Menu

Podróże i Spotkania Zarządu Generalnego w 2015 r. Wyróżniony

Podróże i Spotkania Zarządu Generalnego w 2015 r.

Podróże i Spotkania Zarządu Generalnego w 2015 r.

Od 09.02 do 16.02.2015 Odwiedziny Wspólnot w Gruzji. Przełożona Generalna S.M.Samuela Werbińska i Radna Generalna M. Weronika Tomczyk

Od 28.02 do 07.03.2015 Kapitula Prowincjalna Wyborcza i Spraw w Niemczech. Przełożona Generalna S.M.Samuela Werbińska i Radna Generalna S.M.Birgit Häusler

Od 14.03 do 30.03.2015 Wizytacja Kanoniczna domów w Ziemi Swiętej. Przełożona Generalna S.M.Samuela Werbińska

Od 10.04 do 13.04.2015 Odwiedziny Sióstr na Ukrainie. Przełożona Generalna S.M.Samuela Werbińska i Ekonomka Generalna S.M.Chrystiana Stachel

Od 16.04 do 28.04.2015 Spotkanie Sióstr Sekretarek Prowincjalnych w Regionalnych w Rzymie, Dom Generalny

Od 29.04 do 05.05.2015 Odwiedziny Wspólnot w Kazachstanie. Przełożona Generalna S.M.Samuela Werbińska i Ekonomka Generalna S.M.Chrystiana Stachel

Od 09.05 do 15.05.2015 Odwiedziny Sióstr na Ukrainie. Przełożona Generalna S.M.Samuela Werbińska i Ekonomka Generalna S.M.Chrystiana Stachel

Od 22.05 do 27.05.2015 Odwiedziny Wspólnot w Regionie Szwecja. Przełożona Generalna S.M.Samuela Werbińska i Radna Generalna S.M.Birgit Häusler

Od 04.06 do 22.06.2015 Podróz i obchody Jubileuszu 25-lecia elżbietańskiej posługi misyjnej w Brazylii. Przełożona Generalna S.M.Samuela Werbińska wraz z Radą Generalną i Przełożonymi Prowincjalnymi oraz Regionalnymi.

Od 22.06 do 29.06.2015 Odwiedziny Wspólnot w Boliwii. Przełożona Generalna S.M.Samuela Werbińska i Wikaria Generalna S.M.Edith Bremer

Od 29.06 do 03.07.2015 Podróż i odwiedziny Sióstr w Paragwaju. Przełożona Generalna S.M.Samuela Werbińska i Wikaria Generalna S.M.Edith Bremer

Od 07.07 do 17.08.2015 Seminarium Rzymskie dla Sióstr języka polskiego (Rzym, Dom Prowincjalny). Radna Generalna S.M.Paula Zaborowska i Radna Generalna S.M.Weronika Tomczyk

Od 21.08 do 05.09.2015 Odwiedziny Wspólnot w Regionie Rosja. Przełożona Generalna S.M.Samuela Werbińska i Radna Generalna S.M.Birgit Häusler

Podróże i Spotkania Zarządu Generalnego w II połowie 2015 r.

14. 09. – 19.09. Odwiedziny Sióstr w Ziemi Świętej: Przełożona Generalna M.Samuela Werbińska i Sekretarka Generalna S.M. Anna Barełkowska.

23.09. – 30.09. Podróż do Polski i udział całego Zarządu Generalnego w uroczystym zamknięciu procesu beatyfikacyjnego Siostry M.Paschalis Jahn i IX Towarzyszek we Wrocławiu.

08.10.- 18.10. Odwiedziny naszych Sióstr w Afryce: Przełożona Generalna M.Samuela Werbińska i Sekretarka Generalna S.M. Anna Barełkowska.

30.10. – 03.11. Wizyta Sióstr Radnych Generalnych: S.M. Pauli Zaborowskiej i S.M. Weroniki Tomczyk w Gruzji.

29.10. – 07.12. Podróż do Polski i wizytacja Sióstr w prowincji poznańskiej: Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska.

Grudzień 2015 I część wizytacji w prowincji włoskiej: Przełożona Generalna M. Samuela Werbińska.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE