Menu

X. Jesienne uroczystości Świętej Elżbiety Wyróżniony

X. Jesienne uroczystości Świętej Elżbiety

W dniach od 14 do 19 listopada przeżywaliśmy w Sarospatak tzw. Dziesiąte Jesienne Dni Św. Elżbiety (X. Őszi Szent Erzsébet Napok Sárospatak, 2017. november 14-26.)

14 listopada:Błogosławiona Maria Luiza Merkert, ŚWIĘTO

Nasze świętowanie rozpoczęłyśmy Świętem bł. Marii Luizy.

Ks. Proboszcz Bereczkei Miklós w procesji wystawił relikwie naszej Matki, następnie przed relikwiami pomodliliśmy się różaniec z myślami Matki Marii oraz odśpiewaliśmy Litanie do bł. Marii Luizy. Uwieńczeniem tej modlitewnej części była dziękczynna Eucharystia, której głównym celebransem był Varga Andras, proboszcz parafii w Olaszliszka. W homilii przypomniał nam wszystkim życie Marii Luizy oraz pewne bardzo ważne elementy duchowości Naszej Założycielki , które wniosła do naszego Zgromadzenia, a które mocno zakorzeniły się w naszej duchowości. Bardzo zaakcentował duchowość maryjną, a zwłaszcza więź z Maryją, która pomaga w przyjmowaniu Bożej inicjatywy i otwiera na Ducha Świętego każdą siostrę naszego zgromadzenia. Przypomniał o Święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, przy okazji którego odnawiamy nasze śluby. Modliłyśmy się za nasze Zgromadzenie, za dzieła przez nas podejmowane oraz prosiłyśmy także o nowe powołania do naszej wspólnoty. Swoją obecnością zaszczycił nas również dziekan Polyak Jozsef i Kecskes Attila oraz do celebrowania Eucharystii dołączyli się księża naszej parafii Bereczkei Miklós i Bakos Tamas. Po Mszy w serdecznej atmosferze i miłym towarzystwie spotkaliśmy się przy wspólnej kolacji.

Miłą niespodzianką dla nas był jeden telefon z telewizji węgierskiej. Poproszono nas o reportaż do programu Katolicka Kronika, który w każdą niedzielę nadawany jest w TV Duna. Opowiedziałyśmy o naszym życiu, o naszej obecności w Sarospatak i oczywiście, kim dla nas jest Św.Elżbieta. Wielu znajomych gratulowało nam i cieszyło się, że mogli nas widzieć w telewizji. Ktoś ze znajomych napisał: Że wielką ofiarę poniosły siostry w tym momencie, kiedy wypowiedziały swoje TAK na te misję. Bardzo trudno jest wyjechać z bezpiecznego, swojego środowiska, w którym się wychowano do nieznanego kraju. Oprócz tego z pokorą zacząć budować właściwie z niczego oraz z wielką miłością służyć innym. I to z MIŁOŚCIĄ wielką literą pisaną. Muszę brać z Sióstr przykład (Nagyáldozatothoztatokazzal, hogyigentmondtatok. Kiléptetek a biztonságoskörnyezetből (nehézelhagyni a hazánkat) ésalázattalvállalni, hogy a semmibőlfelépítetekvalamit. Ésnagyszeretettelszolgálnimindenkit. Eznagyszó! Felnézek Rátok!)

16. listopad: Wigilia śmierci Św. Elżbiety na świecie.

W czwartek 16 listopada uczestniczyłyśmy w otwarciu wystawy „800 lecie Dominikanów” na terenie szkoły średniej Arpad Vezer, gdzie mieścił się średniowieczny klasztor ojców dominikanów wraz z jednym z pierwszych na Węgrzech kościołów poświęconym Św. Elżbiecie.

Obecnie na tym miejscu znajduje się kościół grekokatolicki Św.Piotra i Pawła. Tam też odbyły się uroczyste Nieszpory z Sakramentem Namaszczenia Chorych oraz Świętą Liturgią.

17. listopad: Wspomnienie Św. Elżbiety na świecie.

W piątek 17 listopada w szkole katolickiej uczczono Patronkę szkoły. Z tej okazji prowadziłyśmy skupienie dla uczniów szkoły katolickiej. Temat: Bł. Maria Luiza Merkert, córka Św. Elżbiety. W konferencji staraliśmy się dzieciom ukazać na podstawie życia naszej założycielki jak ważna jest troska o drugiego człowieka oraz to, że kiedy pomagamy innym Bóg jest blisko nas nie tylko tutaj, ale i na całym świecie w miłości do bliźniego.

Następnie dzieci z klasy IV. Przedstawiły ważne sceny z życiaElżbiety, a Ks. Proboszcz poświecił figurę przedstawiającą Św. Elżbietę (dar od grupy bł. Marii Luizy) oraz odnowioną aulę szkoły.

W czasie Mszy Świętej odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej. Mszy Św. przewodniczył MarkovicsBalázs, duszpasterz szkoły katolickiej w Kisvarda.

18. listopad: 10 rocznica nadania tytuły Baziliki Mniejszej kościołowi w Sarospatak.

Pielgrzymka Caritasu diecezji Debrecen-Nyiregyhaz. 600 czlonków spotkało się w Sarospatak na Diecezjalnej Pielgrzymce do miejsca urodzenia Patronki Caritasu św. Elżbiety. Tokolejna od wielu lat wspólna inicjatywa Caritas ziemi węgierskiej. Nie zabrakło modlitwy, ale też wykładów, czasu refleksji i wspólnego posiłku.

Centralnym punktem pielgrzymowania była uroczysta Eucharystia, podczas której pielgrzymi prosili św. Elżbietę by „z pomocą Bożej łaski dostrzegać ludzkie potrzeby i skutecznie im zaradzać, świadcząc w ten sposób o miłosiernej miłości samego Boga”. Jako znak życia charyzmatem św. Elżbiety Węgierskiej po Mszy Św. zostały poświęcone bułki oraz każdy otrzymał pamiątkowy obrazek z wizerunkiem Św. Patronki . Bp Bosak Nandor przewodniczył modlitwie w sarospatackiej bazylice, która wypełniła się i zaczerwieniła od koszulek Caritas.

W sobotę wieczorem obchodziliśmy rocznicę poświęcenia rzymskich bazylik świętych Apostołów Piotra i Pawła.Na całym świecie istnieją cztery tzw. bazyliki większe. Bazylik mniejszych jest kilkaset - tytuł ten nadaje Stolica Apostolska świątyniom, które wyróżniają się wśród innych starożytnością, wystrojem architektonicznym, historią lub stanowią szczególne sanktuaria. Wszystkie cztery bazyliki większe znajdują się w Rzymie.

W roku 2007 papież Benedykt XVI wyniósł kościół w Sarospatak do godności bazyliki mniejszej, dokładnie w roku jubileuszowym 800-lecia urodzin Księżniczki Węgierskiej. Mszę Św. celebrował Dr. Csizmadia István, proboszcz katedry w Eger. Dziękowaliśmy Panu Bogu wraz z wiernymi oraz zaproszonymi gośćmi z Urzędu Miasta za ostatnie dziesięciolecie oraz za prężny rozwój kultu Św. Elżbiety w naszym mieście. Wraz z ks. Proboszczem Miklos Bereczkei, z dyrektorem Domu Św. Elżbiety oraz dyrektorem Szkoły Katolickiej przedstawiłyśmy krótką prezentację pokazującą ważne momenty naszej posługi w Sarospatak.

19 listopada: Uroczystość Święta Elżbieta z rodu Arpadów.

W niedzielę 19 listopada na ziemi węgierskiej przypada liturgiczne wspomnienie. Dlatego szczytem naszego świętowania była Msza Św. sprawowana w intencji wiernych, na którą przygotowaliśmy się Adoracją Najświętszego Sakramentu. Głównym celebransem oraz kaznodzieją był Buda Péter, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Eger.

Wieczorem tradycyjnie odbyła się procesja światła do kaplicy zamkowej i również tam odprawiona została Msza Święta. Główny celebrans. Balogh Gyula proboszcz i diecezjalny ojeciec duchownych z Miskolca.

Bardzo jesteśmy wdzięczne Dobremu Bogu, że możemy tutaj, w miejscu urodzenia Naszej Świętej posługiwać i w sposób szczególny świętować. Wypraszałyśmy potrzebne łaski dla całego Zgromadzenia i dla każdej poszczególnej Siostry łącząc się duchowo z tymi wszystkimi na całym świecie, gdzie Jej pamięć jest żywa. Niechaj duch Twój o Św. Elżbieto żyje nadal w sercach naszych!

S.M.Zuzanna Kaudyk

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE