Menu

Z wizytą u naszych Sióstr w Paragwaju i w Boliwii Wyróżniony

Z wizytą u naszych Sióstr w Paragwaju i w Boliwii

W dniach od 17. 09 do 1.10 2018 dane mi było towarzyszyć Matce Generalnej w podróży do Paragwaju i Boliwii,

gdzie odwiedziłyśmy posługujące tam nasze Siostry. Była to moja pierwsza podróż do Ameryki Południowej.

Paragwaj położony w środkowej części Ameryki Południowej, to kraj nazywany czasem „ziemią obiecaną”, gdyż z powodu panującej tam wilgotności, mówi się, że tam gdzie spadnie ziarno, tam też urośnie. Mimo tego, obok ludzi bogatych, w kraju obecne jest wielkie ubóstwo. Nasze Siostry posługujące w Paragwaju mieszkają w Guarambare w pobliżu Asunción. Głównym zadaniem Sióstr jest praca z dziećmi w Centrum św. Elżbiety znajdującym się w pobliżu domu Sióstr, jak i katechizacja w szkole. Siostry w Paragwaju nazywają swój apostolat „apostolatem obecności wśród ludzi i dla ludzi”. Są to spotkania z młodzieżą, odwiedziny u chorych i ubogich, udział w pielgrzymkach, w nowennach przygotowujących wiernych do Świąt, przygotowywanie i przewodniczenie celebracjom Słowa Bożego w kaplicach.

Drugim krajem, który odwiedziłyśmy jest Boliwia. Boliwia, dzięki wyżynie Altiplano, położonej na wysokości od 3500 do 4000 m n.p.m., bywa nazywana Tybetem Ameryki. Boliwia liczy przeszło 10 milionów mieszkańców, z których większość mieszka na Altiplano. Kraj ten zachwyca wielką różnorodnością roślin i owoców. Prawie 70% mieszkańców to potomkowie Indian i Europejczyków, przede wszystkim Hiszpan. Wielu z nich żyje, podobnie jak w Paragwaju w wielkim ubóstwie. Nasze Siostry posługujące w Boliwii stykają się z ludźmi ubogimi na codzień. Odwiedzają one ubogie rodziny, wspomagając je, angażują się w życie parafii, gdzie prowadzą katechezę, odwiedzają chorych w szpitalach. W Santa Cruz della Siera Siostra M. Vioteta prowadzi budowę kaplicy, właściwie możnaby powiedzieć mniejszego kościoła. Budowa ta nie polega jedynie na staraniach o środki finansowe i kierowanie pracami budowlanymi. Siostra M. Violeta stara się, by obok murów kościoła rodziła się i wzrastała wspólnota parafialna.

Sytuacja Kościoła w obu krajach, zarówno Pararagwaju, jak i w Boliwii jest bardzo trudna. Brak powołań, a jeśli są, to bardzo niestałe, u wielu chrześcijan (a jest w obu tych krajach przeszło 80% katolików) bardzo jeszcze zakorzenione są wierzenia pogańskie, z którymi ludzie ci nie potrafią się rozstać. U wielu ludzi wiara ich zbudowania jest na uczuciach i brak jej głębi oraz wytrwałości. Jedną z przyczyn pełnego braku zaangażowania się w życie wiarą jest ubóstwo. Czas i siły wielu ludzi pochłania walka o przeżycie dnia. Módlmy się za chrześcijan w tych krajach i za misjonarzy, szczególnie też za nasze Siostry oddające się z tak wielkim zaangażowaniem w pomoc ubogim i w głoszenie Królestwa Bożego, by wytrwali i by nie zabrakło im wiary w Boże działanie, nadziei, że ich posługa w odpowiednim czasie przyniesie owoce oraz miłości do ludzi, którym służą, mimo tak wielu różnic i trudności.

Dziękując naszym Siostrom misjonarkom za ich ofiarną posługę i za serdeczne przyjęcie, z całego serca życzymy im niewygasającego zapału i wspieramy je codzienną modlitwą.

S. M. Rafaela Fischbach
wikaria generalna

Zobacz zdjęcia

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE