Menu

Te Deum Laudamus na Ukrainie Wyróżniony

Te Deum Laudamus na Ukrainie

W dniach od 19 do 22 maja 2017 r. wraz z Ekonomką Generalną Siostrą M. Anną Hałabis odwiedziłyśmy nasze Siostry posługujące w Czerwonogradzie na Ukrainie.

Drugą placówkę na Ukrainie w Czornomorsku odwiedzi Matka Generalna M. Samuela w sierpniu tego roku.

Nasze Siostry w Czerwonogradzie - mieście oddalonym około 70 km od Lwowa - posługują od lutego 2013 r. Kościół parafialny pw. Ducha Świętego jest jeszcze w budowie.

Do Wspólnoty należą: Siostra Przełożona M. Karolina, Siostra M. Mirosława i Siostra M. Oksana. Siostry w duchu miłości miłosiernej posługują głównie przy parafii: Siostra Przełożona M. Karolina jest odpowiedzialna za Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety, pracuje jako zakrystianka, dba o wystrój kościoła, bieliznę kielichową, uczy dzieci i inne, chętne osoby języka polskiego. Poza tym, zgodnie z naszym charyzmatem odwiedza i otacza szczególną troską chore i starsze osoby w ich mieszkaniach oraz w ośrodku dla kobiet umysłowo chorych, niosąc im nie tylko różnorodną pomoc materialną, ale także modląc się z nimi i dbając o ich życie religijne. W tej posłudze pomagają jej Panie ze Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. Siostra M. Mirosława, pomimo swojego wieku i słabszego zdrowia, każdego dnia chętnie i z radością przygotowuje smaczne posiłki dla Sióstr, Księdza Proboszcza i dla dzieci przychodzących do świetlicy. Siostra M. Oksana dba o oprawę liturgiczną Mszy św., nabożeństw, prowadzi chórek, katechizuje dzieci i młodzież. Dwa razy w tygodniu prowadzi katechezę w przedszkolu, przygotowuje dzieci do I Komunii św., prowadzi świetlicę, organizuje rekolekcje, wakacje z Bogiem, kolonie. Poza tym, Siostry codziennie prowadzą w kościele Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlą się z parafianami różaniec.

Głównym punktem naszych odwiedzin był Jubileusz 25-lecia życia zakonnego Siostry Przełożonej M. Karoliny Szemraj. Naszym spotkaniom towarzyszyła siostrzana radość, szczególną modlitwą otaczałyśmy naszą Siostrę Jubilatkę. Na jubileuszowe świętowanie - pomimo dalekiej odległości i trudów podróży - przybyły także nasze Siostry z odległej Wspólnoty w Czornomorsku (900 km), sprawiając wszystkim, a szczególnie Siostrze Jubilatce szczególną radość. Razem z nią i parafianami wyśpiewałyśmy Te Deum Laudamus, dziękując Bogu za dar powołania Siostry Przełożonej M. Karoliny i 25 lat życia oddanego Bogu i drugiemu człowiekowi. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Proboszcz Mikołaj Leskiv, który w serdecznych słowach podziękował Siostrze Jubilatce za niestrudzoną i pełną poświęcenia posługę w parafii. Po Mszy św., dzieci oraz przedstawiciele rady parafialnej złożyli Siostrze Jubilatce serdeczne życzenia. Cieszy fakt, że Siostry spotykają się z wielką życzliwością i szacunkiem nie tylko ze strony katolików.

Jesteśmy wdzięczne dobremu Bogu za dar życia i powołania naszych Sióstr, a także za ich ofiarne, wierne i pełne poświęcenia zaangażowanie charytatywno-apostolskie oraz za ich autentyczne świadectwo życia Ewangelią. Zapewniamy Kochane Siostry o naszej pamięci modlitewnej, prosimy o Bożą opiekę, Jego błogosławieństwo na dalszy rozwój naszej elżbietańskiej posługi na ukraińskiej ziemi.

Siostra M. Paula Zaborowska
radna generalna

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE