Menu

Pierwsza Kapituła Prowincjalna w Brazylii Wyróżniony

Pierwsza Kapituła Prowincjalna w Brazylii

Ostatnim etapem naszej podróży wizytacyjnej była Fortaleza, gdzie znajduje się dom prowincjalny i dom formacyjny dla nowicjatu.

Wspólnota w Fortalezie liczy 10 Sióstr, w tym 2 Siostry Nowicjuszki. Siostry posługują zgodnie z naszym charyzmatem troszcząc się o dobro drugiego człowieka: pielęgnują chorych w szpitalu oraz wydają posiłki ubogim i potrzebującym, którzy przychodzą na stołówkę do naszego klasztoru. Siostry posługują również w kościele parafialnym, jako zakrystianki, prowadzą śpiew, rozdzielają Komunię św. Natomiast Siostry Nowicjuszki, odbywają formację nowicjacką, uczestniczą w wykładach, skupieniach, modlą się i uczą się życia wspólnotowego, w miarę możliwości pomagają Siostrom w codziennych zajęciach domowych.

Po zakończeniu wizytacji w prowincji brazylijskiej, która w naszym Zgromadzeniu jest najmłodszą prowincją, bo istniejącą od 17 listopada 2016 r. zaczęłyśmy bezpośrednie przygotowania do I Kapituły Prowincjalnej. Wszystkie Siostry w Brazylii przygotowywały się do tego ważnego i historycznego wydarzenia przez odmawianie Nowenny Pompejańskiej. Siostry każdego dnia przez wstawiennictwo Maryi prosiły dobrego Boga o błogosławieństwo i potrzebne łaski na czas Kapituły oraz zgodny z wola Bożą wybór Zarządu Prowincjalnego.

Dnia 11 marca 2017 roku rozpoczęła się I Kapituła Prowincjalna w Brazylii, której przewodniczyła Matka Generalna M. Samuela Werbińska. Myślą przewodnią Kapituły Prowincjalnej były słowa: „Wiara fundamentem życia i misji prowincji brazylijskiej”. Po przedstawieniu sprawozdań przez Siostrę Przełożona Regionalną i Siostrę Ekonomkę Regionalną, Matka Generalna w imieniu Zarządu Generalnego oraz wszystkie Siostry Kapitulantki podziękowały całemu Zarządowi Regionalnemu za dotychczasowa posługę. Dzień 12.03.2017 r. był dla Sióstr Kapitulantek dniem skupienia i modlitwy. W dniu 13.03.2017 r. odbyły się wybory Pierwszego Zarządu Prowincjalnego w skład, którego weszły:

- Siostra Prowincjalna M. Alicja Sikora
- Siostra Wikaria Prowincji M. Daiene Fontinele Teixeira
- II Radna Prowincji Siostra M. Franciszka Tylicka
- III Radna Prowincji Siostra M. Camila Moraes Vieira
- IV Radna Prowincji Siostra M. Lourdes Cândida Evangelista

Po wyborach wszystkie Siostry zgromadziły się w kaplicy domu formacyjnego i wspólnie odśpiewałyśmy dziękczynne „Te Deum Laudamus”. Odmówiłyśmy także Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Akt zawierzenia Matce Bożej z Aparecidy.

Tego samego dnia Zarząd Prowincjalny mianował:

- Sekretarkę Prowincjalną – Siostrę M. Kornelię Smolnik
- Ekonomkę Prowincjalną – Siostrę M. Daiene Fontinele Teixeira

Ostatni dzień Kapituły poświęcony był pracy nad Statutami i innymi sprawami Prowincji. Na zakończenie Siostra Prowincjalna podziękowania Matce Generalnej i wszystkim uczestniczkom Kapituły za przebieg prac, Siostrom ze Wspólnoty za siostrzaną troskę i pomoc oraz wszystkim, którzy w tych dniach towarzyszyli modlitwą za duchową obecność i wsparcie.

Siostrze Prowincjalnej M. Alicji i całemu Zarządowi Prowincjalnemu, życzymy obfitości darów Bożych i światła Ducha Świętego do dobrego, odpowiedzialnego oraz radosnego wypełniania powierzonych obowiązków. Niech nasza Patronka św. Elżbieta, bł. Maria Luiza, nasze Współzałożycielki i Siostry Męczenniczki wstawiają się nieustannie za Siostrami u Boga. Zapewniamy o modlitwie we wszystkich intencjach Kochanych Sióstr.

Siostra M. Weronika Tomczyk
radna generalna

 

Zobacz zdjęcia z Fortalezy

Zobacz zdjęcia z Pierwszej Kapituły Prowincjalnej w Brazylii

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE