Menu

Apostolat Młodzieżowo-Powołaniowy

"... niech cała społeczność chrześcijańska podejmie z misyjnym entuzjazmem wysiłek rozpoznawania młodych powołań, które Duch Święty nieustannie wzbudza w sercach; niech stara się przez wytrwałą i ufną modlitwę stwarzać właściwy klimat, w którym młodzi będą mogli usłyszeć głos Boga i odpowiedzieć nań wielkodusznie i z odwagą" (Jan Paweł II, Watykan, 4.X.1990).

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się coś bardzo istotnego dla Twojego życia. To nie instytucja, która „nagania” nowe powołania. To siostry, które chcą razem z Tobą odkrywać, gdzie jest Twoje miejsce. Chcemy blisko Was i razem z Wami odkrywać Wasze miejsce w planach Boga.

Jeśli nie wiesz, jaką drogę wybrać, jakim szlakiem podążać, co robić, aby zrealizować swoje powołanie do szczęścia, skontaktuj się z nami.

Referat Młodzieżowo-Powołaniowy w Nysie:
http://elzbieta.webd.pl

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE