Menu

Homilie/kazania

  • Homilia Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola, wygłoszona na zakończenie pierwszego etapu dochodzenia diecezjalnego, Nysa 30 sierpnia 1997 r., w: Echo Prowincji, Nysa 11/1997, s. 8-12.

  • Homilia Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola, wygłoszona na zakończenie drugiego etapu dochodzenia diecezjalnego, Nysa 29 listopada 2002 r., w: Echo Prowincji, Nysa 17/2002, s. 41-46.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE