Menu

U naszych Sióstr w Tanzanii Wyróżniony

U naszych Sióstr w Tanzanii

Tegoroczny czas odwiedzin Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej w Tanzanii trwał krótko (07. – 17.10. 2014 r.) ale nacechowany był kilkoma ważnymi dla naszego Zgromadzenia wydarzeniami:

W dniu 11 października br. w Arusha odbyło się poświęcenie Domu Formacyjnego dla Nowicjatu. Uroczystego aktu poświęcenia dokonał Wikariusz Generalny archidiecezji Arusha. Następnego dnia – 12 października – z licznym udziałem wiernych odbyła się uroczystość I- profesji zakonnej Siostry M. Magdaleny, naszej pierwszej nowicjuszki z Afryki. Uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym Ojców Franciszkanów Konwentualnych, a wziosłej liturgii eucharystycznej, trwającej 3,5 godziny, przewodniczył Ojciec Tadeusz Świątkowski OFMConv. z Rzymu, asystent generalny dla Afryki. Ponadto w tym dniu Siostrze Mistrzyni Nowicjatu M. Ines Homa powierzono dodatkowo formację junioracką.

Z kolei w Maganzo - Ushirombo-Bukombe (14.10. br.) Ksiądz Biskup L. Minde z diecezji Kahama poświęcił nowy Dom Formacyjny dla Aspirantek i Postulantek celebrując z nami pierwszą Mszę św. w nowej kaplicy. Ponadto w tym dniu Matka Generalna M. Samuela ku radości całej Wspólnoty Sióstr i młodzieży zakonnej powierzyła na kolejne trzy lata S.M. Chiarze urząd przełożonej domu, a S.M. Agnieszce odpowiedzialność za formację aspirantek i postulantek.

Z kolei 15 października br. po wspólnych Nieszporach przyjęta została do nowicjatu postulantka Victarevina, przyjmując imię zakonne: S.M. Victoria, natomiast aspirantki Regina i Elizabeth rozpoczęły w tym dniu postulat. Przy dźwiękach bębnów, śpiewem, tańcem jak również wspaniałą inscenizacją o powołaniu proroka Samuela młodzież wyraziła radość i wdzięczność Bogu za powołanie do życia zakonnego.

Zarówno dom formacyjny dla nowicjatu w Arusha, który w przyszłości może spełniać również funkcję domu rekolekcyjnego, jak i dom formacyjny dla aspirantek i postulantek w Maganzo powstały i zostały urządzone prosto, praktycznie i jednocześnie bardzo piękne w zadziwiająco krótkim czasie dzięki ogromnemu wysiłkowi naszych Sióstr Misjonarek w Tanzanii, nie zapominając o tym, że ich obecność w tym kraju trwa dopiero niespełna trzy lata. Również Health-Centre pw. św. Ojca Pio funkcjonuje już od kilku miesięcy jako centrum doraźnej pomocy. Od niedawna Wspólnotę w Maganzo zasiliła Siostra M. Karol, juniorystka z Tanzanii, z zawodu pielęgniarka, która dotychczasową formację zakonną odbywała w Rzymie, a w drodze do Maganzo cudem przeżyła ciężki wypadek autobusowy. Natomiast Siostra M. Monika Nowicka z prowincji wrocławskiej, która przybyła do Tanzanii na początku października br. zajmie się pracą z dziećmi i młodzieżą. Ludność w Maganzo bardzo odczuwa brak przedszkola, które jest tam bardzo potrzebne. Jednakże na zrealizowanie tego projektu potrzebujemy pilnie pomocy finansowej. Ufamy, że dobry Bóg nadal udzieli nam niezbędnych środków za pośrednictwem dobroczyńców na zrealizowanie tego projektu.

Dziękujemy naszym Siostrom Misjonarkom w Tanzanii za ich ogromne zaangażowanie, polecając Je i całą młodzież zakonną szczególnej opiece Bożej. Niech dobry Bóg obdarza na każdy dzień swoim obfitym błogosławieństwem.

Sr. M. Edith Bremer
wikaria generalna

Zobacz załączone zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE