Menu

Wakacje z Bogiem na Węgrzech

Wakacje z Bogiem na Węgrzech

Tegoroczne wakacje rozpoczęłyśmy, jak każdego roku półkoloniami katechetycznym dla dzieci i młodzieży z Sarospatak. Od 8 do 20 lipca (2 tygodnie) mogłyśmy pomagać w naszej parafii w półkoloniach,

zorganizowanych przez Ks. Proboszcza i „Caritas” na terenie plebanii. Dzieci miały możliwość korzystania z trzech posiłków oraz z zorganizowanych spotkań tematycznych, gier i zabaw od 8.00 do 16.00 godziny. Głównym celem tych dni było przybliżenie dzieci i młodzieży z naszego miasta do Pana Boga oraz promowanie wartości chrześcijańskich. Radowała nas liczba uczestników, gdyż wzięło udział ponad 100 osób. Przeważnie były to dzieci z rodzin rzymsko- i grekokatolickich, ale również zdarzyły się dzieci z rodzin protestanckich. Tematem przewodnim były słowa: „Błogosławiony jesteś ponieważ uwierzyłeś”. Tematy i zajęcia były związane z przeżywanym rokiem wiary w Kościele Powszechnym. Podczas tych dni jak zawsze mogłyśmy doświadczyć życzliwości  małych mieszkańców Sárospatak i okolic oraz ich rodzin. Oczywiście dzieci uczyły nas nowych słówek węgierskich. My mogłyśmy dzielić się tymi talentami i możliwościami, jakie dał nam Pan. Cieszymy się i dziękujemy ks. Proboszczowi za możliwość uczestniczenia w tych półkoloniach. Był to wyjątkowy czas, gdzie mogłyśmy być bliżej młodymi parafianami, a oni z nami!

27 lipca b.r. zostałyśmy zaproszone przez ks. Proboszcza Zoltána Puskarik na Dzień Misyjny w Ináncs. Mottem przewodnim tego dnia, były słowa z Ewangelii Św. Marka: "Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (Mk 9,24). Razem z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami mogłyśmy wspólnie się modlić, podzielić się radością ze swojego powołania oraz przedstawić posługę i charyzmat w Kościele Naszego Zgromadzenia.

Od 10-14 sierpnia s. Agnieszka oraz s. Zuzanna uczestniczyła w obozie misyjnym dla dzieci i młodzieży w diecezji Veszprem nad Balatonem. W spotkaniu uczestniczyło 100 dzieci oraz 60 młodych. Podczas jednego dnia mogłyśmy przedstawić Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety oraz działalność naszą w Sarospatak, ale i w pozostałych krajach. Każdego dnia brałyśmy również udział w całodziennym programie. Wszyscy oczywiście uważnie się nam przyglądali. Z większością osób nawiązałyśmy serdeczny kontakt. Na końcu dużo uczestników dziękowało nam za obecność, że rzeczywiście dla nich byłyśmy znakiem prawdziwej wiary i poświęcenia dla Boga w dzisiejszym świecie.

Czas wakacji dobiega już końca. Powoli trzeba wracać do codzienności. Dziękuję Bogu za te wszystkiego osoby, które spotkałyśmy w tym czasie, za ich wiarę i wierność Kościołowi. I na pewno nie zapomnimy o tych, których Pan postawił na naszej drodze.

S.M.Zuzanna Kaudyk
Sarospatak

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE