Menu

„Dzieci św. Elżbiety”

Dnia 9-go lutego br. przy naszej Wspólnocie w Maganzo rozpoczęły się spotkania 50-osobowej grupy „Dzieci św. Elżbiety”. Są to najbiedniejsze dzieci w parafii, pochodzące z niepełnych, dysfunkcyjnych rodzin oraz sieroty. Spotkania rozpoczynamy wspólną modlitwą i ciepłym posiłkiem, a następnie organizujemy różne zajęcia, w zależności od wieku dzieci i ich potrzeb.

W związku z tym, że wiele dzieci nie ma możliwości uczęszczania do szkoły lub przerwało naukę, chcemy aby podczas tych spotkań część zajęć miała charakter edukacyjny. Kilkoro spośród tych dzieci jest w wieku szkolnym, ale nie potrafi czytać ani pisać. Inne dzieci przerwały naukę po pierwszych latach szkoły podstawowej. Cieszymy się, że dla kilkorga dzieci, które uczęszczają do szkoły udało się nam kupić brakujące mundurki szkolne.

Rodzice i opiekunowie naszych podopiecznych wyrazili także zgodę na nauczanie religii pomimo, że wielu z nich należy do innych kościołów bądź sekt. Mamy nadzieję, że będzie również możliwość przygotowania dzieci do sakramentów świętych, ponieważ już na pierwszym spotkaniu część dzieci wyraziła spontanicznie chęć nauki modlitwy. Jak na razie dzieci wytrwale próbują radzić sobie ze znakiem krzyża.

Na pewno potrzebujemy jeszcze wiele czasu na dokładniejsze rozeznanie najpilniejszych potrzeb dzieci z tej grupy, a także aby znaleźć różne formy pomocy. Ufamy w Bożą Opatrzność i wierzymy, że z Bożą pomocą znajdziemy dobre drogi.

W zajęcia z dziećmi bardzo chętnie i aktywnie angażują się nasze postulantki: Sara, Irene, Fausta i Gloria. One także mają możliwość wykorzystania swoich różnorakich talentów i podzielenia się z dziećmi tym, czym same zostały obdarzone przez Boga.

Zorganizowanie spotkań dla „Dzieci św. Elżbiety” nie byłoby możliwe, gdyby nie ofiarne serce innych. Dlatego dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom, dzięki których pomocy możemy żywić nasze dzieci i wyposażać w przybory szkolne oraz mundurki. W sposób szczególny wyrażamy wdzięczność Siostrze Ekonomce M. Martinie i ofiarodawcom z Niemiec. Zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwej pamięci.

Siostry z Maganzo

Zobacz załączone zdjęcia 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE