Menu

Skupienie dla dziewcząt w Sarospatak Wyróżniony

Skupienie dla dziewcząt w Sarospatak

W dniu 18 marca 2017 w naszym domu w Sarospatak przeżywałyśmy skupienie dla dziewcząt, w którym uczestniczyło 7 dziewcząt z różnych miejscowości Węgier:

jedna z tutejszej parafii, dwie z Olaszliszka, jedna z Debrecen, dwie z sąsiedniej parafii Sátoraljaújhely i jedna z Szeged.

Tematem naszego spotkania był Wielki Post „DROGA DO RADOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA”. Dzień rozpoczęłyśmy piosenką przewodnią oraz modlitwą. Nasz dzień skupienia składał się z dwóch części. Pierwsza to było NAUCZANIE, następnie druga MODLITWA.

Po zapoznaniu się odbyła się konferencja z aktywizacją na temat Wielkiego Postu. Stworzyłyśmy mapę Krainy Wielkiego Postu metodą skojarzeń. Zasadnicze pytanie pogłębiające naszą refleksję i moje wprowadzenie to: Z jakimi określeniami kojarzy ci się Wielki Post? Jakie masz skojarzenia z tym okresem liturgicznym? Podzieliłyśmy się na dwie grupy, następnie zaprezentowałyśmy wyniki pracy obydwu grup. Na koniec konferencji podzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami, trudnościami, radościami związanymi z czasem Wielkiego Postu. Na podsumowaniu zaakcentowano, że klucz w zrozumieniu Wielkiego Postu to zmartwychwstanie Jezusa. Wielki Post to czas przygotowania się do Świąt Wielkiej Nocy. Wielki Post to czas nawrócenia, które polega na zmianie sposobu myślenia i postępowania, na odkrywaniu prawdy o nas samych i prawdy o miłosiernym Bogu. Kolejnym punktem było wprowadzenie do rozważania biblijnego na podstawie przypowieści o Synu Marnotrawnym.

Razem ze wspólnotą sióstr spotkałyśmy się i przy stole w naszym refektarzu, aby wspólnie radować się wzajemną obecnością w czasie obiadu.

Po obiedzie był czas spotkania osobistego z Jezusem Eucharystycznym. W czasie Liturgii Pokutnej przygotowałyśmy się do Sakramentu Pokuty, a następnie każdy miał czas na osobista refleksję, pogłębienie rozważań i Słowa Bożego. Zakończyłyśmy te część modlitewną- Eucharystią.

Następnie na zakończenie naszego dnia skupienia próbowałyśmy odpowiedzieć na pytanie: Jak odnaleźć prawdziwy sens Wielkiego Postu? Jak nie zgubić więzi z Panem w wirze codzienności? Jak przeżywać ten czas? Te i mnóstwo podobnych pytań rodziło się w ciągu tego spotkania – we wspólnych rozmowach między nami, indywidualnych i w rozmowach z Bogiem.

Z wdzięcznością dziękuję Siostrom z naszej wspólnoty za modlitwę, otwarcie, ofiarność i elżbietańską gościnność. Bogu niech będą dzięki.

s.M. Zuzanna Kaudyk

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE