Menu

Historia - Matka Maria Merkert 1859-1872

Spis treści
Pierwsza przełożona generalna:
Matka Maria Merkert 1859-1872

1859  15 grudnia Matka Maria Merkert, ur. 23 IX 1817 w Nysie, zostaje jednomyślnie wybrana pierwszą przełożoną generalną; asystentką zostaje Matka  Augusta Pfitzner, mistrzynią nowicjatu Matka Teresa Lorenz, przełożoną domu we Wrocławiu Matka Franciszka Werner.

1860  5 maja we Wrocławiu pierwsza grupa sióstr w liczbie 26 składa pierwsze śluby.

W lipcu ksiądz Urban składa urząd kuratora Zgromadzenia; jego następcą zostaje mianowany ksiądz biskup-sufragan Adrian Włodarski.

1864  Siostry zostają powołane do pielęgnacji rannych w czasie wojny duńsko-pruskiej.

23 maja nadanie Zgromadzeniu osobowości prawnej pt. Katolicki Zakład Dobroczynności pod wezwaniem świętej Elżbiety.

1865  21 listopada poświecenie domu macierzystego w Nysie.

1866    Skierowanie pierwszych sióstr do Szwecji, do Sztokholmu.
   
Powołanie sióstr do szpitali polowych podczas wojny austriacko-pruskiej.

1870    Powołanie sióstr do szpitali w czasie wojny niemiecko-francuskiej.

1871    7 czerwca Zgromadzenie otrzymuje od papieża Piusa IX papieski dekret pochwalny (decretum laudis); tym samym staje się Zgromadzeniem na prawie papieskim.

1872    Choroba przełożonej generalnej Matki Marii Merkert staje się impulsem do ustanowienia uroczystości Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny dniem odnowienia ślubów i świętem ideowym.
   
14 listopada umiera Matka Maria Merkert.
   
Zgromadzenie liczy 440 sióstr w 87 domach zakonnych.
   
Poszerzenie zakresu działalności Zgromadzenia w niemieckiej diasporze i Szwecji.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE