Menu

Listy

Kochane Siostry,

W oczekiwaniu na Uroczystość wyniesienia do chwały ołtarzy naszej Matki Marii Merkert, pragniemy podzielić się z Kochanymi Siostrami wielką radością. Pan Bóg dał naszemu Zgromadzeniu w darze nową Służebnicę Bożą, którą jest nasza Współsiostra  M. Teodora (Marianna) Witkowska. Dziękujemy Mu za to, że Stolica Apostolska wyraziła „Nihil obstat” na prowadzenie procesu diecezjalnego w Diecezji Warmińskiej: Servorum Dei Iosephi Steinki et XXVII Sociorum, męczenników komunizmu, a wśród nich naszej Siostry M. Teodory Witkowskiej, która oddała życie w obronie dziewictwa naszej Siostry M. Amabilis Markowskiej.

Dnia 15 września br. w Archikatedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie z udziałem Sióstr naszego Zgromadzenia miało miejsce otwarcie Procesu beatyfikacyjnego 34 męczenników II wojny światowej (28 księży, 1 siostry zakonnej - S.M. Teodory Witkowskiej i 5 osób świeckich). O godz. 11.oo pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Wojciecha Ziemby, odbyła się publiczna sesja - Sessio ad acta Primordialia. Następnie o godz. 12.oo została odprawiona Eucharystia w intencji rychłego wyniesienia do chwały ołtarzy świadków wiary. Po Mszy św. na spotkaniu z J.E. Księdzem Biskupem Julianem Wojtkowskim i z członkami Trybunału Beatyfikacyjnego zostały omówione najważniejsze sprawy dotyczące Procesu prowadzonego na szczeblu diecezjalnym.

Wicepostulatorką Procesu beatyfikacyjnego ze strony Zgromadzenia na szczeblu diecezjalnyym została mianowana dnia 18 stycznia 2007 r. Siostra Miriam Zając z prowincji wrocławskiej. Natomiast nominację na Notariusza Adiunkta w Procesie otrzymały w  dniu 28 sierpnia 2007 r. Siostra Wikaria Generalna M. Edith Bremer i Siostra M. Gabriela Iwuć z prowincji toruńskiej.

Siostra M. Teodora Witkowska urodziła się dnia 23 marca 1889 r. w Koźminie, pow. Kościerzyna. Mając 19 lat wstąpiła do naszego Zgromadzenia w Królewcu (Königsberg). Pierwszą profesję S.M. Teodora złożyła 23 maja 1911 r., a śluby wieczyste 6 maja 1920 r. Przebywała na placówkach min. w Postolinie i w Nidzicy, gdzie pełniła urząd przełożonej domu. W 1944 r. objęła urząd przełożonej w Dzierzgoniu (Christburg). Dnia 28 stycznia 1945 r. Siostra M. Teodora, stając w obronie Współsiostry M. Amabilis Markowskiej zginęła śmiercią męczeńską zastrzelona przez żołnierza rosyjskiego w Powiatowym Domu Starców w Dzierzgoniu (ówczesna Prowincja w Królewcu). Pochowana została na cmentarzu w Dzierzgoniu. Na jej grobie umieszczono krzyż, na którym wypisano słowa: „Miłość nigdy nie ustaje”.

W związku z tak ważnym wydarzeniem zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich Sióstr, a szczególnie do Sióstr starszych, które pamiętają czasy wojny o napisanie relacji lub wskazanie nazwisk Sióstr lub osób świeckich, które słyszały o tym wydarzeniu od Siostry M. Amabilis Markowskiej (zmarła w 2002 r. w Hofheim), od Siostry M. Afry Schmidt (zmarła w 1990 r. w Hofheim), lub od innych osób. Za siostrzaną pomoc już dziś składam serdeczne Bóg zapłać.

Powierzając Dobremu Bogu wszystkie prace związane z prowadzeniem Procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej w Archidiecezji Warmińskiej, prośmy, aby  przykład bohaterstwa męczenników, w tym naszej Siostry M. Teodory, umacniał nas każdego dnia w dawaniu świadectwa wiary oraz miłości Boga i Kościoła.

Rzym, dnia 21 wrzesień 2007 r.

Z siostrzanymi pozdrowieniami
S.M. Samuela Werbińska
przełożona generalna

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE