Menu

100 urodziny Siostry M. Albiny

Dnia 11 listopada 2016 r. obchodziłyśmy 100. rocznicę urodzin S.M. Albiny Henningsen ze wspólnoty Domu św. Elżbiety w Tromsø. Na uroczystość przybyły Siostry z Oslo oraz z wielką radością uczestniczyli w niej mieszkańcy naszego domu, wielu parafian, sąsiedzi. Ks. Biskup Berislav Grgić przewodniczył uroczystej Mszy świętej w domowej kaplicy, a koncelebrowali kapłani: Ks. Proboszcz Marek Michalski MSF, Ks. Andrzej Żydek MSF, Ks. Andrzej Kościukiewicz MSF, Ks. Mieczysław Wiebskowski MSF i Ks. Wojciech Egiert.

S.M. Albina, Ingeborg Henningsen, urodziła się 11. listopada 1916 r. w Danii. Wstąpiła do naszego Zgromadzenia w Kopenhadze. Następnie została wysłana do Norwegii, aby odbyć swój nowicjat. Tutaj też pozostała i złożyła pierwsze śluby 20 czerwca 1940 r. S. M. Albina, pomimo ukrytego życia w szpitalnych i klasztornych ścianach, zyskała wielu przyjaciół i znajomych, którzy nadal utrzymują z Nią kontakt i odwiedzają. Niektórzy z nich nazywają nawet S.M. Albinę swoją zastępczą mamą. Polecamy naszą Kochaną Jubilatkę modlitwie Sióstr i wypraszamy potrzebne siły i zdrowie dla Niej na kolejne lata życia.

Siostry Elzbietanki z Norwegii

Zobacz zdjęcia

Zobacz film 1

Zobacz film 2

Zobacz film 3

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

KONTAKT

DOM GENERALNY 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
Casa Generalizia delle Suore di S.Elisabetta
via Nomentana 140,
I - 00162 R O M A
tel. 00390686388989
fax. 00390686320635                
generalat.csse@mclink.it                            
http://www.selzbietanki.com

Adres do wysyłania artykułów i zdjęć na strony:
asumptabalcerzak@gmail.com 

STRONY ELŻBIETAŃSKIE NA ŚWIECIE