Menu

Pierwsza wizytacja Matki Generalnej w Tanzanii Wyróżniony

Pierwsza wizytacja Matki Generalnej w Tanzanii

“Wszystko tu wygląda zupełnie inaczej niż pamiętam ”- powiedziała Matka Generalna w pierwszych chwilach pobytu w Maganzo. W tym roku dnia 04.10 upłynęły dwa lata od momentu otwarcia naszej misji a dzięki ofiarności Matki Generalnej i sponsorów z całego świata oraz nieustanej modlitwie wielu nasza misja rozkwita.

Tanzańskie linie lotnicze przywitały Matkę Samuelę i Siostrę Wikarię Edith zaiste po afrykańsku, czyli niespodzianką w postaci opóźnienia samolotu. I tak z 20-godzinnym poślizgiem rozpoczęła sie pierwsza wizytacja Matki Generalnej w Tanzanii.

Pan już na początku hojnie nam pobłogosławił, gdyż pierwsze kroki nasi Goście skierowali do kościoła parafialnego na adoracje Najświętszego Sakramentu. A później Siostry prowadzone przez korowód roztańczonych i rozśpiewanych dzieci eskortowane były do samego klasztoru. Radości towarzyszącej tańcom i śpiewom dzieci nie było końca. Zakończyliśmy ten pierwszy dzień wizytacji Mszą świętą połączoną z poświęceniem habitu dla Stephanie, a później z zaproszonymi księżmi z naszej parafii spożyliśmy uroczystą kolację.

Piątek był dniem odwiedzin biskupa w Kahamie - stolicy diecezji. Nasi Goście, dwie siostry i postulantka udały się na obiad na zaproszenie biskupa Ludovico Minde. Przedyskutowany został kształt i zasięg naszej posługi w parafii, a Stephanie na czas nowicjatu otrzymała specjalne błogosławieństwo. I tak dzień drugi upłynął w radosnym oczekiwaniu na obłóczyny.

Dzień 19 października był szczególnym dniem dla postulantki Stephanie i aspirantki Victorii. A nam wszystkim podczas przygotowań towarzyszyła niezwykła atmosfera wielkiej wagi tego momentu w historii naszej misji, jak i całego Zgromadzenia. Radosne wyczekiwanie doprowadziło naszą wspólnotę do chwili pełnej wzruszeń, kiedy to oczom naszym ukazała sie pierwsza afrykańska nowicjuszka obłóczona na tanzańskiej ziemi, oraz gdy usłyszeliśmy pierwszy raz w języku angielskim: “od tej pory nazywać się będziesz Siostra Maria Magdalena”. Sherehe (tzn. świętowanie)trwało długo tego wieczoru …, a w naszych sercach długo brzmiało: "chwała niech będzie Panu za wielkie dzieła, które czyni tym, którzy Mu ufają". Minął dzień trzeci, i tak bardzo szybko dotarliśmy do dnia pożegnania. Niedzielna Eucharystia w Parafii była jednocześnie powitalną, dziękczynną i pożegnalną dla naszych parafian. Tutejszym zwyczajem nasze Siostry - goście zostały ubrane w “kitengi” i w uroczystej przemowie powitane słowami wyrażającymi wielką wdzięczność za obecność sióstr w parafii i za wszelkie wsparcie tak hojnie ofiarowywane. Popołudnie należało do dzieci i dziewcząt z grupy Młodzieży Elżbietańskiej (w Suahili : Vijana wa Elizabeti). Dzieci przygotowały pierwszą w historii afrykańską wersję przedstawienia o św. Elżbiecie. Starsze dziewczęta wyśpiewały skomponowaną przez siebie piosenkę złożoną z cytatów słów św. Elżbiety. Śpiewem, tańcem i grą na bębnach najmłodsi przedstawiciele parafii wyrażali wdzięczność naszej Matce Generalnej. Na zakończenie większość z nich wykrzyknęła po polsku: “Witamy, dziękujemy, zapraszamy ponownie”. Ostatnim punktem programu wizytacji było spotkanie z dziewczętami zainteresowanymi wstąpieniem do naszego Zgromadzenia. Spośród 18 dziewcząt w różnym wieku, Matka Generalna przyjęła do aspirantury cztery. Na datę wstąpienia wyznaczono grudzień tego roku, więc w tym miejscu bardzo prosimy wszystkie siostry o wsparcie modlitewne, zarówno dla tych dziewcząt, jak i sióstr odpowiedzialnych za ich formację.

Tak zakończyła sie wizytacja w Maganzo. Wczesnym rankiem 21 października Matka Generalna, Siostra M. Edith wraz z dwiema siostrami wyruszyły do powstającej drugiej misji w Arushy. Tutejszy dom, przeznaczony na Nowicjat, jest jeszcze w trakcje budowy, lecz już w niedługim czasie Siostra Mistrzyni Ines z Siostrą nowicjuszką M. Magdaleną zamieszkają w mniejszym domu, w którym w przyszłości ma być świetlicą dla dzieci. Po krótkich, bo trwających zaledwie 1,5 dnia, odwiedzinach w Arushy, pożegnaliśmy naszych Gości, lecz mamy nadzieją, że nie na długo. Wyczekując dnia 14.12 (Matka obiecała uświetnić swoją obecnością otwarcie nowego Kościoła i szpitala), chcemy złożyć z serca płynące podziękowania za ten wspólnie spędzony czas i wszelkie ofiarowane dobra.

s.Agnieszka Osochocka

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE