Menu

Odwiedziny naszych Sióstr na Ukrainie Wyróżniony

Odwiedziny naszych Sióstr na Ukrainie

Miesiące kwiecień i maj, były dla Matki Generalnej M. Samueli bardzo pracowite i wypełnione licznymi wyjazdami do naszych Sióstr pracujących na placówkach misyjnych. Dla mnie, radością było towarzyszenie Matce Generalnej w tych wyjazdach i możliwość spotkania się z Siostrami.

Najpierw od 10 do 13 kwietnia 2015 r. odwiedziłyśmy nasze Siostry na Ukrainie w Czerwonogradzie. Kolejne dwa domy, czyli Illicziwsk i Kirowograd, odwiedziłyśmy wraz z Matką Generalną M. Samuelą w dniach od 9 do 15 maja.

Sytuacja na Ukrainę, jak wszyscy wiemy jest bardzo trudna, pomimo to nasze Siostry są bardzo dzielne i odważnie stają przed nowymi wymiarami posługi w tych warunkach.

W Czerwonogradzie posługują trzy Siostry. Ponieważ kościół parafialny jest w budowie życie parafialne rozwija się w „tymczasowej kaplicy parafialnej”. Mimo to, wspólnota tego małego Kościoła zachwyca swoim prężnym duchem i świadectwem modlitwy. Nasze Siostry nie tylko „obsługują” kaplicę, ale prawdziwie kreują całe życie parafii. Mają swój bardzo konkretny i piękny wkład. Siostra M. Oksana prowadzi katechizację i spotkania dla dzieci, które codziennie przychodzą do naszego klasztoru i czują się u nas jak we własnym domu. Nie byłoby jednak domu bez posiłku. Tym zadaniem zajmuje się niestrudzona Siostra M. Mirosława. Pomimo swojego wieku i związanej z tym słabszej kondycji zdrowotnej, gotuje każdego dnia dla Sióstr, dzieci i nierzadko także dla pracowników zatrudnionych przy budowie kościoła. Osoby starsze i potrzebujące są objęte szczególną troską przez Siostrę Przełożoną M. Karolinę. Sytuacja gospodarcza sprzyja wysokiej emigracji. Na Ukrainie pozostają ci, którzy wyjechać nie mogą – często osoby samotne, w podeszłym wieku i schorowane. Siostra Przełożona M. Karolina wiele godzin tygodniowo poświęca temu zadaniu i odwiedza chorych w ich własnych domach, nie tylko niosąc im ulgę w cierpieniu, czy też zaradzając ich religijnym potrzebom, ale także niosąc różnorodną pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Wspólnotę zakonną w Illicziwsku również tworzą trzy Siostry. Posiadłość Sióstr ciągle jest w procesie „powstawania nowego” i ulepszania tak, aby mogła ona w pełni służyć podejmowanym zadaniom i rozwojowi działalności. „Domowa ekipa remontowa”, którą tworzą nasze Siostry dokonała już niejednego i nie cofnie się przed żadnym wyzwaniem, dzięki czemu nasza posesja pięknieje w oczach. Całość zabudowań składa się z trzech domów i dobrze jest przystosowana do przyjmowania licznych grup dziecięcych i młodzieżowych. Ilicziwsk położony jest nad Morzem Czarnym i to sprawia, że jest idealnym miejscem wypoczynkowym, które przyciąga. Dzięki posłudze naszych Sióstr, dla wielu dzieci wakacyjna przygoda z Bogiem staje się możliwa. Siostry umożliwiają pobyt wakacyjny dla grup parafialnych, młodzieżowych, różnego rodzaju spotkań i rekolekcji. Pobyt w domu Sióstr daje więc możliwość do zregenerowania sił fizycznych i duchowych.

O „duchowość” najmłodszych dzieci dba szczególnie Siostra M. Anna prowadząc zajęcia w świetlicy dziecięcej. Zajmuje się ona także posługą w kościele parafialnym i wraz ze Siostrą M. Scholastyką odwiedza chorych w pobliskim szpitalu, przy czym każda z Sióstr obejmuje opieką jeden oddział szpitalny. Siostra Przełożona M. Adriana pełni posługę katechetyczną i przygotowuje do Sakramentów świętych. Gołym okiem widać, jak wszystkie Siostry tego domu stanowią jednego ducha i wzajemnie się wspomagają tak, aby wszystko funkcjonowało jak najlepiej.

Na placówce w Kirowogradzie pracują dwie Siostry: Siostra Przełożona M. Dominika i Siostra M. Irenea. Obejmują one wielostronną opieką Wspólnotę Kościoła Parafialnego, a także organizują tak zwane wyjazdówki, czyli Msze św. dla mniejszych grup sprawowane w domach prywatnych. W kościele jest zawsze coś do zrobienia: obsługa zakrystii, dekoracje, kwiaty, przygotowanie świąt... Siostry pomagają także przy spotkaniach oraz wyjazdach parafialnych i opiekują się potrzebującymi. Cieszę się, że mogłam spotkać się z Siostrami, modlić się z nimi i choć w pewnym stopniu poznać ich ofiarną posługę.

Siostra M. Chrystiana Stachel
ekonomka generalna

Zobacz załączone zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE