o 644 km. W Cabrobó nasze Siostry posługują już od 24 lat. Do Wspólnoty przynależą trzy Siostry, które aktywnie włączają się w pracę duszpastersko-apostolską.

Parafia, do której przynależą nasze Siostry ma 48 wspólnot, w których posługuje tylko dwóch kapłanów, dlatego nasze Siostry dynamicznie angażują się w duszpasterstwo, wyjeżdżają wraz z kapłanami do wspólnot, pomagają w przeprowadzaniu celebracji liturgii, prowadzą katechezy, przygotowują wiernych do przyjęcia sakramentów. Siostry wyjeżdżają na rekolekcje z młodzieżą, prowadzą spotkania formacyjne dla katechetów i służby medycznej. Często odwiedzają chorych w ich mieszkaniach i szpitalach oraz modlą się z więźniami. Siostry pomagają ubogim rodzinom, zanoszą im posiłki i w zależności od potrzeb wspomagają ich materialnie. Przy Wspólnocie Sióstr w Cabrobó działa Wspólnota Apostolska św. Elżbiety, z którą podczas naszego pobytu spotkałyśmy się na Eucharystii i wspólnej agapie. W niedzielę miłą niespodzianką było spotkanie z nową kandydatką Janine i jej rodzicami. Wieczorem tego dnia tj. 26 lutego wyjeżdżała ona wraz z Postulantką Layanne do naszych Sióstr w Maracanaú. Matka Generalna udzieliła jej błogosławieństwa na rozpoczynający się czas formacji w aspiranturze.

Kolejną placówką, którą odwiedziłyśmy było Salgueiru - najmłodsza placówka w prowincji brazylijskiej, bo licząca zaledwie 10 miesięcy. Wspólnota powstała na terenie diecezji Salgueiro w stanie Pernambuco. W Salgueiru pracują trzy Siostry, które posługują apostolsko, wyjeżdżają na misje do różnych wspólnot parafialnych. Siostry wraz z młodzieżą odwiedzają ludzi na wioskach, gdzie głoszą Słowo Boże i modlą się z nimi. Nasze Siostry przeprowadzają konferencje formacyjne na szczeblu diecezjalnym, prowadzą chór parafialny, pracują w Kurii Biskupiej, a w razie potrzeby towarzyszą Księdzu Biskupowi w wyjazdach do wspólnot. Słuchając świadectwa Sióstr, najbardziej urzekło nas to, że ludzie z radością oczekują ich przybycia. W takich spotkaniach uczestniczy bardzo dużo wiernych, a wszyscy z uwagą i skupieniem słuchają katechezy. Także nasze Siostry wspominały, że dla nich największym zaskoczeniem, była ogromna liczba wiernych uczestniczących podczas Eucharystii celebrowanej o godz. 15.00 na otwartym polu, przy bardzo wysokich temperaturach. Takie zdarzenia potwierdzają jak ludzie są bardzo spragnieni Boga. Podczas naszego pobytu uczestniczyłyśmy we Mszy św. w środę popielcową i także byłyśmy mile zaskoczone dużą liczą wiernych przybyłych na Eucharystię. Msza św. była celebrowana na placu kościelnym, gdyż ludzie nie mieścili się w kościele. Podczas uroczystości wszystkie Siostry zostały poproszone przez Księdza Biskupa o pomoc w posypywaniu głów popiołem i udzielaniu Komunii św. Dla nas było to wzruszające doświadczenie.

W stanie Piauí mamy dwa domy – Alto Longá i Campo Maior. Naszą wizytę rozpoczęłyśmy od Alto Longá, gdzie pracują trzy Siostry. Ich posługa na terenie parafii jest bardzo potrzebna, gdyż Siostry docierają do ludzi mieszkających w oddalonych od parafii wioskach. Siostry zajmują się katechizacją dzieci, młodzieży i dorosłych, wielu z nich przygotowują do sakramentów św. Siostry mają podzieloną pracę, jedna prowadzi formację katechetów na terenie parafii, a także pomaga w spotkaniach formacyjnych na terenie diecezji. Inna Siostra opiekuje się kościołem - jest zakrystianką, pierze bieliznę kielichową i robi dekoracje w kościele. Kolejna Siostra jest odpowiedzialna za duszpasterstwo młodzieżowe, duszpasterstwo powołaniowe oraz udziela różnych audycji w radiu parafialnym. W ostatnim dniu wizytacji wraz z całą Wspólnotą z Alto Longá udałyśmy się do Campo Maior, aby wspólnie świętować dzień urodzin naszej Współsiostry.

Nasz pobyt na kolejnej placówce tj. w Campo Maior rozpoczęłyśmy w większym gronie Sióstr, z radosnym śpiewem wyrażającym nasze życzenia i spotkaniem przy urodzinowej kawie. Wspólnota Siostrzana w Campo Maior liczy trzy Siostry. Jest to przede wszystkim dom formacyjny dla Sióstr Juniorystek. Każda z Sióstr angażuje się w pracę duszpasterską na terenie parafii i diecezji. Siostry odwiedzają chorych w ich mieszkaniach, zanoszą im Komunię św., katechizują dzieci, młodzież i dorosłych, dojeżdżają z katechezą oraz z rozważaniami Słowa Bożego do ośrodka rehabilitacyjnego, gdzie przebywają na terapii mężczyźni uzależnieni od alkoholu i narkotyków. Także my miałyśmy okazję udać się na miejsce, gdzie posługują nasze Siostry i spotkać się oraz porozmawiać z osobami przebywającymi w tym ośrodku zwanym „Fazenda experiência”. Panowie chętnie opowiedzieli nam o tym jak wygląda ich dzień i pokazali nam swoje prace, które ręcznie wykonują. Ponadto Siostry są odpowiedzialne za celebrację liturgii Słowa Bożego we wspólnotach, są szafarkami Komunii św., prowadzą śpiew w kościele parafialnym. Siostry odpowiedzialne są również za duszpasterstwo powołaniowe, wyjeżdżają do różnych parafii na spotkania z młodzieżą, towarzyszą młodzieży w rekolekcjach. Na zakończenie wizytacji w Campo Maior do naszego domu przyszli chłopcy, którzy przygotowują programy do radia diecezjalnego. Matka Generalna przedstawiła cel naszej podróży do Brazylii i poprosiła słuchaczy tego radia o modlitwę za przyszłą Kapitułę Prowincjalną w Brazylii.

Podczas wizytacji Siostry były ogromnie wdzięczne Matce Generalnej za obecność, poświęcony czas i skierowane do nich słowa. Tegoroczna wizytacja stała się także okazją do wyrażania wdzięczności Siostrze M. Patrycji, która przez 27 lat posługiwała w Brazylii, a w ostatnich latach była Przełożoną Regionalną. Siostra Radna Generalna M. Patrycja po zakończeniu Kapituły wraz z nami wyjedzie do Rzymu, aby podjąć nowe zadania.

Z ogromną radością zwracamy się do naszych Sióstr posługujących na wyżej wspomnianych placówkach i dziękujemy za miłe przyjęcie w swoich Wspólnotach, za życzliwą atmosferę i za wszelkie dobro, którego doświadczyłyśmy. Niech Pan Bóg nadal błogosławi Kochanym Siostrom, wynagradza za wkładany wysiłek i obdarza nowymi powołaniami.

Siostra M. Weronika Tomczyk
radna generalna

 

Zobacz zdjęcia z Cabrobó

Zobacz zdjęcia z Salgeiru 

Zobacz zdjęcia z Alto Longá

Zobacz zdjęcia z Campo Maior

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE