Menu

Historia - Matka M. Ignatia Hischer 1974-1986

Spis treści

Matka M. Ignatia Hischer 1974-1986
Dziewiąta przełożona generalna:
Matka M. Ignatia Hischer 1974-1986


1974    Listopad – grudzień 18 kapituła generalna zwyczajna.
14 listopada wybór Matki M. Ignatii Hischer, ur. 20 V 1917 r. w Skrzypcu, pow. Prudnik.
Na kapitule generalnej przepracowano na nowo Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia, dostosowując je do aktualnie obowiązujących przepisow kościelnych i wskazań Soboru;

uchwalono między innymi:
- zmianę struktury Zgromadzenia,
- likwidacje podziału na regiony
- przeniesienie domu generalnego do Rzymu.

24 grudnia przeniesiono siedzibę domu generalnego z Reinbeku do Rzymu.

1975    Przywrócenie siedziby prowincjalatu do Reinbeku (z Eutin).
18 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego weszły w życie nowe Konstytucje i Dyrektorium uchwalone „ad experimentum” aż do następnej kapituły generalnej.

1976    Przeniesienie siedziby domu prowincjalnego z Berlina, Graunstr. Do Berlina – Tempelhof.
    Październik – listopad pierwsza konferencja plenarna wprowadzona do struktury Zgromadzenia przez kapitułę generalną w 1974 r.

1977    Zgromadzenie wydało w Rzymie książkę pt. „Konferencje ascetyczne o ślubach zakonnych” autorstwa Ks. Biskupa Wincentego Urbana (Wrocław 1977) zawierające wykłady przygotowujące siostry do ślubów wieczystych.

1978    1 kwietnia odwołanie sióstr z Malawi.
   
W związku z Jubileuszem 750-lecia śmierci sw. Elżbiety w regionie polskim (Prowincja Wrocławska) wydano książkę pt. „Na tropach św. Elżbiety”, Wrocław 1978 r., autorstwa Ks. Biskupa Wincentego Urbana.

1980    Listopad – grudzień 19 kapituła generalna.
   
5 listopada ponowny wybór Matki M. Ignatii Hischer na stanowisko przełożonej generalnej.
   
Celem kapituły było między innymi końcowe przepracowanie norm życiowych dla zatwierdzenia ich przez Stolicę Apostolską.
   
Prowincja Wrocławska wydała drukiem książki dla sióstr nowicjuszek:
1.    „Przygotowanie do życia zakonnego”, Wrocław 1980.
2.    „Troska o wspólnotę zakonna”. Wrocław 1980.
Autorem powyższych książek jest bp Wincenty Urban.

1981    Obchody jubileuszowe z racji 750-lecia śmierci świętej Elżbiety.

1981   14 czerwca przeniesienie siedziby domu prowincjalnego w Hofheim z Lindenstrasse 12 do nowo wybudowanego domu przy ul. Dr Romer – Weg 6 w Hofheim.
   
6 lipca zatwierdzenie Konstytucji przez Stolicę Apostolską na czas nieograniczony.
   
Staraniem prowincji w Polsce ukazała się drukiem w języku polskim, praca zbiorowa poświęcona działalności Zgromadzenia drukowana w „Naszej Przeszłości”, Kraków 1981, T. 55.

1985    Przeniesienie domu prowincjalnego z Djursholm, Strandvägen 19 z powrotem do Sztokholmu, Brahegatan 7 B.
   
Pod koniec urzędowania Matki M. Ignatii Hischer Zgromadzenie liczy 2608 sióstr w 297 domach zakonnych.

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE