Menu

Historia - Matka M. Edelberta Hoffmann 1938-1942

Spis treści

Matka M. Edelberta Hoffmann 1938-1942
Szósta przełożona generalna:
Matka M. Edelberta Hoffmann 1938-1942


1938    1 września wybór Matki M. Edelberty Hoffmann, ur. 13 II 1878 r. w Krzyszkowicach, pow. Prudnik.

1939    Otwarcie nowicjatu w Bressanone (Italia); przeniesienie do Grottaferrata pod Rzymem.
   
Na skutek nacisku reżimu hitlerowskiego zamknięcie szkół powszechnych, prowadzonych przez siostry w Hamburgu i Beck; wywłaszczenie 142 przedszkoli i 12 przystani dziecięcych.
  
Dom prowincjalny w Poznaniu i prawie wszystkie domy zakonne prowincji poznańskiej zostają wywłaszczone lub zlikwidowane. Część sióstr jest internowana w obozach pracy lub przekazana przez urząd zatrudnienia do fabryk, szpitali zakaźnych, psychiatrycznych lub na służbę do domów prywatnych. Zmuszono siostry do zdjęcia stroju zakonnego.
   
Likwidacja placówek na Litwie na podstawie ustawodawstwa państwowego.
  
W czasie drugiej wojny światowej około 1000 sióstr powołano do pracy w szpitalach wojskowych. Wiele domów zajęto na szpitale wojskowe. Do pracy w szpitalach wprowadzono białe habity.

1941    Dokonano poświęcenia Nowego Domu Polskiego w Jerozolimie.

1942    3 stycznia umiera Matka M. Edelberta. W chwili jej śmierci Zgromadzenie liczy 4712 sióstr w 432 domach zakonnych.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE