Menu

Rozpoczęcie Nowenny w Poznaniu

Rozpoczęcie Nowenny w Poznaniu

1 grudnia 2012 roku o godz. 10:00 w kaplicy Domu Prowincjalnego w Poznaniu została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - Metropolity Poznańskiego. Podczas Eucharystii, w której uczestniczyły Siostry z Zarządu Prowincji, Siostry Przełożone z wszystkich placówek i wspólnota domu prowincjalnego rozpoczęłyśmy 9-miesięczną Nowennę, jako duchowe przygotowanie do dziękczynienia Bogu za 100 lat Prowincji Poznańskiej, który będziemy obchodzić w dniach 20-21 września 2013 roku.

Wspólnie modliłyśmy się w intencji naszej prowincji za wstawiennictwem św. Elżbiety oraz Patronów Zgromadzenia. Na początku Mszy św. ksiądz Arcybiskup poświęcił jubileuszowe świece tymi słowami: Boże Wszechmogący, który jesteś Światłem rozświetlającym nasze ciemności na drodze prowadzącej do Ciebie; pobłogosław te świece na znak duchowej NOWENNY prowadzącej nas do dziękczynienia za 100-lecie Prowincji Poznańskiej.

Niech ich blask uświadamia nam niegasnącą Miłość Twoją skierowaną ku nam; niech ich blask pobudza serca do przebaczenia, oddalenia tego, co grzeszne i braterskiego pojednania; niech ich blask rozjaśnia mroki duszy albowiem źle jest stawiać światło pod korcem, abyśmy stali się światłem prowadzącym do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W wygłoszonej homilii ks. Arcybiskup zachęcał nas między innymi do radykalizmu życia zakonnego oraz by codzienne zatroskanie oto co materialne nie przysłoniło nam zatroskania o życie wieczne. Natomiast na zakończenie podziękował Siostrom naszej Prowincji za wierną i oddaną posługę elżbietańską w Kościele Poznańskim i życzył dobrego przeżycia czasu Nowenny, by był on owocny w życiu każdej siostry i służył wzrostowi Prowincji i Zgromadzenia

Po wspólnym i radosnym spotkaniu przy stole, Siostra Prowincjalna M. Kamila Paszkowiak udała się z Siostrami z Zarządu, Siostrami Mistrzyniami i Siostrami Przełożonymi do kaplicy, by odmówić przewodnią modlitwę, która będzie nam towarzyszyć podczas Nowenny. Po modlitwie Siostra Prowincjalna uroczyście wręczyła każdej Siostrze Przełożonej i Siostrom Mistrzyniom świecę, która będzie zapalana we wszystkich kaplicach naszych domów, przypominając nam każdą Siostrę, która na przestrzeni 100 lat Prowincji Poznańskiej przyczyniła się do jej rozwoju poprzez modlitwy, poświęcenie i wierność. Ogarniamy sercem, modlitwą i wdzięcznością również Siostry, które wyszły z naszej prowincji, a posługują poza granicami Polski.

S.M. Józefa Krupa
Poznań

Zobacz załączone zdjęcia w galerii foto: Uroczyste rozpoczęcie 9-miesięcznej Nowenny przygotowującej do obchodów 100-lecia Prowincji Poznańskiej.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE