Menu

Odwiedziny Sióstr w Gruzji Wyróżniony

Odwiedziny Sióstr w Gruzji

Dnia 24 listopada 2013 r. Papież Franciszek zakończył uroczyście obchody Roku Wiary, który był dla nas wszystkich okazją, by uświadomić sobie, że Bóg jest naszym Ojcem.

Prawda ta ma nas czynić radosnymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii, tam gdzie On nas posyła. Następnego dnia 25 listopada wraz z Matką Generalną M. Samuelą Werbińską udałyśmy się do naszych Sióstr, które posługują na dwóch placówkach w Tbilisi - stolicy Gruzji.

Kościół katolicki w Gruzji odradza się i przeżywa wiele trudności. Z różnych źródeł wynika, że na terenie Gruzji żyje dzisiaj od 50 do 100 tys. katolików, jest to tylko 1,5 % 4,6 milionowej populacji Gruzinów, którzy w większości są wyznania prawosławnego. W mieście Tbilisi, obok dobrobytu i bogactwa, można zauważyć skrajne ubóstwo i nieludzkie warunki życia znacznej części społeczeństwa gruzińskiego. Kraj ten przeżywa różne trudności, a posługiwanie naszych Sióstr jest ważnym elementem ewangelizacji i dawaniem świadectwa Chrystusowi w kraju, gdzie katolicy stanowią nikły procent.

Nasze Siostry w Tbilisi posługują w Nuncjaturze Apostolskiej i w Centrum Caritasu. W Nuncjaturze Apostolskiej - placówce dyplomatycznej - posługują trzy Siostry: Siostra Przełożona M. Agata, Siostra M. Laura i Siostra M. Franciszka. Siostry dbają o dom, pracują w biurze, powierzoną im misję pełnią z oddaniem, radością i wielką odpowiedzialnością. Wspierają one też finansowo Wspólnotę Sióstr w Caritasie. Siostry, poprzez autentyczne świadectwo życia Ewangelią starają się o budowanie dobrej, gościnnej atmosfery w Nuncjaturze. Ksiądz Arcybiskup Marek Solczyński, Nuncjusz Apostolski w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie, z uznaniem wyrażał się o pracy Sióstr, podkreślił wielkie ich zaangażowanie w tak ważną misję jaką jest służba dla Stolicy Apostolskiej.

Na placówce w Caritasie przebywają trzy Siostry: Siostra Przełożona M. Monika, która codziennie wraz z innym osobami przygotowuje posiłki dla 400 biednych, którzy przychodzą do stołówki, natomiast po południu pełni posługę w Centrum „Harmonia” dla osób starszych, samotnych. Siostra M. Dawida, na wzór naszych Założycielek, z wielkim oddaniem posługuje chorym, samotnym i najbardziej potrzebującym bez względu na wyznanie, odwiedzając ich w mieszkaniach. Siostra M. Bernarda, po reorganizacji Domu Dziecka „Sakhli” pracuje na oddziale socjopastoralnym, gdzie wraz z wolontariuszami troszczy się o biednych i bezdomnych, by mogli oni się umyć i ubrać. Wraz z wolontariuszami w najchłodniejszych miesiącach gotuje zupę dla bezdomnych „mieszkających” na dworcu głównym w Tbilisi. Ksiądz Biskup Giuseppe Pasotto, Administrator Apostolski Kaukazu, wyraził ogromną wdzięczność za zaangażowanie i cenną pomoc naszych Sióstr w Centrum Caritasu. Podkreślił jak ważna jest nie tylko ich praca, ale obecność wśród tych ludzi i dawane świadectwo miłości.

Życie i działalność charytatywno-apostolska naszych Sióstr posługujących w Gruzji, pomimo różnych problemów, napełniły nas radością i optymizmem. Cieszymy się bardzo i wyrażamy wdzięczność Kochanym Siostrom, za to, że na wzór naszych Matek Założycielek, z wielkim oddaniem i ofiarnością, przyczyniają się do łagodzenia ludzkiego cierpienia, niosąc radość i nadzieję najbardziej potrzebującym. Dziękujemy Kochanym Siostrom za świadectwo życia wiarą, nadzieją i miłością. W codziennych modlitwach pamiętajmy o naszych Siostrach, polecając dobremu Bogu ich ważną misję, jaką mają do spełnienia na ziemi gruzińskiej i prośmy Go, aby wspierał i błogosławi wszelki ich trud.

Siostra M. Paula Zaborowska
radna generalna

Zobacz zdjęcia z odwiedzin Sióstr w Gruzji.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE