Menu

Historia - Matka M. Mercedes Rother 1920-1938

Spis treści

Matka M. Mercedes Rother 1920-1938
Piąta przełożona generalna:
Matka M. Mercedes Rother 1920-1938

1920    1 września wybór Matki M. Mercedes Rother, ur. 13 IX 1867 w Goświnowicach, pow. Nysa.
   
Utworzenie prowincji Nyskiej z siedzibą prowincjalatu w Nysie.

1923    Agregacja Zgromadzenia do Zakonu św. Franciszka.
  
Erekcja pierwszej placówki w Ameryce Północnej.

1924    6 kwietnia papieskie zatwierdzenie Konstytucji Zgromadzenia, dostosowanych do nowego prawa kościelnego z 1918 r.
  
27 września zmiana stroju zakonnego.
   
Utworzenie prowincji Katowickiej z siedzibą prowincjalatu w Katowicach.

1928    Powstał dom sióstr emerytek w Lesznie.

1931    Otwarcie domu Polskiego dla Pielgrzymów w Jerozolimie.
   
1 lutego odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku szpitala św. Antoniego na Mokotowie w Warszawie.

1933    30 października otwarcie Polskiego Przytułku dla Starców w Budapeszcie.

1935    12 stycznia utworzenie prowincji w Czechosłowacji z siedzibą (od 11 V 1936 r.) w Krnowie. Dom nowicjatu umieszczono w pobliskim Jeżniku.

1937    Publikacja dwutomowej historii Zgromadzenia O. Jozefa Schwetera CSRS.

1938    Pod koniec urzędowania Matki M. Mercedes Zgromadzenie liczy 4827 sióstr w 519 domach zakonnych. Ostatnie lata jej urzędowania przypadają na okres reżimu hitlerowskiego. Od 1938 r. Matka M. Mercedes pełni urząd wikarii generalnej; umiera dnia 27 VI 1944 r. we Wrocławiu.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE