Menu

Konferencja Plenarna w Jerozolimie Wyróżniony

Konferencja Plenarna w Jerozolimie

Dzięki Bożej Opatrzności oraz otwartości i gościnności naszych Sióstr posługujących w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie, tegoroczna Konferencja Plenarna Sióstr Prowincjalnych i Regionalnych odbyła się w Jerozolimie w dniach od 6 do 27 listopada.

Myślą przewodnią tegorocznej Konferencji Plenarnej są słowa: „Nasze życie konsekrowane nieustannym wsłuchiwaniem się w Słowo Boże”. Zgodnie z naszymi Konstytucjami:

„Konferencja plenarna służy pogłębieniu relacji pomiędzy zarządem generalnym a prowincjami, jak również umacnianiu kontaktów pomiędzy przełożonymi prowincji... Przełożona generalna, za zgodą swej rady, zwołuje raz względnie dwa razy w okresie między dwiema kapitułami zwyczajnymi konferencję plenarną. Za zgodą rady ustala też jej czas i miejsce”. W skład konferencji plenarnej wchodzą: przełożona generalna, radne generalne, sekretarka i ekonomka generalna, przełożone prowincjalne wszystkich prowincji Zgromadzenia i przełożone regionalne. Na konferencję plenarną zarząd generalny może zaprosić różnych specjalistów z dziedziny życia duchowego, zakonnego, prawnego itp.

W tym roku przybyły Siostry Prowincjalne z Polski, Niemiec, Włoch i Norwegii oraz Siostry Przełożone Regionalne z Brazylii, Rosji i ze Szwecji.

Podczas spotkania Siostry mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, radościami i troskami związanymi posługą oraz prowadzoną działalnością będą mogły wysłuchać konferencji, które wygłoszą zaproszeni kapłani, pielgrzymować do miejsc świętych związanych z życiem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Już dziś Uczestniczki Konferencji Plenarnej wyrażają głęboką wdzięczność na ręce Przewielebnej Matce Generalnej M. Samueli Werbińskiej, Siostry Prowincjalnej M. Kamili Paszkowiak z Poznania za zaproszenie do Jerozolimy na Konferencję Plenarną oraz wszelki trud związany z przygotowaniem i przebiegiem tego spotkania.

Wielką wdzięczność kierujemy również do Siostry Przełożonej M. Róży Pacocha i pozostałych Sióstr ze Wspólnoty za przyjęcie, gościnę i pomoc w przeprowadzeniu Konferencji Plenarnej, jak i za możliwość pielgrzymowania do miejsc świętych.

Serdecznie pozdrawiamy z tego niezwykłego i ważnego dla nas chrześcijan miejsca - Drogie Siostry, Dobrodziejów Zgromadzenia, Członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, nasze Rodziny i wszystkich odwiedzającym nasze strony internetowe oraz zapewniamy o naszej codziennej modlitwie.


Zachęcam do czytania o Siostrach Elżbietankach w Jerozolimie na ich stronach internetowych: http://elzbietankijerozolima.com/

Zobacz załączone zdjęcia w galerii foto: Konferencja Plenarna w Jerozolimie.

Powrót na górę

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE