Menu

Odwiedziny u naszych Sióstr w Szwecji Wyróżniony

Odwiedziny u naszych Sióstr w Szwecji

W dniach od 12 – 19 maja towarzyszyłam Matce Generalnej M. Samueli podczas odwiedzin u naszych Sióstr posługujących w Szwecji.

Gdy w roku 1866 pierwsze Siostry przybyły do Szwecji, „od początku było jasnym, że w Szwecji «nie jest możliwym założenie placówki w sensie konwencjonalnym, lecz że będzie to placówka misyjna»” (z Historii Zgromadzenia; J. Mertens), Szwecja jest bowiem od roku 1593 krajem protestanckim, a do roku 1860 żaden rodowity Szwed nie mógł stać się katolikiem, w przeciwnym razie groziło mu wydalenie z kraju.

Obecnie Siostry nasze posługują na dwóch placówkach: w Stäcket/Järfella i w Bromma.

W Stäcket, pomimo, że większość Sióstr jest już w podeszłym wieku, Siostry udzielają się w katechizacji, prowadzą w kościele parafialnym Koronkę do Miłosierdzia Bożego, opiekują się żywym różańcem. Siostra M. Stella, jedna z dwóch młodszych Sióstr należących do tej wspólnoty posługuje jako zakrystianka w kościele parafialnym i jest kierowcą. Siostry są otwarte na ludzi szukających wsparcia lub miejsca na spotkanie z Panem w modlitwie. Do kaplicy domowej, która jest zarówno filią kościoła parafialnego, przychodzą regularnie parafianie na modlitwę, a także grupy modlitewne.

W Bromma Siostry nasze mieszkają i posługują w domu dla osób starszych i potrzebujących pomocy. Dom ten ufundowany został w roku 1873 przez królową szwedzką Josephinę. Także tutaj, obok posługi pielęgniarskiej, Siostry udzielają katechezy, a jedna z Sióstr opiekuje się kaplicą, w której także spotykają się różne grupy modlitewne.

Podczas tegorocznych odwiedzin u naszych Sióstr na ziemi szwedzkiej, dokonane zostały zmiany administracyjne związane z Regionem Szwecji. Na skutek trudnej sytuacji personalnej w tym Regionie związanej z wieloletnim już brakiem powołań, Zarząd Generalny podjął decyzję rozwiązania Regionu Szwecji w dniu 17 maja br. Od tego dnia obie placówki podlegają bezpośrednio kierownictwu Zarządu Generalnego.

W dniu tym, w Domu Regionalnym w Stäcket odprawiona została poranna Msza Święta z prośbą o Światło Ducha Świętego. O godzinie 10.00 – tej wszystkie Siostry wraz z Matką Generalną M. Samuelą i Siostrą Wikarią M. Rafaelą zebrały się w Sali konferencyjnej. Po wprowadzeniu ze strony Matki Generalnej, odczytany został akt zniesienia Regionu Szwecji, po czym nastąpiło sprawozdanie Siostry Regionalnej M. Danuty oraz Ekonomki Regionu Siostry M. Bernardy. Siostra M. Danuta wspomniała w swym sprawozdaniu słowa zamieszczone w dokumentach Kościoła Katolickiego w Szwecji, że „Siostry Elżbietanki były pionierkami powrotu katolicyzmu do Szwecji”, co napełnia nasze serca wielką radością. Na zakończenie było wiele podziękowań i serdecznych słów, a cały akt zniesienia Regionu zakończył się wspólną modlitwą i uroczystym obiadem.

Serdeczna i siostrzana atmosfera panująca w domu Sióstr, wszelkie starania o dobry przebieg wizytacji oraz wysiłek włożony w godne przygotowanie aktu związanego ze zniesieniem Regionu Szwecji sprawiły, iż lata ofiarnej posługi Sióstr na ziemi szwedzkiej napełniły serca Sióstr wdzięcznością i radością, które zapewne towarzyszyć będą Siostrom w dalszej posłudze.

Następnego dnia do Stäcket przybyły Siostry z Norwegii: Siostra Wikaria M. Natanaela oraz Siostra M. Dominika. Radość ze spotkania była wielka. Wieczorem, na zakończenie naszego pobytu w Szwecji udałyśmy się wraz z Matką Generalną na wieczorny spacer, podczas którego we wspólnie odmawianym różańcu dziękowałyśmy Panu Bogu za dni spędzone we wspólnocie Sióstr. Ponieważ tego dnia była bardzo piękna pogoda, danym nam było podziwiać budzącą się w Szwecji do życia naturę oraz piękny zachód słońca.

Nasze odwiedziny u Sióstr w Szwecji szybko dobiegły końca i po tygodniowym pobycie nadszedł dzień wyjazdu. Do Rzymu wróciłyśmy z sercami pełnymi wrażeń oraz wdzięczności wobec naszych Współsióstr za ich świadectwo wiary i pełną poświęcenia posługę.

Siostrom z obydwu wspólnot dziękujemy raz jeszcze za gościnność i siostrzaną atmosferę: Bóg zapłać! Ze swej strony zapewniamy o pamięci w modlitwie, by życie i działalność Sióstr były ku większej chwale Bożej oraz dobru tych, do których Siostry zostały posłane. Życzymy, by pełne ufności słowa bł. Matki Marii towarzyszyły Kochanym Siostrom każdego dnia: „Nie traćmy odwagi, czyniąc wszystko co w naszej mocy, resztę uzupełni Bóg” .

S. M. Rafaela Fischbach
wikaria generalna

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE