Menu

Nowenna

Do Trójcy Przenajswiętszej za przyczyna błogosławionej Marii Merkert

Maria Merkert

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, najpokorniej prosimy Twa dobroć o miłosierdzie i pomoc w naszej potrzebie za przyczyna błogosławionej Marii Merkert, która tak ofiarnie służyła biednym, opuszczonym i cierpiącym.

Prosimy o łaskę......


Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Trzy razy: Chwała Ojcu...

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE