Menu

Odwiedziny u naszych Sióstr w Kazachstanie Wyróżniony

Odwiedziny u naszych Sióstr w Kazachstanie

W dniu 30 marca wraz z Radną Generalną s. Paulą Zaborowską udałyśmy się w podróż by odwiedzić nasze Siostry posługujące w Kazachstanie.

Na lotnisku w Atyrau oczekiwały nas Siostra Przełożona M. Zyta, Siostra M. Teresa i Siostra M. Luiza należące do tutejszej wspólnoty oraz Ksiądz Administrator Dariusz Buras. Po przyjeździe do domu Siostry powitały nas tradycyjnym polskim zwyczajem: chlebem i solą.

Siostry w Atyrau z wielkim zaangażowaniem posługują w Administraturze Apostolskiej utworzonej w roku 1999 przez Papieża Jana Pawła II. Prowadzą one tutaj Centrum dla dzieci i młodzieży, w którym obok innych spotkań regularnie odbywa się tzw. Play – Gruppa. Tutaj spotykają się matki wraz dziećmi, co daje im możliwość do nawiązania kontaktów między sobą oraz wymiany doświadczeń, podczas gdy Siostry zajmują się dziećmi. Siostry posługują także w Parafii troszcząc się o Kościół oraz włączone są w katechizację, prowadzą chór. Innym zadaniem Sióstr jest pomoc ludziom ubogim, których Siostry odwiedzają regularnie wspomagając ich produktami żywnościowymi, na których zakup przeznaczają fundusze zdobyte z robótek ręcznych przez siebie wykonywanych, a także ofiary na ten cel otrzymane. Często także do drzwi Sióstr pukają ludzie ubodzy prosząc o pomoc, jak i osoby szukające wsparcia w ich codziennych problemach życiowych oraz poszukujące drogi do Boga.

Drugą miejscowością, w kórej posługują nasze Siostry jest Uralsk. Do tutejszej wspólnoty należą obecnie dwie Siostry: Siostra Przełożona M. Kryspina i Siostra. M. Dominika. Obie wspólnoty oddalone są od siebie przeszło 500 km. Także w Uralsku nasze Siostry posługują w tutejszej Parafii. Pełnią one zadania zakrystianki, prowadzą katechezę, odwiedzają ludzi samotnych.

W obydwu parafiach, zarówno w Aryrau, jak i w Uralsku Siostry biorą udział w codziennej adoracji. Godnym podkreślenia jest bardzo dobra współpraca Duchowieństwa i Sióstr oraz regularne spotkania wszystkich pracowników Administratury Apostolskiej. Są to nie tylko spotkania robocze, lecz dni skupienia i modlitwy, które umacniają ducha jedności pomiędzy tutaj posługującymi Kapłanami, wolontariuszami jak i naszymi Siostrami.

Zasługującym na uwagę w Kazachstanie są ogganizowane wspólnie przez Siostry letnie i zimowe „Dni z Bogiem” dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także dni skupienia dla dziewcząt poszukujących swego powołania. Siostry posługujące na ziemi kazachskiej są bardzo cenione przez tujejszą ludność i cieszą się dużym ich zaufaniem.

Nasze odwiedziny w Kazachstanie szybko dobiegły końca i po tygodniowym pobycie nadszedł dzień wyjazdu. Do Rzymu wróciłyśmy z sercami pełnymi wrażeń oraz wdzięczności wobec naszych Współsióstr za ich świadectwo wiary i pełną poświęcenia posługę.

Siostrom z obydwu wspólnot dziękujemy raz jeszcze za gościnność i siostrzaną atmosferę: Bóg zapłać! Ze swej strony zapewniamy o pamięci w modlitwie, by życie i działalność Sióstr były ku większej chwale Bożej oraz dobru tych, do których Siostry zostały posłane oraz by przynosiły owoce, także w postaci powołań do tutejszego Kościoła.

S. M. Rafaela Fischbach
wikaria generalna

Zobacz zdjęcia z Atyrau

Zobacz zdjęcia z Uralska

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE