Menu

Spotkanie formacyjne w Jerozolimie Wyróżniony

Spotkanie formacyjne w Jerozolimie

W dniach od 26 października do 12 listopada 2017 r., z inicjatywy naszej Kochanej Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej i Zarządu Generalnego, odbywało się w Jerozolimie spotkanie Sióstr Sekretarek i Ekonomek Prowincji oraz Regionu.

Przyjechało nas dwadzieścia siedem Sióstr, z różnych krajów i kontynentów. Bardzo szybko nawiązałyśmy dobre relację i zżyłyśmy się ze sobą, o czym świadczyły wzruszające pożegnania.

W trakcie naszego spotkania nie zabrakło mocnego akcentu formacyjnego. Swoją mądrością dzielił się z nami: Ojciec Daniel Stabryła OSB, Ojciec Bernard Alter OSB, Ojciec Łukasz Popko OP, Ksiądz Krzysztof Napora SCJ. Podczas konferencji, Prelegenci ukazali nam, na jakie zagrożenia jest narażona nasza wiara, a także jak budować naszą wiarę na wzór Maryi. Odkryciem było dla nas, że chociaż bardzo ważna jest posługa sekretarki (bez „sekretarzy” – skrybów nie byłoby Pisma Świętego), to jednak każda z nas ma być ekonomką. Przyglądając się znaczeniu greckiego słowa „oikonomoi”, można zauważyć, że ekonomia nie służy wyłącznie do robienia interesów, lecz do nawiązywania relacji, tworzenia społeczeństwa.

W tych dniach bardzo cenne były dla nas spotkania na plenum, podczas których miałyśmy możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z pełnionej posługi i zasięgnięcia rady od Zarządu Generalnego oraz bardziej doświadczonych Współsióstr, aby rozwiać nurtujące nas wątpliwości i pytania, a także wypracować pewne wspólne ustalenia zgodnie z wymaganiami prawa.

Czas naszej formacji został ubogacony pielgrzymkami, w których towarzyszyli nam: Ksiądz Marcin Pudo i Ksiądz Krzysztof Napora. Jako bibliści dzielili się oni z nami swoją wiedzą, a przede wszystkim swoim świadectwem życia i wiarą. Dla niektórych z nas może to była jedyna okazja, aby przyjechać i zobaczyć naocznie Ziemię Świętą. Byłyśmy w wielu ważnych miejscach, związanych z narodzeniem, dzieciństwem, działalnością, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Mogłyśmy na własne oczy zobaczyć miejsce ukrzyżowania, dotknąć pustego grobu…

Podczas pobytu w Jerozolimie mieszkałyśmy u naszych Sióstr w Nowym Domu Polskim. Siostry przyjęły nas, otwierając nie tylko drzwi swojego domu, ale przede wszystkim swoje serca. Każda z nas była pod wrażeniem gościnności, serdeczności i kreatywności Sióstr, niezmiennie nas zaskakujących nowymi pomysłami dekoracyjnymi i kulinarnymi. Byłyśmy też bardzo zbudowane świadectwem ich życia i posługi.

Cieszymy się, że mogłyśmy odwiedzić także pozostałe domy naszego Zgromadzenia, znajdujące się w Starej Jerozolimie, na Górze Oliwnej i w Betlejem. Zwieńczeniem naszego pobytu był udział w uroczystości 50-lecia posługi naszych Sióstr w Domu Pokoju na Górze Oliwnej.

Jesteśmy bardzo wdzięczne Kochanej Matce Generalnej M. Samueli, całemu Zarządowi Generalnemu i naszym Siostrom posługującym w Ziemi Świętej, a zwłaszcza Siostrom z Nowego Domu Polskiego za ten piękny czas, ubogacający nas pod każdym względem, przede wszystkim duchowym. Wdzięczną pamięcią ogarniamy również wszystkich Kapłanów, którzy w tych dniach służyli nam swoją mądrością, wiedzą, doświadczeniem.

W imieniu wszystkich Sióstr uczestniczących w spotkaniu

– Siostra M. Aleksandra Leki

Zobacz załączone zdjęcia:

Album 1

Album 2

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE