Menu

Jubileusz życia zakonnego w Brazylii Wyróżniony

Jubileusz życia zakonnego w Brazylii

W dniach od 14 do 18 sierpnia przedstawicielki wszystkich naszych brazylijskich wspólnot zebrały się w Cabrobó, gdzie uroczyście obchodziłyśmy złoty jubileusz życia zakonnego S.M. Isabel i srebrny jubileusz S.M. Alicji. Całą uroczystośc poprzedziło triduum.

Każdego dnia w Kościele parafialnym Sw. Rodziny była celebrowana Msza św. podczas której siostry jubilatki dzieliły się doświadczeniem ich powłania życiowego i elżbietańskiego. W czwartek 16 sierpnia już od samego rana, nasza wspólnota zakonna rozpoczęła dziękczynienie Bogu za dar życia Sióstr Jubilatek. W godzinach południowych dołączył do nas członkinie Wspólnoty Apostolskiej sw Elżbiety. Była wspólna modlitwa i uroczysty obiad. Uroczysta Msza Swięta dziękczynna w intencji Sióstr Jubilatek została zaplanowana na godzinę 19.00, ale już po 18.00 Siostry Jubilatki wraz z S. Przełożoną Regionalną M. Patrycją i innymi siostrami udały się do Kościoła gdzie miała być sprawowana Eucharystia. Przybyli też zaproszeni kapłani z J.E. ks. Biskupem Magnus na czele. Przed rozpoczęciem Mszy Swiętej, zostały poświęcone wianki a następnie siostra Regionalna M Patrycja nałożyła je na głowy naszych Sióstr Jubilatek, po czym w uroczystej procesji wszystkie weszłyśmy do Kościoła. Mszy św przewodniczył i homilię wygłosił J.E. ks. Biskup Magnus. Ks. Biskup pięknie mówił o wartości życia konsekrowanego, o dawaniu świadectwa wiary chrzescijańskiej. Zwrócił naszą uwagę, że najpierw trzeba BYC by głosic Chrystusa, nieustannie się Nim napełniać, by móc dawać Go innym. Ksiądz biskup podziękował też na ręce Siostry Przełożonej Regionalnej M. Patrycji za obecność Sióstr Elżbietanek w parafii Cabrobó za świadectwo i zaangażowanie w duszpasterstwie. Swoje życzenia i podziękowania wyraził także poprzedni proboszcz z Cabrobó, dzisiaj juz emeryt, ks. Czeslaw Broszęcki. Za życzliwość i wsparcie dziękował także ks. Janusz Zbroniec z parafii Itacuruba. Na koniec tych wszystkich przemówień i podziękowań głos zabrały same Siostry Jubilatki dziękując najpierw Bogu za dar powołania a pózniej Zgromadzeniu za możliwość realizacji tego powołania. Na samym końcu przemówiła Siostra Przełożona Regionalna M. Patrycja dziekujac Siostrom Jubilatkom za świadectwo wiary i posługę na rzecz Zgromadzenia. Całość uswietnił taniec w wykonaniu młodzieży, a po zakończeniu Mszy św. wszyscy udaliśmy się na skromny poczęstunek.

Do domu wróciłyśmy pózno, ale jeszcze wszystkie zebrałyśmy się w kaplicy by wspólnie poraz kolejny odśpiewac wraz z Maryją Magnifikat a Siostry Jubilatki złożyły na ołtarzu swoje wianki. Następnego dnia rano w domowej kaplicy ks. Czesław Broszęcki odprawił Mszę św dziękczynną w intencji Sióstr Jubilatek. Swiętowałyśmy do wieczora a następnego dnia wczesnym rankiem wracałyśmy do swoich wspólnot.

Siostrom Jubilatkom gratulujemy i dziękujemy za świadectwo życia. Niech Pan im błogosławi i umacnia w dalszej posłudze elżbietanskiej.

Ir.Teresa Bosiacka

Brazylia, sierpień 2012 r.

Zobacz załączone zdjęcia w galerii foto: Uroczystość Jubileuszowa w Brazylii.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE