Menu

Odwiedziny naszych Siostr na Ukrainie Wyróżniony

Odwiedziny naszych Siostr na Ukrainie

W dniach od 30 września do 8 października 2013 r. wraz z Matką Generalną M. Samuelą Werbińską odwiedziłyśmy nasze Siostry posługujące na Ukrainie. Tym razem, po raz pierwszy udałyśmy się do Czerwonogradu - miasta oddalonego około 70 km od Lwowa. W dniu 8 lutego 2013 r. powstała tam nasza nowa placówka. Cieszyłyśmy się bardzo, że bezpośrednio po przybyciu do Lwowa miałyśmy możliwość spotkania się z Księdzem Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, najpierw w Seminarium Duchownym, a potem w Jego rezydencji.

Wielka radość towarzyszyła spotkaniu ze Wspólnotą Sióstr w Czerwonogradzie, którą tworzą: Siostra Przełożona M. Karolina, Siostra M. Mirosława i Siostra M. Oksana. Siostry przebywają tutaj dopiero kilka miesięcy, ale już bardzo dobrze zaaklimatyzowały się w parafii i w tutejszym środowisku. Włączają się one w życie duszpasterskie poprzez religijną formację dzieci i młodzieży na katechezie, przygotowując do przyjęcia Sakramentów św., prowadząc rekolekcje. Poza tym odwiedzają chore i starsze osoby w ich mieszkaniach, jak również podejmują inne posługi. Budynek, w którym mieszkają nasze Siostry został zbudowany przez Ojców Franciszkanów z Niemiec, a obecnie został przekazany na potrzeby Archidiecezji lwowskiej. W budynku, poza mieszkaniem Sióstr znajduje się także kaplica - pełniająca aktualnie funkcję kościoła parafialnego. W domu znajduje się również kilka pomieszczeń na prowadzenie działalności parafialnej. Nowy kościół parafialny jest jeszcze w budowie. Patrząc z zewnątrz na budynek, wydaje się on bardzo piękny, ale wewnątrz konieczne jest przeprowadzenie remontu.

Siostry, na razie planują - w niektóre dni tygodnia, w godzinach popołudniowych - otworzyć świetlicę dla dzieci, wykorzystując do tego celu jedno z pomieszczeń w domu parafialnym. Również nasze Siostry posługujące na placówce w Kirowogradzie, a także w Ilicziwsku angażują się ofiarnie w życie duszpasterskie. W tej części Ukrainy rzymsko-katolickie wspólnoty nie są liczne. Siostry pracują przy parafii jako zakrystianki, katechetki, pracują z dziećmi i młodzieżą. Ponadto angażują się na rzecz ludzi potrzebujących, odwiedzają chorych, starszych i samotnych w ich mieszkaniach.

W Kirowogradzie, w pomieszczeniach pod kościołem Siostra Przełożona M. Dominika wraz z Siostrą M. Ireneą przygotowują codziennie obiady dla biednych. Do Wspólnoty w Ilicziwsku należą trzy siostry: Siostra Przełożona M. Adriana, Siostra M. Scholastyka i Siostra M. Anna. Dom, w którym Siostry przyjmują grupy dzieci i młodzieży na odpoczynek w ramach organizowanych wakacji z Bogiem, czy też umożliwiają odprawienie rekolekcji, jest bardzo znany w regionie ze względu na jego położenie blisko Morza Czarnego. Podczas naszego pobytu można było zauważyć, że Siostry posługujące na Ukrainie spotykają się z wielką życzliwością ze strony tamtejszej ludności.

Jesteśmy ogromnie wdzięczne Kochanym Siostrom za wszelkie dobro, jakie dzięki ich posłudze dokonuje się na ukraińskiej ziemi. Zawierzajmy dobremu Bogu Wspólnoty Sióstr na Ukrainie i ich niełatwą często posługę pełnioną w duchu św. Elżbiety, wypraszając dla nich na każdy dzień obfitość Bożego blogosławieństwa i Jego ojcowską troskę.

Siostra M. Edith Bremer
wikaria generalna

Zobacz załączone zdjęcia z Kirowogradu

Zobacz załączone zdjęcia z Czerwonogradu

Zobacz załączone zdjęcia z Illiczewska

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE