Menu

SŁAWA ŚWIĘTOŚCI

Najważniejsze wydarzenia związane ze sławą świętości Matki Marii Merkert:

1872  grudzień - Siostry i liczni sympatycy proszą o różne przedmioty, którymi posługiwała się Matka Maria. Dla proszących o pamiątkę po Matce przygotowano również relikwiarzyki; otrzymują także Jej zdjęcie, mowy pogrzebowe wydane drukiem, obrazek pośmiertny.

1873  11 września nad grobem Matki Marii wzniesiono marmurowy krzyż z licznymi napisami. Wierni proszą o Jej wstawiennictwo u Boga i są wysłuchani.

1883  w Lipsku R. Bunge, pisarz i poeta opublikował życiorys z ryciną Śląskiej Samarytanki.

1886  w 4 tomie Leksykonu katolickiego zamieszczono życiorys Matki Marii.

1891  2 lipca utworzono fundację na coroczne Msze święte śpiewane z okazji przypadających rocznic śmierci; w tym roku we Wrocławiu namalowano portret Matki Marii, który umieszczono w kapitularzu Domu Macierzystego w Nysie, a następnego roku podobny - dla Domu Generalnego we Wrocławiu.

1892   ks. J. Jungnitz wydał zarys historii Zgromadzenia; kilkanaście stron poświęcił Matce Marii.

Obchody 50-lecia założenia Zgromadzenia z udziałem władz kościelnych i miejskich.

21-22  września, w Nysie, odwiedzenie grobu na cmentarzu jerozolimskim.

26-27  września, Wrocław, wspomnienia naocznych świadków Jej życia.

1897  10 listopada 25 lat po śmierci Matki Marii, trzecia przełożona generalna M. Melchiora Klammt zarządza zbieranie pism i zeznań naocznych świadków Jej życia.

1927  w 55 rocznicę narodzin Matki Marii dla nieba, Anna Bernard pisarka i poetka opublikowała sylwetkę duchową „anioła dobroci”.

1937  o. J. Schweter opublikował dwutomową historię Zgromadzenia, w której ukazał również postać Matki Marii.

1942  obchody 100-lecia założenia Zgromadzenia. Podobnie jak podczas poprzednich rocznic siostry i wierni i władze miasta zebrali się przy grobie Matki Marii; wydano pocztówki z Jej myślami, przedstawiono inscenizację.

1951  styczeń - pismem okólnym Matka Mathildis Küttner zachęca siostry do rozszerzania sławy świętości Matki Marii, zbierania informacji o otrzymanych łaskach i wysłuchanych prośbach za Jej wstawiennictwem.

1958  5 marca  zatwierdzenie modlitwy o Jej beatyfikację, którą włączono do modlitewnika Zgromadzenia.

1960 19 kwietnia Zgromadzenie podejmuje oficjalne działania mające na celu rozpoczęcie procesu informacyjnego.

1964   5 listopada pisemna prośba Zarządu Generalnego o wdrożenie procesu informacyjnego.

1965  wpływają pisma biskupów, kapłanów, osób zakonnych i świeckich z prośbą o beatyfikację Matki Marii Merkert.

1972  2 czerwca biskup W. Wycisk, sufragan opolski zatwierdza nowennę o uproszenie łask za przyczyną Matki Marii Merkert.

14 listopada, w kościele św. Jakuba w Nysie obchody z okazji 100-lecia śmierci Matki Marii Merkert; ojciec Edward Frankiewicz przekazuje Zgromadzeniu krytycznie opracowana biografię Matki Marii Merkert i zebrane dokumenty w maszynopisie.

1982  w 140 rocznicę założenia Zgromadzenie wydanie drukiem źródłowego opracowania życia i działalności Matki Marii Merkert, a w następnym roku krótkiej biografii Śląskiej Samarytanki, których autorem jest o. Edward Frankiewicz.

1987  14 listopada w 115 rocznicę odejścia do Pana, w kościele św. Jakuba odbywa się Diecezjalny Dzień Modlitw o beatyfikacje Służebnicy Bożej Marii Merkert.

1992  27 września Jubileusz 150-lecia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety z udziałem Prymasa Polski, Biskupów, Kapłanów, blisko 800 Sióstr Zgromadzenia, przedstawicieli województwa i miasta Nysy oraz ok. 5 tysięcy Wiernych.

1993  8 grudnia założenie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, stowarzyszenia zrzeszającego osoby świeckie.
 

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE