Menu

Katechezy

Katechezy PDF Drukuj Email
Drogie Siostry, przekazujemy propozycje katechez, których celem jest ukazanie cnotliwego życia naszej bł. Matki Marii Merkert wypełnionego poświęceniem bliźniemu, a przez to samemu Bogu. Zamieszczone poniżej scenariusze powstały po tym jak w grudniu 2004 r. w obecności Papieża Jana Pawła II został uroczyście promulgowany Dekret stwierdzający heroiczność cnót Matki Marii Merkert.

Na prośbę o napisanie takich scenariuszy odpowiedziało kilkanaście Sióstr  ze wszystkich prowincji. Wszystkie scenariusze zostały sprawdzone zarówno  od strony merytorycznej jak i dydaktycznej, a z nich wybrano te, które wydawały się najlepiej spełniać zasady współczesnej dydaktyki i metodyki katechezy. Mamy nadzieję, że opracowanie to dotrze do wszystkich Sióstr pracujących z dziećmi i młodzieżą i zostanie wykorzystane nie tylko w ramach katechezy przedszkolnej i szkolnej, ale też posłuży jako pomoc we wszelkiej pracy wychowawczej.

W opracowaniu, które przekazujemy, znajdą Siostry po trzy katechezy na każdy etap edukacyjny (pliki w formacie Microsoft Word oraz Adobe Acrobat, znajdują się w dziale Pliki do pobrania w kategorii Pomoce):

  • przedszkole,
  • szkoła podstawowa klasy 1-3,
  • szkoła podstawowa klasy 4-6,
  • szkoła gimnazjalna,
  • szkoła ponadgimnazjalna.

Mamy nadzieję, że spośród tych piętnastu scenariuszy, każdej zainteresowanej Siostrze, uda się wybrać propozycję, którą będzie mogła być wykorzystana w środowisku, w którym przyszło jej posługiwać.

Życzymy zatem owocnej pracy, która niech zaowocuje wzrostem kultu naszej Błogosławionej Matki.

S. M. Benedykta Konobrodzka (Rzym)
S. M. Margarita Cebula (Nysa)
S. M. Gabriela Jaskuła (Wrocław)

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE