Menu

Rekolekcje w Paragwaju

Rekolekcje w Paragwaju Rekolekcje w Paragwaju

W dniach 29-30 marca w świetlicy naszego domu odbyła się „Pascua niños”, czyli spotkania na wzór polskich rekolekcji wielkopostnych.

Zaangażowało się ok. 50 dzieci, które w obu tych dniach uczestniczyły w modlitwie wprowadzającej, prezentacji filmu, celebracji krzyża, drodze krzyżowej oraz w pracach grupowych. Każdy z uczestników dostał osobisty krzyżyk, 

który w przeżywanym ROKU WIARY ma pomagać dostrzec wyjątkowe działanie Boga. Była strawa duchowa i coś dla ciała. Jak po każdym ze spotkań dzieci wychodziły z zaspokojonymi brzuszkami i drobnymi prezentami.
s.M. Karola wraz ze wspólnotą z Paragwaju
Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE