Menu

Myśli

Spis treści

Dobry Ojciec

Dobry Bóg znów cudownie wspomoże.

Bóg jest moim dobrym Ojcem i spogląda na mnie z miłością.

Dobry Bóg najlepiej wszystkim kieruje.

Bóg nikomu nie odmawia swej pomocy.

Dobry Bóg jest ze wszystkimi, którzy Mu ufają.

Bóg jest przebaczającym Ojcem i spogląda na mnie z miłością.

Dobry i miłosierny Bóg niech otacza swą opieką i błogosławi po wszystkie czasy.

Jestem po spowiedzi i szczęśliwa, że Bóg jest moim dobrym Ojcem.

Z głęboką wiarą i żywą ufnością w troskach, cierpieniu i radości – widziałyśmy kochającą rękę Boga, która prowadzi i wszystkim kieruje.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE