Menu

Pozdrowienia z Tanzanii Wyróżniony

Pozdrowienia z Tanzanii

Rok 2012 jest szczególnym rokiem dla naszej Diecezji Kahama, gdyż upływa 25 lat od jej powstania. Obchody Jubileuszowe odbywają się w wielu miejscach Diecezji. Ukoronowaniem Jubileuszu było poświęcenie katedry w Kahamie. Na tę uroczystość przybyło wiele Sióstr i Księży oraz liczni wierni. Obecni byli też sponsorzy z różnych stron świata, którzy w znacznej mierze przyczynili się do wybudowania katedry. Niestety bardzo niewielu spośród naszych parafian z Maganzo mogło pozwolić sobie na wyjazd do Kahamy na obchody Jubileuszowe.

Dlatego w naszej parafii zorganizowaliśmy pielgrzymkę dziękczynną dzieci i młodzieży. Wspólnymi siłami przygotowaliśmy kapliczkę Matki Bożej, sztandary i kolorowe przebrania. Z okazji Jubileuszu – zgodnie z tutejszą tradycją - został przygotowany specjalny materiał z logo, gdzie przeważał kolor niebieski. W sobotę rano wyruszyliśmy na jedno z pobliskich wzgórz. Dziewczęta należące do grupy tanecznej ubrane w swoje piękne stroje i chłopcy niosący „kapliczkę” oraz sztandary – wszystko to tworzyło niezwykłą atmosferę tej pielgrzymki. Na wzgórzu, na jednym z drzew umieściliśmy kapliczkę Matki Bożej. Następnie w spontanicznej modlitwie zanosiliśmy dziękczynienie i prośby do Boga za naszą diecezję, parafię, rodziny i każdego z uczestników. Niezwykłe było również doświadczenie dzielenia się plackami przypominającymi nieco żydowskie mace. Taka pielgrzymkowa forma modlitwy była zupełnie nowym doświadczeniem dla dzieci, jak i dla mieszkańców wiosek, którzy serdecznie nas pozdrawiając prosili o modlitwę. Ta pielgrzymka była kolejnym doświadczeniem Kościoła afrykańskiego, który piękny jest gorliwością i entuzjazmem jego członków.

Od dnia 9 października 2012 r. nasza Wspólnota w Maganzo liczy sześć Sióstr. Wieczorem tego dnia przybyły do nas dwie nowe Siostry: Siostra M. Ines Homa z prowincji warszawskiej i Siostra M. Edyta Godziek z prowincji katowickiej w towarzystwie Siostry Wikarii Generalnej M. Edith Bremer i Siostry M. Chrystiany Stachel - Ekonomki Generalnej. Zostały one przywitane przez tłum dzieci laurkami, śpiewem i tańcem. Cieszyłyśmy się, że mogłyśmy naszych gości przyjąć w co dopiero ukończonym domu dla wolontariuszy.

Następnego dnia podczas Mszy św. parafianie przywitali Siostry i zgodnie z tradycją ubrali je w afrykańskie „kitangi”. Otrzymała ją również Siostra M. Edith, która po raz czwarty przybyła do naszej parafii. „Nawet nie śmieliśmy prosić, a Bóg w swojej łaskawości dał nam dwie nowe Siostry” – tak powitał nowo przybyłe Siostry Ksiądz Proboszcz naszej parafii w Maganzo. Na ręce obecnej Siostry M. Edith i Siostry M. Chrystiany, złożył on podziękowanie Matce Generalnej M. Samueli za wszystko co czyni dla afrykańskiej misji.

Naszą wielką radością było przyjęcie do postulatu pierwszej aspirantki Stephanie Kaoma, która ze względu na znajomość języka suahili pomaga nam w pracy z dziećmi, w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz przybliża nam kulturę afrykańską. Wspieramy ją modlitwą i świadectwem życia wspólnotowego. Prosimy o modlitwę za naszą nową postulantkę i za kolejne dziewczęta, które myślą o życiu zakonnym zgodnie z naszym charyzmatem. Nasza Wspólnota dziękuje Panu Bogu za Siostrę M. Ines i Siostrę M. Edytę, które jak ufamy zakochają się w tym kraju podobnie jak my.

Serdecznie dziękujemy Matce Generalnej M. Samueli, Siostrom Prowincjalnym i wszystkim Siostrom naszego Zgromadzenia za pamięć w modlitwie i każdy gest życzliwości oraz dobroci.

Siostra M. Agnieszka Osochocka

Zobacz załączone zdjęcia w galerii foto: Pozdrowienia z Tanzanii. 

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE