Menu

100 - lecie Prowincji Poznańskiej Wyróżniony

100 - lecie Prowincji Poznańskiej

Sobota, 21 września to Dzień Dziękczynienia. Po wspólnym śniadaniu, spotkaliśmy się na sali jubileuszowej. Przedpołudniową część programu rozpoczęliśmy wystąpieniem Ks. Bp. Zdzisława Fortuniaka. Nasz prelegent, w swej niezwykle bogatej i dogłębnej refleksji, pochylał się nad zagadnieniem posługi Szarych Sióstr na przestrzeni lat.

Następnie zgromadzeni obejrzeli krótką prezentację. Ukazywała ona początki posługi Sióstr w Poznaniu oraz prezentowała sylwetki wszystkich dotychczasowych Sióstr Prowincjalnych.

Kolejnym wydarzeniem tego dnia było otwarcie wystawy, przedstawiającej życie i posługę Sióstr na terenie Wielkopolski. Wszyscy chętnie zwiedzali tą niezwykłą ekspozycję, z zainteresowaniem oglądając zgromadzone eksponaty.

Była także okazja, aby trochę odpocząć przy filiżance gorącej kawy.

Dalsza część naszego spotkania nosiła tytuł „Spotkanie z przeszłością”. Tutaj zebrani obejrzeli prezentacje, przedstawiające działalność Sióstr Prowincji Poznańskiej, w różnych jej aspektach. W oparciu o słowa Chrystusa „Byłem głodny, byłem chory, byłem nagi, byłem w więzieniu …” ukazana została posługa Sióstr Elżbietanek wobec biednych, chorych, wobec dzieci i młodzieży, praca Sióstr na misjach, a także cierpienia i represje, jakich doświadczyły Siostry podczas wojen i czasów PRL-u. Prezentacje przeplatane były świadectwami Sióstr oraz osób, które na drodze swojego życia spotkały Siostry Elżbietanki. Były to bardzo wzruszające wypowiedzi, pełne pięknych wspomnień, ciepłych słów i szczerej wdzięczności.

W przerwie udaliśmy się na posiłek, który, jak zawsze, upłynął w serdecznej, rodzinnej atmosferze, pełnej radosnych spotkań i ożywionych rozmów.

Po zakończeniu prezentacji swoje słowo do jubileuszowych gości skierowała Matka Generalna M. Samuela.

s. M. Małgorzata Kobierska

Zobacz załączone zdjęcia - Nieszpory

Zobacz załączone zdjęcia z otwarcia wystawy

Zobacz artykuł i załączone zdjęcia z Dnia Dziękczynienia w Poznaniu

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE