Menu

W Sárospatak - miejscu urodzenia św. Elżbiety Wyróżniony

W Sárospatak - miejscu urodzenia św. Elżbiety

„Całemu światu głoście Ewangelię” (Mk 16,15) - to słowa, które nam towarzyszyły w dniu 5 maja br. podczas podróży do Sióstr posługujących od sześciu lat na Węgrzech, w mieście Sárospatak, gdzie udałyśmy się wraz z Siostrą Radną Generalną M. Patrycją Sobinek.

Jest to szczególne miejsce, ponieważ tam urodziła się św. Elżbieta, którą nasze Matki Założycielki obrały jako Patronkę Zgromadzenia. Celem założenia tej placówki było stworzenie duchowego centrum dla naszych Sióstr, a także pragnienie podzielenia się z innymi naszym charyzmatem.

Św. Elżbieta odznaczała się ogromną miłością Boga i wrażliwością na ludzi potrzebujących. Tak, jak była ona wzorem dla żyjących w XIII wieku, tak jest również dla nas wzorem głoszenia światu Ewangelii przede wszystkim przykładem życia, służenia Bogu w bliźnich. Ona widziała w każdym potrzebującym Oblicze Chrystusa i Jemu w nich służyła. Chciała innych uszczęśliwiać i pokazać, że Bóg kocha każdego człowieka: biednego i bogatego, który potrafi się dzielić; dzieci, młodzież i osoby w podeszłym wieku, którzy potrafią zrozumieć i zaakceptować siebie nawzajem; tych, którzy odczuwają bliskość Boga i wiernie Mu służą oraz tych, którzy ciągle Go poszukują, ale nie zniechęcają się w drodze do znalezienia prawdziwego szczęścia.

Nasze Siostry ze Wspólnoty w Sárospatak są aktywnie zaangażowane w posługę przy parafii. Siostra Przełożona M. Kanizja pracuje w kancelarii parafialnej, zajmuje się kaplicą filialną należącą do parafii, odwiedza osoby starsze i chore, modli się z nimi, przeprowadza liturgię słowa, a gdzie nie ma Mszy św., jako Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej - udziela Komunii. Poza tym, jest ona odpowiedzialna za Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety i prowadzi grupę bł. Marii Luizy. Panie należące do tej grupy, bardzo chętnie przychodzą na cotygodniowe spotkania, podczas których wspólnie modlą się, śpiewają i dzielą się różnymi zdolnościami wykonując tzw. robótki ręczne i świąteczne ozdoby. Wykonane dekoracje i pamiątki są sprzedawane, a zebrane z tego ofiary są przeznaczane m.in. na kolonie i świąteczne paczki dla ubogich dzieci i osób potrzebujących, a także na różne pożyteczne cele i dla kościoła parafialnego - Bazyliki Mniejszej Niepokalanego Poczęcia NMP. W tej Bazylice znajdują się relikwie św. Elżbiety i bł. Marii Luizy, a także św. Jana Pawła II. Podczas naszego pobytu w Sárospatak, w pierwszą sobotę miesiąca została poświęcona figura Matki Bożej, którą zakupili i ofiarowali Siostrom Członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

Siostra M. Agnieszka jest zakrystianką, dba o bieliznę kościelną i przygotowuje to wszystko, co jest potrzebne do sprawowania Mszy św. oraz nabożeństw. Poza tym, udaje się ona do jednej z wiosek należących do parafii, aby tam w kaplicy sprawować liturgię słowa i udzielać Komunii św., a przynajmniej dwa razy w miesiącu odwiedza chorych, którzy nie mogą przyjść do kaplicy.

Natomiast Siostra M. Zuzanna prowadzi katechezę w Katolickiej Szkole Podstawowej św. Elżbiety w Sárospatak oraz w dwóch innych miejscach. Jest ona zaangażowana także w prowadzenie opieki duszpasterskiej w tej szkole, w przygotowanie oraz prowadzenie modlitw i śpiewów podczas Mszy św. i przy innych okazjach. Ponieważ co poniedziałek jest sprawowana w Katolickiej Szkole Msza św., dnia 8 maja miałyśmy radość uczestniczenia w niej wraz z dziećmi drugiej klasy. Poza pracą w szkole, Siostra M. Zuzanna pomaga w przygotowaniu dzieci do I Komunii św. i do bierzmowania. Tak, jak wcześniej wymienione Siostry również ona udaje się z posługą do jednej z kaplic na wiosce należącej do parafii. Siostra M. Zuzanna jest też odpowiedzialna za duszpasterstwo powołaniowe i organizowanie skupień dla dziewcząt. Cieszymy się, że w tych dniach, została ona powołana do Komisji Duszpasterstwa Powołaniowego na szczeblu Diecezjalnym.

Opatrzność Boża tak sprawiła, że uczestniczyłyśmy wraz z Siostrami we Mszy św. sprawowanej w Bazylice Mniejszej, podczas której Ksiądz Arcybiskup Emeryt Seregély István udzielił sakramentu bierzmowania licznej grupie młodzieży. Każda bierzmowana osoba usłyszała z ust Księdza Arcybiskupa specjalne „przesłanie”, ściśle związane z wybranym imieniem, które z jednej strony charakteryzowało danego świętego, a z drugiej strony było życzeniem i zadaniem, które ma się urzeczywistniać w życiu bierzmowanych.

Poza w/w posługami, Siostry prowadzą codziennie przed Mszą św. różaniec i w zależności od potrzeb włączają się w przebieg liturgii poprzez czytanie, śpiew, a gdy udają się do kaplic na wioski i jest taka potrzeba, przeprowadzają tam liturgię słowa i udzielają Komunii św.

Podczas naszego pobytu w Sárospatak mogłyśmy zobaczyć z bliska jak wygląda posługa Sióstr, ale przede wszystkim doświadczyć wielkiej dobroci i serdeczności ze strony Sióstr i tamtejszej społeczności, która dzieli się z Siostrami nie tylko darami materialnymi, ale również dobrym słowem, radą i konkretną pomocą. Usłyszałyśmy o tym i doświadczyłyśmy tego podczas spotkania z Członkami Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety oraz Członkiniami Grupy bł. Marii Luizy, dla których bardzo ważna jest obecność Sióstr i ich wrażliwość na potrzebujących. Wszystkie wypowiadające się osoby, wyrażały słowa wdzięczności za to, co Siostry robią, a zwłaszcza za organizowanie spotkań, podczas których ubogacają się nie tylko umiejętnościami, ale przede wszystkim umacniają duchowo. Jest to bardzo ważne i konieczne, aby widzieć właściwy sens życia i wartość trudu podejmowanego dla dobra bliźnich, bo w nich jest obecny Chrystus, którego nie zawsze łatwo jest dostrzec.

Cieszymy się, że nasze Siostry odczuwają na co dzień wielką życzliwość i otwartość osób z którymi współpracują, a dziękując Bogu za możliwość odwiedzenia w dniach od 5 do 9 maja br. Sióstr posługujących w Sárospatak, w naszych modlitwach polecamy je przez wstawiennictwo Maryi, aby zawsze z wielkim entuzjazmem i zapałem czyniły to, czego oczekuje od nich Bóg.

Siostra M. Anna Barełkowska
sekretarka generalna

Album zdjęć 1

Album zdjęć 2

Album zdjęć 3

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE